מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית מדדי מפתח

צטט כ:
גץ דפנה, בוכניק ציפי, זטקובצקי איליה. מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית מדדי מפתח חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2018. https://neaman.org.il/Metrics-for-Science-Technology-and-Innovation-in-Israel-Comparative-Data-Infrastructure-Key-Indices

מוסד נאמן שמח להציג את הפרסום לשנת 2018 "מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית".מוסד נאמן שמח להציג את הפרסום לשנת 2018 "מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית".

פרסום זה מכיל מדדי מפתח רבים, בנושאי תשומות ותפוקות במדע, טכנולוגיה וחדשנות, עבור ישראל לתקופות של עשור ומעלה וגם בהשוואות בינלאומיות וכן מדדים רבים אחרים שעוזרים לראות את התמונה הכוללת שהיא תוצאה של מדיניות הממשלה, של מוסדות ההשכלה הגבוהה ושל המגזר העסקי והשפעת מדיניות זו על כלל המשק.

הדו"ח נועד לשמש כבסיס להשוואה בינלאומית ולניתוח מצבה של ישראל במדדים השונים וכן לספק מידע למעצבי מדיניות ואחרים המתמודדים עם נושאי מדיניות בתחומים אלה. אחת המטרות העיקריות של מדיניות המדע והטכנולוגיה הישראלית היא לקדם מערכת מו"פ מאוזנת ולהבטיח כי המו"פ המכוון והחדשנות פועלים בצורה התורמת לחברה ולמשק. אנו צופים שפרסום זה יספק תובנות מועילות שתהיה להם השלכה על המדיניות הלאומית והבינלאומית ותתרום ללימוד ולהבנת המצב הנוכחי הישראלי בהקשר של מדע, טכנולוגיה וחדשנות.

חוברת זו הופקה במסגרת מכרז של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח במשרד המדע.

החוברת מחולקת לשלושה פרקים עיקריים.

 הפרק הראשון כולל מדדי מפתח מעודכנים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות על פי ארבע נושאים:

ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי בישראל - נושא זה מציג את היקפי המו"פ בישראל ובהשוואה בינלאומית, תוך הבחנה בין הגורמים המבצעים לגורמים המממנים.

המגזר העסקי – נושא זה מציג מדדים שונים המציגים היבטים שונים של המגזר העסקי: הוצאה למו"פ במגזר העסקי, כוח אדם במגזר העסקי (תעסוקה ושכר), תפוקות ועוד.

המגזר הממשלתי - נושא זה כולל נתונים על המימון הממשלתי למו"פ אזרחי, ותמיכה במו"פ במדע וטכנולוגיה.

מגזר ההשכלה הגבוהה - פרק זה מציג מדדים על ההוצאה למו"פ באוניברסיטאות ועל הון האנושי (חינוך למדע וטכנולוגיה, סטודנטים ובוגרים למדע והנדסה).

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות