אמנון פרנקל

Amnon Frenkel
עמית מחקר בכיר
972-4-8293956
972-4-8294071
amnonf@technion.ac.il

תפקידים

ראש המסלול לתכנון ערים ואזורים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, חוקר בכיר במרכז לחקר העיר והאזור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון וחבר הנהלתו.

 נשיא האיגוד הישראלי למדע האזור

 חבר מועצת האיגוד האירופאי למדע האזור

 נציג הטכניון במועצה הארצית לתכנון ובנייה

 

תחומי מחקר

  • אספקטים מרחבים של דיפוזיה של חדשנות טכנולוגית, מיקום תעשיות וכלכלת מו"פ.
  • חברת הידע ותרומתה לפיתוח מרחבי  
  • מודלים לחיזוי שימושי קרקע ופרוגראמות קרקעיות
  • תכנון אזורי ומטרופוליני
  • התפתחות המרקמים הבנויים והשפעתם על הסביבה והחברה, מדיניות ניהול הגידול ובקרת הזחילה העירונית

 פרסם עשרות מאמרים, פרקים בספרים וספרים בתחומי התמחותו.

 היה מעורב וגם כיום מעורב בשלושה פרויקטי מחקר גדולים הממומנים על ידי תוכניות המסגרת של האיחוד האירופאי: IV Framework program – (IFISE)  “Israeli Financing Innovation Schemes for Europe”; VI Framework Program - (RICAFE2) “Regional Comparative Advantage and Knowledge-Based Entrepreneurship” ו- VII Framework Program (PICK-ME) “Policy Incentives for the Creation of Knowledge: Methods and Evidence”;  ושלושה פרויקטי מחקר שממונו על ידי קרן גרמניה-ישראל (GIF).

 שותף בכיר להכנתה של תוכניות: "ישראל 2020" – תוכנית אב ארצית וכוללת למדינת ישראל בטווח הארוך; תמ"א 35 – תוכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור ותמ"מ 2 – תוכנית מתאר למחוז הצפון.    

ספר חדש!!

ספר חדש בעריכתו עומד לצאת לאור בפברואר 2012

Adapting the Demand for Training Knowledge Workers in Local Labor Markets

התאמת הביקוש להכשרת עובדי ידע בשווקי עבודה קיימים

מחקר זה בוצע במסגרת חבילת עבודה מס' 6 של פרויקט PICK-ME. במסגרת זאת נותחו נתונים שנאספו במסגרת סקר שביצע הל.מ.ס בקרב למעלה מ-5,000 בוגרי אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות בישראל אשר בחן את מידת השתלבותם בשוק העבודה.
The Evaluation of Demand and the Evolution of Sores of Knowledge in Sectors and Regions that are Knowledge-Intensive

הערכת הביקושים והתפתחות מאגרי ידע בסקטורים ואזורים מוטי ידע

מחקר זה בוצע במסגרת חבילת עבודה מס' 5 של פרויקט Pick-Me. המחקר התבסס על ניתוח נתונים שנאספו במסגרת סקר שדה על האקוסיסטמה שנוצרה על ידי קבוצת ראד בינת שהנביטה כ-130 חברות.
מיפוי מערכות לאומיות של חדשנות טכנולוגית: יצירת בסיס להסכמה על מדיניות

מיפוי מערכות לאומיות של חדשנות טכנולוגית: יצירת בסיס להסכמה על מדיניות

ספר שעוסק בחדשנות טכנולוגית המבוסס על החומר שנאסף במסגרת חבילת העבודה מס' 2 בפרויקט Pick-Me שבו נוסתה בהצלחה מתודולוגיה חדשנית למיפוי האקוסיסטמה של חדשנות טכנולוגית בחמש מדינות באירופה השותפות בפרויקט.
Policy Incentives for Knowledge Creation

תמריצי מדיניות ליצירת ידע: PICK-ME – EU 7th Framework

הפרויקט אשר בוצע במסגרת התוכנית השביעית של האיחוד האירופי (FP7), הורכב מקונסורציום בו חברות שבע מדינות (איטליה, גרמניה, צרפת, ספרד, פולין, בריטניה וישראל). מטרת הפרויקט לבחון אמפירית את התפקיד שממלא צד הביקוש ביצירה של ידע טכנולוגי, בהכרה בחדשנות טכנולוגית וארגונית ובעידוד הגידול בפריון. הפרויקט הסתיים פורמאלית ותרומתנו באה לידי ביטוי בחמש תפוקות.
Technion’s Contribution to Israel and to the Development of Technology in the World, Through Its Graduates

תרומתו של הטכניון, באמצעות בוגריו, למשק בישראל ולהתפתחות הטכנולוגית בעולם

רבים בעולם בכלל ובישראל בפרט, אינם מודעים לתרומה הבלתי רגילה שיש לטכניון מאז היווסדו בשנת 1924 למדע, לטכנולוגיה, לכלכלה, למשק, ולחברה בישראל וזאת בערוצים שונים בהם היא באה לידי ביטוי. מטרת הפרויקט לזהות ולנתח את תרומתו של הטכניון באמצעות בוגריו, למשק בישראל ולהתפתחות הטכנולוגית בעולם.
סוגיות לגיבוש תוכנית מטרופולין בצפון

סוגיות לגיבוש תוכנית מטרופולין בצפון

קידום ומיצוב של אזור הצפון כמטרופולין אטרקטיבי לתעשייה ולציבור הישראלי, נמצא חדשות לבקרים על סדר היום הציבורי. עבודה זו נועדה להעניק כלים לגיבוש תוכנית אטרקטיבית לצפון כך שייהפך למטרופולין מפותח כלכלית ותעסוקתית, תוך התבססות על מודלים חדשים לפיתוח אזורי ונתונים שרלוונטיים לאזור הצפון. הנתונים בפרויקט זה מתבססים בחלקם על עבודה שבוצעה במוסד שמואל נאמן לשדרוג כלכלי של אזור הצפון וניתוחם.
Investments In Higher Education And Scientific Research In Israel: An International Comparative Perspective

השקעות בהשכלה גבוהה ובמחקר מדעי וטכנולוגי: ישראל במבט משווה בינלאומי

חלקו הראשון של המחקר הוא תיאורי ברובו, ומתמקד במסלולי הפיתוח של ישראל והמדינות המפותחות. הוא בודק את ההשתנות במאפייני ההשכלה הגבוהה והצמיחה הכלכלית במדינות ה-OECD לאורך ארבע תקופות זמן. דגש מיוחד מושם על בחינת מיקומה היחסי של ישראל בתוך מדינות ה-OECD, והשוואת מעמדה למדינות קטנות אחרות כדוגמת אירלנד ופינלנד, הדומות יותר במאפייניהן לישראל. חלקו השני של המחקר הוא אמפירי בעיקרו ואומד באמצעות שני מודלים (מודל דו שלבי ומודל רגרסיה מרובה), את הקשר בין ההשקעה בהשכלה גבוהה לבין ביצועי המשקים במדינות המפותחות.
Launch of the new book Nation of Technion

השקת הספר החדש "אומת הטכניון"

12.12.2012
הספר מבוסס על מחקר שפורסם ע"י מוסד שמואל נאמן.
גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות