השתתפות חברי המיעוט הערבי, בפעולה משותפת לייצור מוצרים ציבוריים בחברה הישראלית הכללית

צטט כ:
אדרס איתן. השתתפות חברי המיעוט הערבי, בפעולה משותפת לייצור מוצרים ציבוריים בחברה הישראלית הכללית חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2021. https://neaman.org.il/MCA

MCA Info board_20210602085759.664.jpg

השתלבותו של המיעוט הערבי בישראל בחברה ובכלכלה הוא נושא שלא ניתן להפריז בחשיבותו.
נקודת המבט של מחקר זה היא כיצד מתמודדים בני המיעוט הערבי עם ה social dilemma של תרומה לפעולה המשותפת (collective action) שתוצריה הם מוצרים ציבוריים.
ההתפרצויות האלימות (מאי 2021) המערערות את דו-הקיום וההשתלבות הרצויה, מציבות אתגר קיומי למדינת ישראל כדמוקרטיה ליברלית.

המחקר משתמש במתודולוגיה של ניסויים בכלכלה התנהגותית.

 

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך