מבט השוואתי על התפתחות המחקר המדעי והטכנולוגי בישראל ובמדינות המזרח התיכון על פי מדדים כמותיים, מהדורה שנייה

צטט כ:
אבן-זוהר יאיר, גץ דפנה, קירש אורי. מבט השוואתי על התפתחות המחקר המדעי והטכנולוגי בישראל ובמדינות המזרח התיכון על פי מדדים כמותיים, מהדורה שנייה חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2011. https://neaman.org.il/study-scie-tech-research-Il-midd-east-using-quantitative-indicators-2ed-HEB

בעשור האחרון חלו שינויים רבים בפעילויות המחקר במדינות המזרח התיכון הבאות לידי ביטוי במדיניות מחקר, בהשקעות במחקר ובתפוקות המחקר. בעבודה זו מוצגת בחינה השוואתית של תהליכי התפתחות המחקר המדעי והטכנולוגי שחלו במדינות המזרח התיכון ובישראל. הנתונים המוצגים בעבודה מבוססים על שני המדדים העיקריים בהם נהוג להשתמש, מדד מספר הפרסומים (המספק אומדן של הפוריות המחקרית) ומדד ממוצע הציטוטים לפרסום (המספק אומדן של השפעת הפרסומים, המשקפת את איכות המחקר).
הנתונים המוצגים מצביעים על התהליכים הבאים שהתרחשו במהלך השנים האחרונות:

• התפתחויות מרשימות של המחקר במדינות המזרח התיכון האסלאמיות. בישראל, לעומת זאת,  ניכרת בשנה האחרונה מגמה של קפאון בתפוקות המחקר. מוצגת בעיקר התקדמות משמעותית ומהירה של אירן וטורקיה.
• הפערים הקטנים בהדרגה בין ישראל לבין איראן וטורקיה באים לביטוי בתחילה במדד מספר הפרסומים, ובהמשך גם במדד ממוצע הציטוטים למאמר. במדד האיכות ישראל מובילה במרבית התחומים שנבחנו, אולם אירן וטורקיה נמצאות מעליה בכמה תחומים.
• למרות הקטנת הפער בין ישראל לבין חלק ממדינות המזרח התיכון, בתחומים המדעים, התהליכים שצוינו לעיל, יחד עם השינויים הפוליטיים והחברתיים המתחוללים לאחרונה במדינות המזרח התיכון, עשויים לתת פתח להתפתחויות חיוביות בעתיד.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך