עיר חכמה - שלב א - הקמת רשת קהילתית בקרית טבעון

צטט כ:
גופר דניאל, שטראוכר צבי. עיר חכמה - שלב א - הקמת רשת קהילתית בקרית טבעון חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2001. https://neaman.org.il/The-Intelligent-City-Stage1-Establishment-Community-Network-Kiryat-Tivon-HEB
קבצים להורדה:
6-178.pdf(3781KB)

מוסד שמואל נאמן בטכניון הינו מכון למחקרי מדיניות, אשר הדגש העיקרי לפעילותו הוא באותם תחומים שהם בפן הביניים שבין מדע וטכנולוגיה, ובין כלכלה וחברה. הפעילות בתחומי ביניים אלה הינה חשובה כיום יותר מאשר אי פעם בעבר, וזאת משום שבתקופתנו המדע והטכנולוגיה הם הכוח המניע לצמיחה ולשגשוג כלכלי ויש להם השפעה מהותית על איכות החיים ועל מגוון של היבטים חברתיים ואנושיים. להתפתחויות האחרונות בתחום טכנולוגיות המידע, כגון האינטרנט, יש השפעה ואימפקט ניכרים על צרכים חברתיים ואנושיים. באמצעות טכנולוגיות המידע ניתנים כבר היום שירותים רבים לאוכלוסייה עירונית ולטכנולוגיה זו פוטנציאל משמעותי לשפר באופן ניכר את יעילות ואיכות יחסי הגומלין שבין האזרח הבודד ובין הרשויות והארגונים השונים. תחום זה הוא על כן אתגר למוסד נאמן אשר יזם את פרויקט העיר החכמה, מתוך כוונה ללמוד להגדיר ולאפיין צרכים חברתיים / כלכליים אשר ניתן לקדמם באמצעות טכנולוגיות מחשוב חדשות אשר תהיינה גם ברות מסחר. העיר הינה מיקרו-קוסמוס מתאים לבחינה וללימוד של האימפקט החברתי של טכנולוגיות המידע, והמסקנות מלימוד ברמה זו ניתנות ליישום ברמה לאומית וגלובלית. אזרחי העיר, בדומה לתושבי המדינה, דורשים שירותים דומים שלהשגתם נדרשת גישה לרכישת מוצרי צריכה, חינוך, טיפול רפואי, מקורות תעסוקה וגופי ממשל. באותו זמן העיר הינה יחידה דמוגרפית וגיאוגרפית קומפקטית אשר ניתן להתייחס אליה כ 'מעבדה חברתית' שיכולה לשמש כמודל לבחינה ולימוד, כאשר המסקנות המתקבלות הינן רלוונטיות לרמת המדינה. לצורך העניין מוגדרת ה"עיר החכמה" כעיר בעלת תשתית תקשוב (תקשורת ומחשוב) המאפשרת מידה רבה של שימוש במערכות טכנולוגיות על ידי התושבים. מערכות אלה מספקות מגוון של שירותים כלכליים, קהילתיים ואדמיניסטרטיביים לתושבי העיר והסביבה. מערכות מסוג זה מסוגלות לספק קשת רחבה של שירותים המקשרים ותורמים לחיי הקהילה בעיר, והמחברים את תושבי העיר עם אזורי מטרופולין אחרים בתוך ומחוצה לה.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך