בחינה כלכלית של חוק הפקדון הנוכחי וחוק אריזות מוצע

צטט כ:
אילון אופירה, שכטר מרדכי, רוזנטל גדי, יהושע נחום, אתר פלד יעל. בחינה כלכלית של חוק הפקדון הנוכחי וחוק אריזות מוצע חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2005. https://neaman.org.il/Economic-assessment-current-deposit-law-suggested-packaging-law-HEB

מטרת עבודה זו היא בדיקת כדאיות של חלופת חוק אריזות כולל במסגרת טיפול בפסולת בישראל.
הבחינה כללה בשלב הראשון לימוד מערכות טיפול ייעודיות בעולם לנושא האריזות, בעיקר באירופה.
מתוך מגוון המנגנונים הקיימים באירופה, מצאנו לנכון לייחד ולהתמקד בגרסה האיטלקית אשר מאפשרת מעקב פשוט יחסית אחר החומרים והכספים העוברים במנגנון.
לאחר מכן בוצע ניתוח עלות תועלת לחוק הפיקדוןלאחר מכן בוצע ניתוח עלות תועלת לחוק הפיקדון במתכונתו הנוכחית, וניתוח עלות תועלת לחלופת מדיניות נפרדת לאריזות.
הדגש הינו על בחינה של סך עלויות התפעול בשלבים השונים של הטיפול באריזות, כולל העלויות הנחסכות כתוצאה מהוצאת האריזות מזרם הפסולת הרגיל. אמדן התועלות נשען על הגדרה רחבה הכוללת תועלות כמו ניקיון שטחי ציבור, עלויות חיצוניות של הטמנה ותעסוקה, תוך כדי נקיטת שמרנות מרבית בהנחות אלו.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות