מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (חוברת שישית בסדרה)

צטט כ:
גץ דפנה, בוכניק ציפי, זטקובצקי איליה. מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (חוברת שישית בסדרה) חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2017. https://neaman.org.il/Science-Technology-and-Innovation-Indicators-in-Israel-An-International-Comparison-Six-edition

מוסד נאמן שמח להציג את הפרסום השישי בסדרה "מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית".

פרסום זה מכיל מדדי מפתח רבים, בנושאי תשומות ותפוקות במדע, טכנולוגיה וחדשנות, עבור ישראל לתקופות של עשור ומעלה וגם בהשוואות בינלאומיות וכן מדדים רבים אחרים שעוזרים לראות את התמונה הכוללת שהיא תוצאה של מדיניות הממשלה, של מוסדות ההשכלה הגבוהה ושל המגזר העסקי והשפעת מדיניות זו על כלל המשק.

הדו"ח נועד לשמש כבסיס להשוואה בינלאומית ולניתוח מצבה של ישראל במדדים השונים וכן לספק מידע למעצבי מדיניות ואחרים המתמודדים עם נושאי מדיניות בתחומים אלה. אחת המטרות העיקריות של מדיניות המדע והטכנולוגיה הישראלית היא לקדם מערכת מו"פ מאוזנת ולהבטיח כי המו"פ המכוון והחדשנות פועלים בצורה התורמת לחברה ולמשק. אנו צופים שפרסום זה יספק תובנות מועילות שתהיה להם השלכה על המדיניות הלאומית והבינלאומית ותתרום ללימוד ולהבנת המצב הנוכחי הישראלי בהקשר של מדע, טכנולוגיה וחדשנות.

חוברת זו הופקה במסגרת מכרז של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח במשרד המדע.

החוברת הנוכחית של מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות, מאורגנת שונה מחוברות קודמות בסדרה זו. החוברת מחולקת לשלושה פרקים עיקריים.

 הפרק הראשון כולל מדדי מפתח למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות על פי ארבע נושאים:

  • ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי בישראל - נושא זה מציג את היקפי המו"פ בישראל ובהשוואה בינלאומית, תוך הבחנה בין הגורמים המבצעים לגורמים המממנים.
  • המגזר העסקי – נושא זה מציג מדדים שונים המציגים היבטים שונים של המגזר העסקי: הוצאה למו"פ במגזר העסקי, כוח אדם במגזר העסקי (תעסוקה ושכר), תפוקות ועוד.
  • המגזר הממשלתי - נושא זה כולל נתונים על המימון הממשלתי למו"פ אזרחי, ותמיכה במו"פ במדע וטכנולוגיה.
  • מגזר ההשכלה הגבוהה - פרק זה מציג מדדים על ההוצאה למו"פ באוניברסיטאות ועל הון האנושי (חינוך למדע וטכנולוגיה, סטודנטים ובוגרים למדע והנדסה).

שני הפרקים הנוספים עוסקים בהרחבה בנושאים הבאים:

  • תמונת מצב – נשים במדע וטכנולוגיה. פרק זה מציג מדדי מו"פ בהתפלגות מגדרית. כגון, שיעור הנשים הניגשות למתמטיקה חמש יחידות, שיעור הנשים הנבחנות לבגרות מורחבת במקצועות מדעים, אחוז הנשים לפי מסלול לימודים, אחוז הנשים בסגל אקדמי ועוד.

ישראל בראי האינדקסים המשולבים - בפרק זה נציג את מעמדה של ישראל כפי שהוא משתקף במספר אינדקסים משולבים בינלאומיים מוכרים כגון: מדד החדשנות, מדד התחרותיות, דירוג האוניברסיטאות, מדד האו"ם למוכנות לממשל אלקטרוני ועוד.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך