מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (חוברת חמישית בסדרה)

צטט כ:
גץ דפנה, פלד דן, בוכניק ציפי, זטקובצקי איליה, לק ערן, ברזני אלה, רובין צמרת. מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (חוברת חמישית בסדרה) חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2016. https://neaman.org.il/Science-Technology-Innovation-Indicators-Israel-International-Comparison-Fifth-HEB

מוסד נאמן שמח להציג את הפרסום החמישי בסדרה "מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית".

פרסום זה מכיל מדדי מפתח רבים, בנושאי תשומות ותפוקות במדע, טכנולוגיה וחדשנות, עבור ישראל לתקופות של עשור ומעלה וגם בהשוואות בינלאומיות וכן מדדים רבים אחרים שעוזרים לראות את התמונה הכוללת שהיא תוצאה של מדיניות הממשלה, של מוסדות ההשכלה הגבוהה ושל המגזר העסקי והשפעת מדיניות זו על כלל המשק.

הדו"ח נועד לשמש כבסיס להשוואה בינלאומית ולניתוח מצבה של ישראל במדדים השונים וכן לספק מידע למעצבי מדיניות ואחרים המתמודדים עם נושאי מדיניות בתחומים אלה. אחת המטרות העיקריות של מדיניות המדע והטכנולוגיה הישראלית היא לקדם מערכת מו"פ מאוזנת ולהבטיח כי המו"פ המכוון והחדשנות פועלים בצורה התורמת לחברה ולמשק. אנו צופים שפרסום זה יספק תובנות מועילות שתהיה להם השלכה על המדיניות הלאומית והבינלאומית ותתרום ללימוד ולהבנת המצב הנוכחי הישראלי בהקשר של מדע, טכנולוגיה וחדשנות.

החוברת הנוכחית של מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות, מאורגנת בצורה שונה על מנת להציג תשומות ותפוקות לכל מגזר (ולא לפי נושאים שונים כפי שהיה בשנים קודמות).  החוברת כוללת את הפרקים הבאים:

  • ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי : פרק זה בוחן את היקפי המו"פ בישראל ובהשוואה בינלאומית, תוך הבחנה בין הגורמים המבצעים לגורמים המממנים.
  • המגזר העסקי - פרק זה כולל מדדים שונים המציגים היבטים שונים של המגזר העסקי: כוח אדם במגזר העסקי (תעסוקה ושכר), מו"פ בענפי התעשייה ובענפי השירותים, חדשנות במגזר העסקי, גלובליזציה (מרכזי מו"פ של חברות רב לאומיות, סחר בינלאומי, קשרים בינלאומיים, השקעות זרות, חברות הזנק ועוד), מדדים כלכליים (תוצר של המגזר העסקי, פריון העבודה, הון ICT, הון סיכון) ועוד.
  • המגזר הממשלתי - פרק זה כולל נתונים על המימון הממשלתי למו"פ אזרחי, תמיכה במו"פ במדע וטכנולוגיה, פעילות המדען הראשי של משרד הכלכלה, מכוני מחקר ממשלתיים ועוד.
  • מגזר ההשכלה הגבוהה - פרק זה מציג מדדים על ההוצאה למו"פ באוניברסיטאות, על הון האנושי (חינוך למדע וטכנולוגיה, סטודנטים ובוגרים למדע והנדסה), על תפוקות מחקר, על מרכזי מצוינות ועוד.
  • מדדי מו"פ בהתפלגות מגדרית ובהתפלגות מרחבית – פרק זה מחולק לשני נושאים: 1) מדדי מו"פ בהתפלגות מגדרית - שיעור הנשים הניגשות למתמטיקה חמש יחידות, שיעור הנשים הנבחנות לבגרות מורחבת במקצועות מדעים, אחוז הנשים לפי מסלול לימודים, אחוז הנשים בסגל אקדמי ועוד. 2) מדדי מו"פ בהתפלגות מרחבית – זכאים לתעודת בגרות לפי מחוז, סטודנטים לפי מחוז מגורים ומחוז לימודים ועוד.
  • אינדקסים משולבים בינלאומיים - בפרק זה נציג את מעמדה של ישראל כפי שהוא משתקף במספר אינדקסים משולבים בינלאומיים מוכרים כגון: מדד החדשנות, מדד התחרותיות, דירוג האוניברסיטאות, מדד האו"ם למוכנות לממשל אלקטרוני ועוד.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות