נתונים ואינדיקאטורים לתחומי הנדסת חלל, ענפי טכנולוגיות המידע (ICT) וביוטכנולוגיה בישראל

צטט כ:
גץ דפנה, גלעד ורד, שומאף מריאן. נתונים ואינדיקאטורים לתחומי הנדסת חלל, ענפי טכנולוגיות המידע (ICT) וביוטכנולוגיה בישראל חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2007. https://neaman.org.il/Data-Indicators-Aerospace-Engineering-ICT-Biotechnology-Israel-HEB
קבצים להורדה:
space_20170427132626.245.pdf(1403KB)

הדו"ח הנוכחי מרכז נתונים ואינדיקאטורים המציגים מגמות בהתפתחות ובהשפעה שיש לשלושה תחומי ידע: הנדסת חלל, ענפי טכנולוגיות המידע (ICT) וביוטכנולוגיה. בתחום הנדסת החלל בישראל נסקרו הישגי תוכניות החלל, הגופים המרכזיים העוסקים בחלל, הכשרת בוגרים ובעלי תארים מתקדמים בתחום, נתונים ביבליומטריים, והיבטים צבאיים, כלכליים וחברתיים של תוכנית החלל. בתחומי ה-ICT והביוטכנולוגיה נסקרה התפתחות התחומים בשנים האחרונות, ונבחנו מגמות במספר מקבלי התארים, בנתונים ביבליומטריים ובאינדיקאטורים מרכזיים נוספים כגון תעסוקה, תמ"ג, ייצוא ופטנטים. בנוסף, מוצגות השוואות בינלאומיות למדינות ה- OECD.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך