מחקר ופיתוח עסקי, 2000-2001

צטט כ:
הלמ"ס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מחקר ופיתוח עסקי, 2000-2001 חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2003. https://neaman.org.il/BUSINESS-RESEARCH-AND-DEVELOPMENT-2000-2001-HEB

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך