בחינה כלכלית של הרחבת חוק הפקדון למיכלים בנפח 1.5 ליטר בישראל

צטט כ:
אילון אופירה, רוזנטל גדי, יהושע נחום, שכטר מרדכי. בחינה כלכלית של הרחבת חוק הפקדון למיכלים בנפח 1.5 ליטר בישראל חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2005. https://neaman.org.il/Implications-expanding-Deposit-Law-1-5-liter-bottles-HEB

מטרת מסמך זה הינה בחינת המשמעות של הרחבת חוק הפיקדון במתכונתו הנוכחית למיכלים של 1.5
ליטר. הניתוח יבוצע במתכונת של ניתוח עלות תועלת מנקודת ראותו של המשק הלאומי. נציג באופן תמציתי את הממצאים מהעבודה המקדימה, אשר בחנה את העלויות והתועלות למשק מקיום חוק פיקדון במתכונת הנוכחית. יובאו בקצרה ההבדלים העקרוניים בין תחולת החוק הנוכחית לבין מיכלי 1.5 ליטר עליהם נבחנת ההרחבה. בהמשך לזאת תובא ההערכה באשר להיקפי ההשבה הצפויים. בנוסף, נציג חשבון עלות תועלת למשק מהרחבת החוק, את המסקנות העיקריות מהניתוח והתייחסויות נוספות.

במסגרת ניתוח עלות תועלת זה יחושבו סך התועלות והעלויות הפנימיות והחיצוניות למשק. במקביל, תיבחן הרחבת החוק לפי מידת תרומתה למימוש מטרות החוק, ויובאו מספר התייחסויות איכותניות כוללות.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות