תחזיות לצורכי כוח אדם מדעי וטכנולוגי מיפוי, בחינת צרכים וקביעת מדיניות להכשרות רב-תחומיות בישראל

צטט כ:
גץ דפנה, גלעד ורד, בוכניק ציפי. תחזיות לצורכי כוח אדם מדעי וטכנולוגי מיפוי, בחינת צרכים וקביעת מדיניות להכשרות רב-תחומיות בישראל חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2022. https://neaman.org.il/Technological-forecasting-for-scientific-and-technological-human-resources-2021

עשורים האחרונים, עולה הדרישה והצורך בהון אנושי בעל השכלה גבוהה רב תחומית הניתנת במוסדות להשכלה גבוהה.
מוסד שמואל נאמן ביצע בשנים האחרונות עבודות בנושא תחזיות לצורכי כוח אדם מדעי וטכנולוגי. מהעבודות עלה, שעל מנת לענות על הצרכים של ההון האנושי בתחומים מפציעים, יש צורך בהרחבה והעמקה של הכשרות רב תחומיות.

ההגדרה להכשרות רב-תחומיות הינה הכשרות שקיים בהן שילוב של מספר תחומים ליצירת ידע אינטגרטיבי.

מטרת העבודה הנוכחית הייתה לבחון את תמונת המצב של הכשרת סטודנטים בגישות רב תחומיות במוסדות האקדמיים בישראל, בתחומים שבהם עולה הצורך בהכשרה כזו, מהי תמונת המצב הרצויה, מהם החסמים והמלצות למדיניות.

המתודולוגיה לביצוע העבודה כללה:

  1. סקירת ספרות של מאמרים לגבי מחקרים שבוצעו על תוכניות לימוד רב תחומיות במוסדות אקדמיים בישראל ובעולם.
  2. מיפוי של תוכניות הלימוד הרב תחומיות לתואר ראשון ולתארים מתקדמים בשלושה מוסדות לימוד אקדמיים: בטכניון, באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בן גוריון בנגב.
  3. שאלון עמדות שנשלח למנהלי חברות מהתעשייה.
  4. ראיונות עם בעלי עניין בנושא מהאקדמיה ומהתעשייה.

ההמלצות העיקריות שעלו מהעבודה:

  • תוכניות הלימודים לתואר ראשון צריכות להישאר במתכונת שמאפשרת העמקה בתחום אחד או שניים ולכלול הרחבה רב תחומית של תשתיות בסיסיות, על מנת שיהוו בסיס לעבודה בצוותים מולטי-דיסציפלינאריים ולהרחבת ההכשרה בהם בעתיד.
  • נושאים רב תחומיים צריכים לרוב להילמד במסגרת לימודי המשך של העובדים.
  • יש צורך להרחיב את המחקר הנוכחי בכל האפיקים שנחקרו.
  • לגבי טכנולוגיות מפציעות- כדאי להמשיך לבחון ולקדם את החוסרים שעולה שקיימים בהכשרות רב תחומיות לטכנולוגיות מפציעות.

ממצאי העבודה הנוכחית יכולים לתרום לקובעי מדיניות ולוועדות המולמו"פ והמלצותיה יכולים להיות מקודמים במסגרתן.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות