תפוקות מחקר ופיתוח בישראל / פרסומים מדעיים - 2019

צטט כ:
גץ דפנה, ברזני אלה, לביד נועה. תפוקות מחקר ופיתוח בישראל / פרסומים מדעיים - 2019 חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2019. https://neaman.org.il/R&D-Outputs-in-Israel-Analysis-of-Scientific-Publications-2019

המחקר נערך במימון ובהנחיית המולמו"פ במשרד המדע והטכנולוגיה.

מטרת דוח זה להציג תמונת מצב עדכנית המתארת ומנתחת את תפוקות המו"פ האקדמי בישראל כפי שהן

באות לידי ביטוי בפרסומים מדעיים, לאורך זמן ובהשוואה בינלאומית.

מחקר הליבה בדוח (פרק 1) מתאר ומנתח את תפוקות המו"פ בישראל ומגמותיו (כפי שהן באות לידי ביטוי

בפרסומים מדעיים) לאורך זמן ובהשוואה בינלאומית, והוא נערך מדי שנתיים, בשתי רמות ניתוח (פרסומי

ישראל במבט כללי ופרסומי ישראל לפי שטחים) ולפי 2 קבוצות מדדים (מדדים כמותיים ומדדי השפעה

מדעית). פרקים נוספים שמטרתם להאיר ולדון במספר נושאים שיש להם תרומה להבנת תמונת המו"פ בישראל:

פרק 2 עוסק בניתוח הקשר בין מענקי מחקר למספר הפרסומים והשפעתם.

פרק 3 כולל סקירה והשוואה בין דירוגים בינלאומיים של אוניברסיטאות בכלל ושל אוניברסיטאות ישראליות בפרט בדירוגים אלו.

פרק 4 עוסק באיפיון מסלולי הקריירה של דוקטורנטים ישראלים.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך