לקראת מדיניות פיסקלית חדשה לישראל: האיזון הנכסף בין אחריות תקציבית לצרכים חברתיים

צטט כ:
טרכטנברג מנואל, איתמר פופליקר. לקראת מדיניות פיסקלית חדשה לישראל: האיזון הנכסף בין אחריות תקציבית לצרכים חברתיים חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2019. https://neaman.org.il/Towards-a-New-Fiscal-Policy-for-Israel-Balancing-Budgetary-Responsibility-and-Societal-Needs

כוונתנו במסמך זה להציע מדיניות פיסקלית חדשה לישראל, אשר יהיה בכוחה לצמצם את הפער שנוצר בין ההצלחה המאקרו-כלכלית הגדולה של המדיניות שהונהגה עד כה, לבין הנטל הכלכלי הכבד הרובץ על רוב משקי הבית, ובפרט על המשפחות הצעירות.

המדיניות המוצעת חותרת לאיזון בין שתי הפונקציות המרכזיות של כל ממשלה: מימון ואספקת מוצרים ציבוריים ברמה נאותה, תוך שמירה קפדנית על היציבות כלכלית ועל כן על המשמעת הפיסקלית. לשם כך יהיה על הממשלה לקבוע בתחילת כהונתה שני יעדים, יעד חוב-תוצר ויעד הוצאה ציבורית-תוצר, אשר היא תתחייב להשיג תוך פרק זמן נקוב מראש (4-5 שנים).

יעדים אלה יוזנו לתוך שתי נוסחאות חדשות שאנו מציעים, אחת לכלל ההוצאה (קרי, בכמה תגדל ההוצאה הציבורית מדי שנה), ושנייה לקביעת גודל הגירעון השנתי, בנוסף להצבת שיעור הצמיחה המוערך לטווח ארוך ("תוחלת הצמיחה"). בניית תקציב המדינה מדי שנה על פי כללים אלה תבטיח עמידה ביעדים, תוך יישום של מדיניות פיסקלית שקופה, אחראית ומאוזנת.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות