הערכת האיכות של מחקר הנדסי/מדעי והשפעתו על התעשייה, הכלכלה והחברה: סקירת ספרות

צטט כ:
גץ דפנה, גלעד ורד, נתן אורלי, ברל אורית. הערכת האיכות של מחקר הנדסי/מדעי והשפעתו על התעשייה, הכלכלה והחברה: סקירת ספרות חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2006. https://neaman.org.il/Evaluation-engineering-scientific-research-impact-industry-economy-society-Literature-review-HEB
קבצים להורדה:
Skira.pdf(1100KB)

 סקירת הספרות הנוכחית הינה חלק מעבודה, שבוצעה במוסד שמואל נאמן בהזמנת הנהלת הטכניון, שבה נבחנה רמת המחקר ההנדסי בטכניון ובאוניברסיטאות בישראל בהשוואה לעולם על סמך נתונים ביבליומטריים. העבודה כוללת שלושה חלקים שמופיעים בפרסומים נפרדים. בחלק הראשון המובא בפרסום זה, מוצגת סקירת ספרות לבחינת הקריטריונים להערכת מחקר הנדסי/יישומי ומחקר מדעי/בסיסי והשיטות הנפוצות בעולם להערכתם, וסקירה של השיטות שבשימוש כיום להערכת ההשפעה של המחקר על הכלכלה, התעשייה והחברה. סקירת הספרות כוללת את הרקע והמימדים השונים להערכתם של המחקר המדעי/בסיסי והמחקר ההנדסי/יישומי; שתי השיטות המרכזיות להערכת מחקרים: הערכה על-ידי עמיתים וביבליומטריה, המשאבים העומדים לרשות המחקר באוניברסיטאות ודרך ניהול הקצאת המשאבים כמדד עקיף להערכת איכות המחקר באוניברסיטאות, ודירוג האוניברסיטאות בעולם תוך הדגמה של דירוגים שונים המשלבים מגוון קריטריונים ושיטות. מכאן מתמקדת סקירת הספרות בשיטות ומדדים להערכת ההשפעה של המחקר ההנדסי על הכלכלה, התעשייה, והחברה מבחינת חשיבותה של השפעה זו והמימדים להערכתה, ונסקרת בהרחבה ההשפעה של העברת הידע מהאוניברסיטאות, הכשרת בוגרים, העברת טכנולוגיות מהאוניברסיטאות לתעשייה והשותפות בין האוניברסיטאות לתעשייה בתהליכי חדשנות, ובהערכת השפעת המחקר על הצמיחה הכלכלית ועל החברה.

בחלק השני של העבודה, נערך ניתוח ביבליומטרי על בסיס מאגרי המידע של ה-ISI ( Institute of Science Information, Philadelphia) במטרה להשוות את התפוקה המדעית של ישראל ביחס למדינות העולם ואת התפוקה המדעית של הטכניון ביחס למוסדות אחרים בארץ ובעולם. ובחלק השלישי, הוצגו נתונים ואינדיקאטורים בשלושה תחומי ידע: הנדסת חלל, ביוטכנולוגיה ו-ICT.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות