מחקר בוגרים וסטודנטים של הטכניון: מיומנויות המאה ה-21, תעסוקה והחוויה הטכניונית

צטט כ:
דורי יהודית, לביא רע, טל מרינה. מחקר בוגרים וסטודנטים של הטכניון: מיומנויות המאה ה-21, תעסוקה והחוויה הטכניונית חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2020. https://neaman.org.il/Perceptions-of-Technion-Alumni-and-Students-on-Developing-Their-21st-Century-Skills

הדוח נועד לצורך גיבוש מדיניות טכניונית בתחום הכנת בוגרי הטכניון לעולם העבודה והיזמות במאה   ה-21. הדוח מהווה חלק ממאמצי עדכון ושיפור ההוראה בטכניון. חזונו של הטכניון הוא להיות אחת מעשרת אוניברסיטאות המחקר במדע וטכנולוגיה המובילות בעולם. ההנהלה הבכירה של הטכניון זיהתה את הצורך בשינוי תכניות הלימודים בטכניון, על מנת להתאימן לאתגרים הנוכחיים. חלק מהשינוי הזה כולל שימת דגש על מיומנויות שנחשבות כהכרחיות למאה ה-21. בשלב הראשון של הכנת הדוח, נפגשנו עם בכירים, דיקנים ונציגי ארגון הבוגרים של הטכניון. הם ציינו בפנינו את הצורך לפתח את מיומנויות המאה ה-21 כחלק מתוכניות הלימודים בטכניון.

מחקר זה, הוא הראשון, למיטב ידיעתנו, המתבסס על התרשמותם של סטודנטים ובוגרים—בעלי תארים ראשונים ומתקדמים מכל הפקולטות בטכניון—אשר ביחד מכסים טווח של עשרות שנים, החל מ-1970 ועד ל-2018. המחקר כלל אוכלוסייה של סטודנטים בשנתם האחרונה ללימודים ובוגרים של הטכניון. ביצענו ניתוחים סטטיסטיים על פריטים סגורים בשאלון, וניתוח תוכן על פריטים פתוחים בשאלון.  המחקר כלל כ-1,500 משתתפים 928 בוגרים ו-647 סטודנטים, גברים ונשים, דוברי עברית ושפות אחרות כשפת אם, ובעלי תואר ראשון ומתקדם שלומדים או סיימו ללמוד בטכניון, עם ייצוג הולם לכל תת-אוכלוסייה.

פיתחנו שאלון מקוון לחקר תפיסותיהם של סטודנטים ובוגרים של הטכניון בנוגע להתפתחות מיומנויות המאה ה-21 במהלך הלימודים בטכניון. בחרנו 14 מיומנויות חשיבה מגוונות על סמך סקירה של מסגרות רעיוניות ופגישות עם בכירים בטכניון. מלבד פריטים דמוגרפיים, השאלון כלל פריטים רבים הנוגעים ללימודים בטכניון, לתעסוקה ולחוויה הטכניונית.

המחקר מעלה כי לפי תפיסתם של המשיבים, ארבע שיטות הוראה ולמידה פיתחו את רוב המיומנויות. לפי המשיבים, מרבית המיומנויות שפותחו בלימודיהם בטכניון הן מיומנויות חשיבה כלליות, כגון למידה עצמית ופתרון בעיות; אחריהן פותחו מיומנויות מדעיות והנדסיות, כגון תכנון ניסויים, תכן הנדסי וחשיבה מערכתית; לבסוף, המיומנויות הרכות הן אלו שהמשיבים דירגו ככאלה שהתפתחו פחות מהאחרות, כגון חשיבה יצירתית ותקשורת בעל-פה ובכתב. מממצאי המחקר עולה כי שיטות ההוראה של מטלות מורכבות בקורסים, פרויקטים, מחקר וניסויי מעבדה הן אלה שפיתחו את מרבית המיומנויות הנדרשות במאה ה-21, לפי הצהרת המשיבים.

לאור זאת, אנו ממליצים לשלב מטלות מורכבות במסגרת צוותים או יחידים בקורסים קיימים של תואר ראשון, על מנת לעודד פיתוח ושיפור מגוון מיומנויות חשיבה כלליות ומבוססות STEM – מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. לצורך כך מומלץ לקיים סדנאות בפקולטות השונות כדי להכשיר מתרגלים ומרצים בפיתוח מטלות מסוג זה. בנוסף, אנו ממליצים על שילוב של פרוייקטים העוסקים בבעיות מהעולם האמיתי בקורסים הקיימים כבר היום בתכנית הלימודים ולא רק בשנה האחרונה ללימודים. כמו כן, אנו ממליצים לשלב נסיון מעשי בתעשייה בתכניות הלימודים לתואר ראשון (לא רק כפרויקט סיום), ולהקנות על כך נקודות זכות ותעודה לסטודנטים המשתתפים בתכנית שכזו. על שילוב שכזה להתבצע בשיתוף עם גורמים בתעשייה ובאקדמיה, כבר בשלבי התכנון המוקדמים, ועליו לכלול מערכת השמה המחברת בין מעסיקים לבין סטודנטים כנהוג באוניברסיטאות בעולם, כגון MIT.

המלצות נוספות העולות ממצאי הדוח הן לשלב פעילות מחקרית במסגרת התואר הראשון, בין אם במתכונת מצומצמת של שאלת מחקר אחת ובין אם כפרויקט מחקר מקיף, תוך פיתוח תכניות הנחיה – mentoring לסטודנטים בתואר ראשון.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך