מדדים למדע וטכנולוגיה בישראל: תשתית נתונים השוואתית

צטט כ:
גץ דפנה, האני מנסור, פלד דן, שומאף מריאן. מדדים למדע וטכנולוגיה בישראל: תשתית נתונים השוואתית חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2005. https://neaman.org.il/Science-Technology-Indicators-Israel-International-Comparison-HEB
קבצים להורדה:
ISTI.pdf(1242KB)

המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל הוא ההון האנושי שלה. עובדה זו ידועה ומודגשת על ידי כל מעצבי המדיניות הכלכלית של מדינת ישראל. עובדה נוספת אשר התחדדה במחקרים כלכליים בשנים האחרונות היא כי ההתקדמות הכלכלית של מדינה תלויה ביכולת לחדשנות בתחום הטכנולוגי? מדעי. במדינת ישראל שוקדים על קידום המו"פ בתחום המדעי? טכנולוגי עוד בטרם קום המדינה,וההישגים ידועים לכל. עם זאת נראה כי הגענו לשלב בו יש צורך לגבש בסיס נתונים רחב כדי לאפשר למקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות תשתית ידע מתעדכן, כולל השוואות בינלאומיות וניתוחי מצב, לצורך קבלת החלטות מושכלת. מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה מקיים פעילות ענפה בתחומים אלה. המוסד יזם ומריץ את תכנית (Science - Technology - Economy) STE שהיא תכנית התומכת כספית במחקרים כלכליים בתחום המו" פ התעשייתי. תכנית זאת ותוצריה נחשבת למתקדמת בעולם בתחומה. כמו כן, חבר לאחרונה מוסד נאמן עם משרד המדע לעשות הערכה שוטפת של תכנית התשתיות. בנוסף, חבר מוסד נאמן ברשת אירופאית של מצוינות (Network of Excellence) בשם ,PRIME במסגרת התכנית השישית, ושותף פעיל במסגרת זאת במחקר כולל על מדדים במדע וטכנולוגיה. לפיכך, ראינו עצמנו כמתאימים ביותר לתרום למדינת ישראל בהקמת בסיס נתונים כולל, השוואתי, ומתעדכן של מדדים במדע וטכנולוגיה. מסמך זה הוא הראשון בסדרה. בהמשך נעסוק בניתוחים, השוואות, ופיתוח מדדים חדשים.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך