קניין רוחני במגזר הממשלתי: תמונת מצב נורמטיבית והשוואתית

צטט כ:
גץ דפנה, איידלמן בהינה, אסוצקי מרים, זלמנוביץ בלה, בר-זיו שרון. קניין רוחני במגזר הממשלתי: תמונת מצב נורמטיבית והשוואתית חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2012. https://neaman.org.il/Intellectual-Property-in-the-Government-Sector-HEB

מטרת המחקר הינה יצירת תשתית לגיבוש מדיניות בנושא זכויות קניין רוחני על ידע המהווה תוצר של פעילות מו"פ במימון ממשלתי ובביצוע גופים ממשלתיים/עובדי מדינה. הכוונה לגבש המלצות לקווים מנחים לבניית אסטרטגיית ניהול קניין רוחני בהתאם ליעדי המו"פ הממשלתי והשלכות העברת ידע בבעלות ממשלתית באמצעות מסחור זכויות קניין רוחני.
במהלך שנת 2012 נבחנו יעדי המו"פ המבוצע על ידי מכוני מחקר ממשלתיים באמצעות ראיונות עם מנהלי מכוני המחקר; על ידי משרדי הממשלה השונים באמצעות ראיונות עם המדענים הראשיים במשרדים השונים. כמו כן, הוצגה המסגרת המשפטית לניהול זכויות קניין רוחני בבעלות המדינה – סקירת החקיקה העדכנית, הצעות חוק ומסמכי מדיניות. בנוסף הוצגו השלכות העברת ידע שמקורו במגזר המו"פ הממשלתי באמצעות מסחור זכויות קניין רוחני וניהול זכויות קניין רוחני בבעלות ממשלתית בין השנים 2010-1954 . נערכה סקירה השוואתית של מערכת המו"פ ומדיניות קניין רוחני למדינות נבחרות ב- OECD.
מהמחקר עולה כי תמונת המצב בנוגע לקניין רוחני במגזר הממשלתי בישראל אינה אחידה, ומשתנה בין
המשרדים והמכונים הממשלתיים השונים. ניכר כי יש מקום לערוך בדיקה מקיפה של הנושא ולבחון מהי המדיניות האופטימאלית לטיפול בסוגיית הקניין הרוחני בגופים הממשלתיים השונים.
דו"ח מסכם בנושא הוגש לתת הוועדה לקשרי אקדמיה-תעשיה של המולמו"פ באוקטובר 2012.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות