שלמה מי-טל

Shlomo Maital
עמית מחקר בכיר
972-4-8295871
972-4-8231889
smaital@tx.technion.ac.il

פרופ' מי-טל [נולד כריצ'רד אלן מאלט*] הוא פרופ' (אמריטוס) בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול בטכניון ועמית מחקר בכיר במוסד נאמן. ב-1998-2009 שימש כמנהל אקדמי של TIM מכון הטכניון לניהול, בו עבד עם כ-200 חברות וכ-1,000 מנהלים בתחום ההיי-טק הישראלי. במשך 20 שנים היה פרופסור אורח בקיץ, בביה"ס לניהול של MIT. השתתף, כתב או ערך 12 ספרים אשר תורגמו ל-7 שפות, ביניהם:

ניהול יזמות וחדשנות (הוצאת מגנס, 2010)

Innovation Management: Strategies, Concepts & Tools for Growth & Profit (SAGE  2nd ed., 2012)

(Global Crisis/Global Opportunity (SAGE:  2009

Mapping National Innovation Ecosystems (Elgar, forthcoming 2013), with A. Frenkel

The Imagination Elevator (forthcoming, 2014), with A. Ruttenberg

Technion Nation: Technion’s Contribution to Israel and to the World (2012), with A. Frenkel

 

כמו כן הוא כותב טור קבוע בכתב-העת Jerusalem Report.

מחקריו הנוכחיים של פרופ' מי-טל מתרכזים בנושאים:  SNI Wheel of Life (כימות ויזואלי של איכות החיים בישראל), שיטה לטיפוח חשיבה יצירתית, ועריכת ספר על העברת טכנולוגיה מהאקדמיה לתעשייה. 

 *שמו המקורי של פרופ' מי-טל עוברת לאחר שעשה עלייה בשנת 1967

השפעת האוניברסיטאות על הסטודנטים להיות יזמים

השפעת האוניברסיטאות על הסטודנטים להיות יזמים

מחקר זה מציג תאוריה של התהליך שעובר סטודנט בדרכו להפוך ליזם. התאוריה מתבססת על תיאורית "stage-gate" לחדשנות. על פי התאוריה, התהליך שעובר סטודנט למדע וטכנולוגיה עד שהוא נהיה יזם היי-טק דומה לסדרת "שערים", נקודות החלטה או "דלתות".
פרוייקט מחקר: גלגלי החיים בישראל

פרוייקט מחקר: גלגלי החיים בישראל

פרויקט מחקר "גלגלי החיים" הושק בשנת 2013, במטרה להשוות בין ביצועיה של ישראל לביצועיהן של מדינות אחרות בחמישה ממדים עיקריים בהם עוסקת החברה בישראל: כלכלה, חדשנות, מדע וטכנולוגיה, חברה-משילות-חינוך, סביבה ואנרגיה. מקור הנתונים בו נעשה שימוש לניתוח השוואתי הינוWorld Competitiveness Yearbook של ביה"ס לניהול IMD, שהינו בית ספר מוביל לעסקים בלוזאן, שווייץ, אשר מציג נתונים רבים על מגוון רחב של משתנים הנוגעים לתחרותיות הגלובלית בקרב 60 מדינות.
מרכז צבי גריליכס למחקר נתונים

מרכז צבי גריליכס למחקר נתונים

מרכז הנתונים על שם צבי גריליקס ז"ל הוקם בשנת 2000 במטרה לעודד את המחקר האמפירי הכלכלי בישראל בנושאים הקשורים לכלכלת מחקר ופיתוח ,סקטור ההיי-טק ,חדשנות ,הון אנושי ופריון
The Evaluation of Demand and the Evolution of Sores of Knowledge in Sectors and Regions that are Knowledge-Intensive

הערכת הביקושים והתפתחות מאגרי ידע בסקטורים ואזורים מוטי ידע

מחקר זה בוצע במסגרת חבילת עבודה מס' 5 של פרויקט Pick-Me. המחקר התבסס על ניתוח נתונים שנאספו במסגרת סקר שדה על האקוסיסטמה שנוצרה על ידי קבוצת ראד בינת שהנביטה כ-130 חברות.
Innovativeness in the Traditional Industry

חדשנות בתעשייה המסורתית

מיזם משותף בין המרכז לחדשנות וידע, הפקולטה לתעשיה וניהול, טכניון, ומוסד שמואל נאמן. מטרת הפרויקט: לסייע לחברות בתעשיה המסורתית לשדרג את יכולתן בתחומי החדשנות והייצוא, בעזרת סדנאות ובליווי פרויקטים המתבצעים בסיוע מנטורים מנוסים.
מיפוי מערכות לאומיות של חדשנות טכנולוגית: יצירת בסיס להסכמה על מדיניות

מיפוי מערכות לאומיות של חדשנות טכנולוגית: יצירת בסיס להסכמה על מדיניות

ספר שעוסק בחדשנות טכנולוגית המבוסס על החומר שנאסף במסגרת חבילת העבודה מס' 2 בפרויקט Pick-Me שבו נוסתה בהצלחה מתודולוגיה חדשנית למיפוי האקוסיסטמה של חדשנות טכנולוגית בחמש מדינות באירופה השותפות בפרויקט.
Transferring Technology and its Commercialization

העברת טכנולוגיה ומסחורה

כיצד להעביר ידע טכנולוגי מהאקדמיה להצלחה מסחרית היא שאלה מטרידה שמעסיקה חוקרים ויזמים רבים באקדמיה. מוסד שמואל נאמן מתמודד עם הסוגיה במסגרת מעורבותו בטכניון.
עץ החרוב: פתרון מערכתי, מהפכני ורדיקאלי למשבר הפנסיה הקשור להחלטות בהווה ובעתיד

עץ החרוב: פתרון מערכתי, מהפכני ורדיקאלי למשבר הפנסיה הקשור להחלטות בהווה ובעתיד

פרויקט עץ החרוב , מציע פתרון ארבע-ראשי רדיקלי ומערכתי למשבר הפנסיה בישרלא וגם בעולם. בעבודה מראים החוקרים כי משבר הפנסיה אינו רק בעיה של פנסיה, הוא למעשה משבר כלכלי מערכתי הקשור לצמיחה איטית, פריון נמוך, שיעור חיסכון נמוך והשקעות הון נמוכות.
מודל הגיוס לצהל - בחינת חלופות וחידושים

מודל הגיוס לצה"ל: בחינת חלופות וחידושים

מטרתנו הינה לארגן 'שולחן עגול' בו ישתתפו מומחים בעלי ידע, מידע ועמדה לגבי כלל ההיבטים של מודל הגיוס -- חברתי, פוליטי, צבאי, אסטרטגי, כלכלי ופסיכולוגי. ב'שולחן' יועלו מגוון רחב של דעות ועמדות לגבי מודל הגיוס של צה"ל, יוצגו חידושים בנושא זה וייבָּחנו חלופות אפשריות. שולחן עגול זה יספק מידע שימושי עבור כנס בן יום, בו ישתתפו מקבלי החלטות וקובעי דעה. מוסד נאמן יפרסם דו"ח בסוף תהליך זה.
יזמות בטכניון

יזמות בטכניון

דו"ח זה הוכן ביוזמת וע"פ בקשת הנהלת הטכניון והוא נועד לשמש כחומר רקע לצורך גיבוש מדיניות טכניונית בתחום היזמות. הדוח מנתח את היעדים של אוניברסיטת מחקר טכנולוגית במאה ה-21 ומצביע על היזמות כאחר המרכיבים החשובים בהגשמת הייעוד השלישי של אוניברסיטה, מעבר למחקר והוראה.
Other Projects at Samuel Neaman Institute on Innovation and the Global Crisis

עבודות אחרות במסגרת מוסד נאמן בנושא חדשנות והמשבר הגלובלי

בשנת 2009, סיים פרופ' שלמה מי-טל כתיבת ספר על המשבר הגלובלי.
Innovation 2011 – Active Industrial Policy for leveraging Science and Technology and Israel

חדשנות 2011 - מדיניות תעשייתית פעילה למינוף מדע טכנולוגיה ותרבות החדשנות

מטרת העבודה להציע חלופות למדיניות לאומית תעשייתית יוזמת ופרו-אקטיבית הממנפת את יתרונות המדע וטכנולוגיה של ישראל בשילוב עם תרבות החדשנות. זה ניסיון לקדם את יישום המסקנות של תוכנית "ישראל 2028 – חזון ואסטרטגיה כלכלית-חברתית בעולם גלובלי". העבודה מתמקדת בשלוש מתוך עשרת הנושאים שסומנו כראשיים להשגת יעדי החזון של ישראל 2028: האתגר הגלובלי, מינוף המדע הטכנולוגיה והמו"פ ושדרוג התעשיות המסורתיות, כולל שדרוג ההישגים העסקיים והקטנת הפער החברתי, הנובע מקיום משק דואלי.
Policy Incentives for Knowledge Creation

תמריצי מדיניות ליצירת ידע: PICK-ME – EU 7th Framework

הפרויקט אשר בוצע במסגרת התוכנית השביעית של האיחוד האירופי (FP7), הורכב מקונסורציום בו חברות שבע מדינות (איטליה, גרמניה, צרפת, ספרד, פולין, בריטניה וישראל). מטרת הפרויקט לבחון אמפירית את התפקיד שממלא צד הביקוש ביצירה של ידע טכנולוגי, בהכרה בחדשנות טכנולוגית וארגונית ובעידוד הגידול בפריון. הפרויקט הסתיים פורמאלית ותרומתנו באה לידי ביטוי בחמש תפוקות.
The Acceleration of Arab Society

האצת שילובה של אוכלוסייה הערבית בכלכלה ובעסקים בישראל

בישראל ובעולם גוברת ההכרה בחשיבות הלאומית ובדחיפות האצת שיתופם של האזרחים הערבים בכלכלת המדינה. מגוון ארגונים ממלכתיים, עסקיים וולונטריים עוסקים בנושא. לשם כך, בכוונתנו לקיים סדרה של דיונים עם הארגונים המרכזיים העוסקים בהיבט הכלכלי\עסקי של הנושא, שכן תחום זה הינו - כידוע - בעל חשיבות עליונה, חילוקי הדעות לגביו מצומצמים יחסית, והוא מאפשר הצבת יעדים בני מימוש, אשר תרומתם ניתנת להערכה ולמדידה.
Technion’s Contribution to Israel and to the Development of Technology in the World, Through Its Graduates

תרומתו של הטכניון, באמצעות בוגריו, למשק בישראל ולהתפתחות הטכנולוגית בעולם

רבים בעולם בכלל ובישראל בפרט, אינם מודעים לתרומה הבלתי רגילה שיש לטכניון מאז היווסדו בשנת 1924 למדע, לטכנולוגיה, לכלכלה, למשק, ולחברה בישראל וזאת בערוצים שונים בהם היא באה לידי ביטוי. מטרת הפרויקט לזהות ולנתח את תרומתו של הטכניון באמצעות בוגריו, למשק בישראל ולהתפתחות הטכנולוגית בעולם.
Israel

מדיניות פיתוח תשתיות תחבורה בישראל

המחקר התמקד בהכנת מסמך מדיניות המהווה יעוץ בנושא תוכנית אב לתחבורה בהתאם להסכם בין המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה ומוסד שמואל נאמן. מטרת העבודה היא סיוע בגיבוש מדיניות שתיקבע על ידי הממשלה בנושא פיתוח התחבורה היבשתית במדינת ישראל בתחום פיתוח כבישים ומסילות ברזל וההשלכות על גורמים כלכליים, חברתיים וסביבתיים.
אנו נתגבר

אנו נתגבר

מאי, 2020
האם אוניברסיטאות יכולות לקדם שאיפות של סטודנטים להיות יזמים?

האם אוניברסיטאות יכולות לקדם שאיפות של סטודנטים להיות יזמים?

ספטמבר, 2019
דו"ח זה מסכם מחקרים שפורסמו במהלך 4 שנים האחרונות בנושא: כיצד אוניברסיטאות יכולות לקדם שאיפות יזמות בקרב סטודנטים?
יזמות בטכניון מסמך רקע לגיבוש מדיניות טכניונית

יזמות בטכניון מסמך רקע לגיבוש מדיניות טכניונית

אפריל, 2017
מסמך רקע הסוקר את מטרות ודרכי החינוך ליזמות באוניברסיטה ומציע קווי פעולה. המסמך כולל סקר וניתוח ביקורתי של דרכי הפעולה של אוניברסיטאות מובילות בעולם.
הצעה להרכבת הממשלה הבאה בישראל לפי מודל של ראיונות עבודה בהייטק

הצעה להרכבת הממשלה הבאה בישראל לפי מודל של ראיונות עבודה בהייטק

02 יוני, 2024
פרופ' שלמה מי-טל מציע מודל של ראיונות עבודה בהיי-טק לצורך בחירת המועמדים שינהלו את המשרדים הממשלתיים בעתיד
(אי) סדר עולמי חדש

(אי) סדר עולמי חדש

14 מאי, 2024
מאז מלחמת העולם השנייה, אנו חווים שינויים פוליטיים, חברתיים וכלכליים משמעותיים ברחבי העולם. מערכת ה-Zoom in/Zoom out המתוארת במאמר מסבירה את התופעה ב-4 שלבים.
מלחמת הטיקטוק: הקרב על האפליקציה הסינית  ואיך קורה שישראל מפסידה

מלחמת הטיקטוק: הקרב על האפליקציה הסינית ואיך קורה שישראל מפסידה

22 אפריל, 2024
פרופ' שלמה מי-טל מסביר איך קורה שישראל מגיבה לרקטות של חמאס, אך לא לטיקטוק של חמאס.
אינטל בישראל: 50 שנות אהבה

אינטל בישראל: 50 שנות אהבה

08 מרץ, 2024
פרופ' שלמה מי-טל בטור שמדגיש את חשיבותה של אינטל לישראל ואת תרומתה המשמעותית לכלכלה ולחברה הישראלית.
אומה בטראומה: ישראלים מתמודדים  עם פוסט טראומה בעקבות אירועי הטבח ב-7 באוקטובר

אומה בטראומה: ישראלים מתמודדים עם פוסט טראומה בעקבות אירועי הטבח ב-7 באוקטובר

23 פברואר, 2024
פרופ' שלמה מי-טל מציג נתונים סטטיסטיים מדאיגים, מביא סיפורים אישיים של נפגעים וקורא להגדלת מספר המטפלים, מתן תמריצים כלכליים, והעלאת המודעות לתופעה
בית המשפט  לחוסר-צדק: האשמת הקורבן (ישראל) בבית הדין הבינלאומי לצדק

בית המשפט לחוסר-צדק: האשמת הקורבן (ישראל) בבית הדין הבינלאומי לצדק

09 פברואר, 2024
פרופ' שלמה מי-טל מסביר כיצד בית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ) נוטה להאשים את ישראל בפשעי מלחמה, תוך התעלמות מהטרור של חמאס וההקשר הרחב של הסכסוך
חברות ההי-טק בישראל מסייעות בהתמודדות עם משברי המזון והחקלאות

חברות ההי-טק בישראל מסייעות בהתמודדות עם משברי המזון והחקלאות

26 ינואר, 2024
פרופ' שלמה מיטל שוחח עם עמיתו אייל שמעוני, מומחה פודטק ותיק, חדשן, מנטור, יזם ולשעבר מנהל בכיר בשטראוס. וביקש ממנו למנות כמה סטארט-אפים חדשניים עתירי טכנולוגיה בתחום הפודטק והאגרוטק.
הגאונות של ישראל": איך הפכנו ל"אומת הקאמבק" - ביקורת

הגאונות של ישראל": איך הפכנו ל"אומת הקאמבק" - ביקורת

26 ינואר, 2024
אחרי מפלה צבאית שבעקבותיה צה"ל לא הצליח להגן על עם ישראל ב-7 באוקטובר – כישלון גדול – צה"ל ועם ישראל התאוששו ועשו קאמבק. טור זה סוקר ספר חדש של מחברי הספר "אומת סטארט-אפ".
המיליארדים ספוגי הדם של חמאס: איך ארגון הטרור נשאר עשיר?

המיליארדים ספוגי הדם של חמאס: איך ארגון הטרור נשאר עשיר?

05 ינואר, 2024
פרופ' שלמה מי-טל מספר על הדרכים שחמאס קיבלו את הכסף שלהם מתחת לאף שלנו.
אחרי הטבח ב-7 באוקטובר, ההיי-טק הישראלי חוזר לעצמו

אחרי הטבח ב-7 באוקטובר, ההיי-טק הישראלי חוזר לעצמו

22 דצמבר, 2023
בעקבות הטבח ב-7 באוקטובר נקראו עובדי היי-טק ישראלים לשירות מילואים של צה"ל והמימון התייבש. למרות הכל, תעשיית ההיי-טק הישראלית מתאוששת. ותחזור חזקה וטובה יותר
כיצד על ישראל להגיב לשינויי האקלים?

כיצד על ישראל להגיב לשינויי האקלים?

02 דצמבר, 2023
ראיון עם פרופ' אופירה איילון
המנהרות: כך קבר חמאס את עתיד הרצועה

המנהרות: כך קבר חמאס את עתיד הרצועה

25 נובמבר, 2023
רשת המנהרות מתחת לעזה לא נועדה להקל על החיים אלא להביא למוות. והיא נתפסת סוף סוף על ידי ישראל כאיום אסטרטגי קיומי שיש להשמידו.
תוכנית הקרב הכלכלית של ישראל: לנווט את הכלכלה למלחמה

תוכנית הקרב הכלכלית של ישראל: לנווט את הכלכלה למלחמה

20 אוקטובר, 2023
כיצד על ישראל לנהל את כלכלתה במהלך ולאחר מלחמה ממושכת שעשויה להתנהל בשתי חזיתות – דרום וצפון?
מה גורם לאלימות, לרציחות בקרב ערביי ישראל ומה יכול לרפא אותה?

מה גורם לאלימות, לרציחות בקרב ערביי ישראל ומה יכול לרפא אותה?

16 ספטמבר, 2023
פרופ' שלמה מי-טל משוחח עם עמיתו ממוסד נאמן, ד"ר נוהאד עלי, על האלימות בקרב ערביי ישראל: סיבות ופתרונות.
לא בשר ולא חלב: פודטק ישראלי יכול לסייע במאבק בשינויי האקלים

לא בשר ולא חלב: פודטק ישראלי יכול לסייע במאבק בשינויי האקלים

25 אוגוסט, 2023
פרופ' שלמה מי-טל מביא את פריצות הדרך של העתיד בייצור מזון, ואיך עושים את זה.
האם עידן הסטארט-אפ ניישן הישראלי מגיע לסיומו?

האם עידן הסטארט-אפ ניישן הישראלי מגיע לסיומו?

29 יולי, 2023
פרופ' שלמה מי-טל קורא: הצילו את הסטארט-אפים שלנו
ישראל-סינגפור: רומן עמוק, אפל וסודי

ישראל-סינגפור: רומן עמוק, אפל וסודי

15 יולי, 2023
פרופ' שלמה מיטל מסביר מדוע תפקידה של ישראל בסיוע לסינגפור היה כה קריטי ומדוע זה נשמר בסוד.
ישראל זקוקה ליהודים מסורתיים כדי להפוך למודרנית, סובלנית ומסבירת פנים

ישראל זקוקה ליהודים מסורתיים כדי להפוך למודרנית, סובלנית ומסבירת פנים

01 יולי, 2023
פרופ' שלמה מי-טל מבין שישראל של היום, היא כמו מוח אחד גדול, מפוצל שמאל וימין רק בלי קורפוס קולוסום עובד שיחבר ביניהם – את התפקיד הזה, הוא רומז, יכולה למלא התנועה המסורתית.
ההומור היהודי האגדי של וודי אלן

ההומור היהודי האגדי של וודי אלן

30 יוני, 2023
פרופ' שלמה מי-טל מביא לנו כמה מהוואן-ליינרים של אלן ואת מוסר ההשכל היהודי שלהם.
עצה למייסדי סטארט-אפים ישראלים: להיות כמו

עצה למייסדי סטארט-אפים ישראלים: להיות כמו 'חצב' ולפרוח כשאחרים לא

02 יוני, 2023
פרופ' שלמה מי-טל מזכיר לנו שכאשר סטארט-אפים בוחרים לפרוח בזמנים שבהם אחרים ישנים, הם מסתדרים הרבה יותר טוב כשהזמנים שוב טובים
הרפורמה במערכת המשפט: איך לגרום לישראלים לדבר, להקשיב זה לזה

הרפורמה במערכת המשפט: איך לגרום לישראלים לדבר, להקשיב זה לזה

28 אפריל, 2023
כדי להבין טוב יותר כיצד לטפח הקשבה ודיאלוג, שוחח פרופ' שלמה מי-טל מדבר עם המומחה ישי שליף, הפסיכולוג החרדי יליד ישראל ,הראשון. להזכיר לנו שמתישהו נצטרך להגיע להסכמה. וזה יקרה רק אם שני הצדדים באמת יקשיבו זה לזה.
10 החברות הישראליות המובילות שעזרו לבנות את עושרה של אומת הסטארט-אפ

10 החברות הישראליות המובילות שעזרו לבנות את עושרה של אומת הסטארט-אפ

08 אפריל, 2023
פרופ' שלמה מי-טל מביא את סיפורן של 10 חברות פורצות דרך ומנהיגיהן
בני נוער בישראל, בארה"ב במשבר – למה זה קורה?

בני נוער בישראל, בארה"ב במשבר – למה זה קורה?

31 מרץ, 2023
פרופ' שלמה מי-טל על ההשפעה השלילית ארוכת הטווח על בריאות הנפש של ילדינו ממשבר הקורונה ועד המשבר הנוכחי - בני נוער במשבר.
נשים הן חכמות, אז למה גברים שולטים ב-STEM?

נשים הן חכמות, אז למה גברים שולטים ב-STEM?

11 מרץ, 2023
פרופ' שלמה מי-טל תוהה איך זה שגברים דומיננטיים באופן לא פרופורציונלי בתחומי המוח, למרות שנשים חכמות באותה מידה? ואיך ממשלת הקואליציה הנוכחית קשורה לזה?
האם הבינה המלאכותית של ChatGPT יהפוך עיתונאים למיושנים?

האם הבינה המלאכותית של ChatGPT יהפוך עיתונאים למיושנים?

14 ינואר, 2023
פרופ' שלמה מי-טל, תוהה האם צ'אטבוט יכתוב יום אחד טורים מעניינים יותר ממנו...
אינפלציה: 7 עובדות ובדיות שכדאי להיות מודעים אליהן - מדריך

אינפלציה: 7 עובדות ובדיות שכדאי להיות מודעים אליהן - מדריך

02 דצמבר, 2022
פרופ' שלמה מיטל מסביר על העובדות והבדיות של האינפלציה
מלאו את הכוסות שלנו בוויסקי ישראלי – בורבון ישראלי או סינגל מאלט

מלאו את הכוסות שלנו בוויסקי ישראלי – בורבון ישראלי או סינגל מאלט

12 נובמבר, 2022
פרופ' שלמה מי-טל משוחח עם מזקקות וויסקי ישראליות בסגנון בורבון.
עסקת הגז לבנון-ישראל: מה יש לשני הצדדים להרוויח - הסבר

עסקת הגז לבנון-ישראל: מה יש לשני הצדדים להרוויח - הסבר

28 אוקטובר, 2022
פרופ' שלמה מי-טל מסביר מה שצריך לדעת על הסכם הגז בין ישראל ללבנון
משבר רפואי: ישראל לא יכולה להחליף רופאים, האם מאוחר מדי לתקן?

משבר רפואי: ישראל לא יכולה להחליף רופאים, האם מאוחר מדי לתקן?

15 אוקטובר, 2022
פרופ' שלמה מיטל וד"ר טמירה פיינסילבר על המחסור החמור ברופאים הצפוי בישראל
כיצד על ישראל לנווט את היריבות בין ארה"ב לסין?

כיצד על ישראל לנווט את היריבות בין ארה"ב לסין?

09 ספטמבר, 2022
היריבות בין ארה"ב לסין הייתה בלתי נמנעת ונעשה יותר חריף. בהתחשב בכך, מה יכולה ישראל לעשות? מהי האסטרטגיה האופטימלית שלה לסין?
אי-שוויון כלכלי הוא המגפה הגדולה של המאה ה-21

אי-שוויון כלכלי הוא המגפה הגדולה של המאה ה-21

24 אוגוסט, 2022
"ישראל היא בין המדינות הכי לא שוויוניות בעולם". וכן אי השוויון הגלובלי עלה באופן מדאיג.
הקו האדום הדק של ישראל: מהנדסי היי-טק ומדענים

הקו האדום הדק של ישראל: מהנדסי היי-טק ומדענים

11 אוגוסט, 2022
פרופ' שלמה מי-טל מסביר עד כמה ההיי-טק חיוני לישראל?
כנר על הגג

כנר על הגג' חוזר! איך המחזמר הזה עדיין מצליח להישאר רלוונטי?

27 יולי, 2022
פרופ' שלמה מי-טל מנסה להבין את סוד המחזה בחיינו
ישראל ב-CERN: המדע הגדול ו

ישראל ב-CERN: המדע הגדול ו'חלקיק האלוהים'

03 יולי, 2022
לפרופ' שלמה מי-טל הייתה הזכות לבקר ב- CERN ולצפות ב-LHC באופן אישי
למילים בעברית יש חשיבות: הבנת תפקידה המכריע של השפה

למילים בעברית יש חשיבות: הבנת תפקידה המכריע של השפה

16 יוני, 2022
פרופ שלמה מי-טל מדבר על מילים עבריות ושורשיהן עם ג'רמי בנשטיין.
פריצות דרך מדעיות בחלל: ישראל מובילה את הדרך

פריצות דרך מדעיות בחלל: ישראל מובילה את הדרך

02 יוני, 2022
פרופ' שלמה מי-טל משוחח על כוח הכבידה עם מייסד SpacePharma יוסי ימין -- חלוץ מיני-מעבדות בתנאי אפס כבידה בחלל
למה אנשים חיים יותר שנים אבל נהנים מהחיים פחות

למה אנשים חיים יותר שנים אבל נהנים מהחיים פחות

05 מאי, 2022
פרופ' שלמה מי-טל מנסה להסביר למה אנחנו נהנים מהחיים פחות, ומציע דרכים שאפשר להנות יותר.
ישראייד: מגדלור האור של ישראל, מתן סיוע הומניטרי

ישראייד: מגדלור האור של ישראל, מתן סיוע הומניטרי

05 מאי, 2022
פרופ' שלמה מי-טל מספר כיצד ישראל מושיטה יד לעזרה לאנשים ברחבי העולם
איך אוליגרכים רוסים השיגו את עושרם

איך אוליגרכים רוסים השיגו את עושרם

14 אפריל, 2022
קלפטופיה (הכסף והאלימות מאחורי הדיקטטורות החזקות ביותר בעולם) היא האויב הקרבי של הדמוקרטיה והרווחה וסם החיים של העריצים.
האמן הישראלי דוד גרשטיין יוצר את יצירותיו מתוך מחשבה על אנשים

האמן הישראלי דוד גרשטיין יוצר את יצירותיו מתוך מחשבה על אנשים

04 אפריל, 2022
דוד (דודו) גרשטיין הוא אחד האמנים הידועים בישראל. בגיל 77, הוא ממשיך להשקיע ימי עבודה של 10 שעות, בהפקת יצירות יצירתיות להפליא הידועות והאהובות ברחבי העולם.
הסופרים סוקרים את ספרם

הסופרים סוקרים את ספרם 'Aspiration, Inspiration, Perspiration'

13 מרץ, 2022
"אני רוצה לחשוף את הפתרון לוויכוח תמוה, המוצג בספרנו. וזה פשוט לא יכול לחכות. למבקרי ספרים לוקח נצח. וגם אז הם בדרך כלל טועים. הרי המרשם הסודי לייזמות!"
ברוכים הבאים ל"אמיתי-לא מציאותי": החיים ביקום ה

ברוכים הבאים ל"אמיתי-לא מציאותי": החיים ביקום ה 'מטאברס'

26 ינואר, 2022
פרופ' שלמה מי-טל מספר על מציאות המטאברס ומנסה להבין האם זה טוב לאנושות – או רע...
להסתכל על הצד החיובי: מה למדנו מה COVID-19?

להסתכל על הצד החיובי: מה למדנו מה COVID-19?

13 ינואר, 2022
פרופ' שלמה מי-טל מהרהר על השיר של מונטי פייטון תוך כדי מחשבה על השנתיים המתפתלות שעברנו מאז שהמקרה הראשון התגלה בישראל ומסיים עם מסר אופטימי—אופטימיות תורמת לחוסן אישי וחברתי, מוכח.
מדינה קטנה, חלומות גדולים: נחתת הירח של ישראל 2.0

מדינה קטנה, חלומות גדולים: נחתת הירח של ישראל 2.0

29 דצמבר, 2021
פרופ' שלמה מי-טל מביא לנו את הסיפור הפנימי של נחתת הירח של ישראל
איך אנו יכולים לרתום את אנרגיית השמש של כדור הארץ?

איך אנו יכולים לרתום את אנרגיית השמש של כדור הארץ?

16 דצמבר, 2021
פרופ' שלמה מי-טל מראיין את ערן טל, מייסד שותף של Volta Solar, ושואל אותו כיצד הם מצליחים לרתום את השמש הישראלית.
הקשר בין התכווצות המוח האנושי לתקציב מדינת ישראל

הקשר בין התכווצות המוח האנושי לתקציב מדינת ישראל

02 דצמבר, 2021
פרופ' שלמה מי-טל, מסביר מדוע המוח שלנו התכווץ, איך אפשר לדעת שהוא התכווץ ומה הקשר לנמלים ולתקציב הישראלי.
ישראלים בריאים, מערכת בריאות חולה: בתוך הפרדוקס

ישראלים בריאים, מערכת בריאות חולה: בתוך הפרדוקס

11 נובמבר, 2021
המחסור האחרון שאירע בשל מגפת הקורונה דחק את מתקני הבריאות ואת אלה שעובדים בהם אל קצה גבול היכולת.
החיסון הישראלי לנגיף הקורונה: כן, זה אפשרי!

החיסון הישראלי לנגיף הקורונה: כן, זה אפשרי!

28 אוקטובר, 2021
פרופ' שלמה מי-טל מביא לנו את סיפורו של החיסון הישראלי לנגיף הקורונה. אזהרה: יכול להיות שלסיפור הזה לא יהיה סוף טוב.
כיצד ארה"ב הקטינה את אחוז הילדים העניים: שיעור שישראל יכולה ללמוד ממנו

כיצד ארה"ב הקטינה את אחוז הילדים העניים: שיעור שישראל יכולה ללמוד ממנו

27 ספטמבר, 2021
ישראל הזניחה את ילדיה העניים במשך עשרות שנים, בעוד שבחודשים האחרונים, ארצות הברית הצליחה להקטין את אחוז הילדים העניים ביותר מ-40%. איך ארה"ב ?עשתה זאת? ומה יכולה ישראל ללמוד ממנה
הקומנדו היהודי הסודי של מלחמת העולם השנייה: X Troop

הקומנדו היהודי הסודי של מלחמת העולם השנייה: X Troop

14 ספטמבר, 2021
פרופ' שלמה מי-טל מספר לנו על סיפור מדהים ממלחמת העולם השנייה, שעדיין לא סופר מאת פרופסור לאה גארט, ממכללת האנטר - ספר על 87 אנשי קומנדו יהודים, קבוצת אחים מיוחדת, אשר ביחד מילאו תפקיד מכריע במלחמה נגד הנאצים השנואים.
ערבים ישראלים: מישהו מקשיב להם?

ערבים ישראלים: מישהו מקשיב להם?

02 ספטמבר, 2021
פרופ' שלמה מי-טל כותב, שלנו הישראלים יש מעלות רבות, אך להקשיב למישהו שדעותיו מנוגדות לשלנו אינה אחת מהן.
לבנון: מי אחראי על ההרס שלה ומה הלאה?

לבנון: מי אחראי על ההרס שלה ומה הלאה?

18 אוגוסט, 2021
אומות נכשלות כאשר האינטרסים האישיים, ממש כמו גרסת הדלתא, הופכים לדומיננטיים ומתפשטים באכזריות.
הקורונה הובילה את בתי הספר במסלול שגוי – כך אפשר לתקן את זה

הקורונה הובילה את בתי הספר במסלול שגוי – כך אפשר לתקן את זה

28 יולי, 2021
נוצר פער מיומנויות קריטי, בין הכישורים שהתעשייה רוצה וצריכה בעת גיוס עובדים לבין הכישורים שרכשו עובדים פוטנציאליים בבית הספר.
הסיפור מאחורי כיפת ברזל

הסיפור מאחורי כיפת ברזל

15 יולי, 2021
פרופ' שלמה מי-טל מביא את הסיפור מאחורי הפרויקט של כיפת ברזל והאיש שניהל אותו.
איך ישראל ניצחה את הקורונה

איך ישראל ניצחה את הקורונה

02 יולי, 2021
פרופ' שלמה מי-טל מביא לנו את הסיפור מאחורי ההצלחה של ישראל במלחמה מול נגיף הקורונה ואיך הצליחה לקום מכאוס מוחלט אל הצלחה מסחררת.
החברה החרדית עושה סיבוב פרסה לעבר החיסונים

החברה החרדית עושה סיבוב פרסה לעבר החיסונים

13 יוני, 2021
במאמר זה מנסה פרופ' שלמה מי-טל להסביר מדוע החברה החרדית בישראל שינתה את דעתה באופן כל כך פתאומי בנוגע לחיסונים? ומה אנחנו כחברה יכולים ללמוד מזה?
המלחמה בעזה: המחיר הכלכלי?

המלחמה בעזה: המחיר הכלכלי?

24 מאי, 2021
כסף הוא מוצר נזיל (ניתן לשנות את השימוש שלו בקלות). כך, כסף קטארי מאפשר לחמאס להשתמש בכספים נזילים על רקטות, במקום על מזון וחשמל עבור אזרחיה.
הציון עבור ההתנהלות הכלכלית של ישראל במגיפה: כמעט טוב מאוד

הציון עבור ההתנהלות הכלכלית של ישראל במגיפה: כמעט טוב מאוד

13 מאי, 2021
איך ניהלה ישראל - הקבינט, משרד האוצר, בנק ישראל ועם ישראל - את המשבר הכלכלי בזמן המגפה?
2034: מלחמת העולם הבאה תהיה ארה"ב מול סין

2034: מלחמת העולם הבאה תהיה ארה"ב מול סין

21 אפריל, 2021
למרות שאנחנו, הישראלים אוהבים לחשוב שהמדינה שלנו היא פיל גדול, ישראל למעשה דומה יותר לעכבר קטן - במיוחד כאשר בת בריתה אמריקה מתמודדת מול המתחרה העולה שלה, סין, שאיתה יש לישראל לא מעט קשרים כלכליים.
ישראל נהנית מבייבי בום, בזמן שהמערב ממשיך להזדקן.

ישראל נהנית מבייבי בום, בזמן שהמערב ממשיך להזדקן.

08 אפריל, 2021
באופן כמעט ייחודי בקרב האומות בעולם, ישראל ממשיכה ליהנות ממיני-בייבי בום, בעוד שהעולם המערבי המפותח סובל ממגמת ירידה, מגמה שהחמירה עוד יותר עם המגיפה העולמית ב -2020.
יום כיפור – הטרגדיה והניצחון של תל סאקי

יום כיפור – הטרגדיה והניצחון של תל סאקי

10 מרץ, 2021
פרופ' שלמה מי-טל מביא את הסיפור המדהים של 28 חיילים שנלכדו בתוך בונקר בתל סאקי במלחמת יום כיפור, מוקפים מכל עבר על ידי כוחות סורים. זה סיפור ניצחון וטרגדיה, על איך הם שרדו.
איך לזכות בפרס נובל

איך לזכות בפרס נובל

24 פברואר, 2021
מאמר שלישי בסדרת המאמרים של פרופ' שלמה מי-טל על חוקרי הטכניון שזכו בפרס נובל. הפעם פרופ' מי-טל מראיין את חתן פרס נובל לשנת 2004 - פרופ' אהרון צ'חנובר, ומשתף בתובנות שעלו במהלך שיחה על המסלול שהוביל לקבלת הפרס.
צוות לעניין – צוות היועצים וחברי הקבינט היהודים של ג

צוות לעניין – צוות היועצים וחברי הקבינט היהודים של ג'ו ביידן.

09 פברואר, 2021
פרופ' שלמה מי-טל מציג את 15 היהודים המרכיבים את ה'צוות לעניין' היהודי של ביידן. ומאמין מאוד כי נוכחות אמריקאית נמרצת בענייני העולם, הכוללת את הצוות היהודי, היא אינטרס ישראלי לטווח הארוך.
פופוליזם כלכלי

פופוליזם כלכלי

03 פברואר, 2021
הייתם מכניסים את הרכב שלכם לאחר תאונה למוסך שהעובדים בו לא למדו מכונאות רכב ושאינם מבינים במכוניות?
עוד לקח משנת הקורונה

עוד לקח משנת הקורונה

10 ינואר, 2021
זה חודשים ארוכים שראשי המועצות וראשי הערים מנסים נואשות להסביר לראש הממשלה בנימין נתניהו ולממשלת חוסר-האחדות שהם מבינים את מצב עירם בשטח טוב יותר מהפוליטיקאים היושבים סגורים ואטומים בירושלים, ובעצם רוצים לנהל את המגפה בעצמם
אפלייה על בסיס גיל אאוט! כבוד על בסיס חכמת הגיל אין!

אפלייה על בסיס גיל אאוט! כבוד על בסיס חכמת הגיל אין!

05 ינואר, 2021
בישראל יש מיליון אנשים מעל גיל 65 - אדם אחד מתשע, ומכיוון שמספרם גדל יותר מפי שניים מהאוכלוסייה הכללית בשנת 2035 יגיע מספרם ל 1.66 מיליון קשישים.
איך יהודים משנים את העולם

איך יהודים משנים את העולם

22 דצמבר, 2020
במאמר זה, שפורסם ב "Jerusalem Post", מספר לנו פרופ' שלמה מיטל על מאה של גאונות יהודית ששינתה את העולם. המאמר כולל ראיון עם נורמן לברכט, עיתונאי וסופר בריטי שכתב את הספר: "גאונות וחרדה: איך יהודים שינו את העולם, 1847-1947"
העסק של השינה

העסק של השינה

13 מאי, 2019
ראיון עם פרופ' פרץ לביא, נשיא הטכניון היוצא, על מחקרי השינה שלו והסטרטאפים שנוצרו בעקבותיהם.
פוליטיקה ללא מדיניות

פוליטיקה ללא מדיניות

08 אפריל, 2019
מה קורה בדמוקרטיות, כאשר אנו הבוחרים, מטילים את פתקי ההצבעה שלנו ללא כל שמץ על מה אלו שאנו מצביעים להם מתכננים לעשות? מה אם לאלו שאנו מצביעים , בעצמם אין מושג מה הם מתכוונים לעשות? ומדוע ישראל ודמוקרטיות מערביות בבעיה הזו?
כדי להצליח בסטארט־אפ צריכים לחשוב כמו אמנים

כדי להצליח בסטארט־אפ צריכים לחשוב כמו אמנים

12 אוקטובר, 2018
האם ישראל היא כאמת אומת הסטארט-אפ? אם בוחרים במדד הנבון, התשובה היא לא. ישראל אכן מובילה בעולם במספר הסטארט-אפים לנפש, לפי מדד בלומברג — אבל האם זה המדד הנכון? האם לא נכון יותר לבדוק את מספר הסטארט-אפים המוצלחים לנפש? אם נמדוד לפי מדד זה, כנראה שנגלה ממצאים מאכזבים, כי ישראל אינה מובילה כלל. שיעור הכישלונות בארה״ב למשל, הוא 90% ; נשמע הרבה, אבל זה פחות בהרבה מישראל.
להתפלל, לעבוד וללמוד תורה

להתפלל, לעבוד וללמוד תורה

06 אוגוסט, 2018
במאמר זה , פרופ' שלמה מי-טל דן בהשתלבות החברה החרדית בכוח העבודה בישראל, בנסיבות ההיסטוריות שהובילו למצב הנוכחי, ובתמריצים השונים שדוחפים יותר ויותר גברים חרדים להצטרף לכוח העבודה , בשילוב עם לימודי תורה
מה צפוי בשנת 2018?

מה צפוי בשנת 2018?

22 ינואר, 2018
במאמר זה, סוקר פרופ' שלמה מי-טל את הסטטיסטיקות והמגמות החשובות בכלכלה הישראלית בשנת 2017, ואת התחזיות עבור השינויים שצפויים לעבור על הכלכלה בשנת 2018.
LET

בואו נגיד שלום

17 אפריל, 2017
רכישת Mobileye של אינטל, בהיקף של 15 מיליארד דולר, יכולה לסלול את הדרך לחברות היי-טק ישראליות שיוצרות מקומות עבודה ומומחיות במקום "לייצא" מוחות
The high cost of flight

המחיר היקר של הטיסה

03 אפריל, 2017
המסע של קובי אלכסנדר מבעל חזון בהיי-טק לפושע מורשע.
האם אירן תנצח במלחמת הטכנולוגיה?

האם אירן תנצח במלחמת הטכנולוגיה?

06 ינואר, 2017
במאמרו, פרופ' שלמה מי-טל מנתח את ההשקעה של ממשלת איראן (ואפילו הממסד הדתי באיראן) בחינוך טכנולוגי ומדעי, ואת תוצאותיה, אל מול ההשקעה במדינת ישראל באותם תחומים.
The Best of times, The Worst of times

הטובים שבזמנים, הרעים שבזמנים

14 דצמבר, 2016
שריפות ענק ביערות, שהשאירו מאות בלי בית וגרמו לנזק של מעל מיליארד שקלים , הדגישו את יכולתה של ישראל להתאחד ברגעי משבר, אך גם ליבו מתחים בין-עדתיים, והעלו שאלות בנוגע להכנות לאסון
Follow the money

לעקוב אחרי הכסף

12 דצמבר, 2016
איך התחזית הכלכלית של דונלד טראמפ תשפיע בארץ ובעולם?
A Swiss-Israel merger?

מיזוג שוויצרי-ישראלי?

16 נובמבר, 2016
מיזוג בין ישראל לשוויץ? לא ממש, אבל לישראל בהחלט יש הרבה מה ללמוד משוויץ, אשר כמעט הכפילה את התוצר לנפש.
A Tale of debt and darkness

סיפור של חוב וחושך

31 אוקטובר, 2016
אליעזר פישמן ניצב בפני פשיטת הרגל הגדולה ביותר של איש עסקים ישראלי. כיצד הבנקים נתנו לעניינים להידרדר כל כך?
How to change the world

איך לשנות את העולם

21 מאי, 2016
מה יקרה אם המצאה ישראלית תחליף מנועי בעירה פנימיים קונבנציונליים?
The Eilat Casino Gamble

הימור הקזינו באילת

16 מרץ, 2016
אם בתי קזינו יפתחו באילת, האם הם באמת יגבירו את התעסוקה בעיר ושגשוגה?
A mouse-and-elephant love affair

עכבר ופיל – סיפור אהבה

03 פברואר, 2016
מכירת היצירתיות, הטכנולוגיה ודפוס החשיבה הסטארט-אפ'י של ישראל, לסין.
Angels Over Tel Aviv

מלאכים מעל תל אביב

06 ינואר, 2016
העיר הלבנה הפכה לאחת מהמערכות האקולוגיות התוססת ביותר בעולם כאשר השקעות Angel משחקות תפקיד חשוב.
Social change on a silver platter

שינוי חברתי – על מגש של כסף

09 דצמבר, 2015
אם אנשים בעלי רצון טוב יעבדו יחד במחאות קשות מכל מיני סוגים השינוי החברתי יוכל לקרות ואף יקרה.
The world in IdO

העולם ב- IdO

25 נובמבר, 2015
חברות הסטרטאפ הישראליות משחקות תפקיד מרכזי בחזרתה לעתיד של התעשייה המשגשגת של חפצים באינטרנט.
Is the buck passing?

האם הדולר חולף?

11 נובמבר, 2015
ההשלכות על ישראל של דולר בירידה רציניות; האם הממשלה מוכנה עם תוכנית מגירה?
Still in First Grade

עדיין בכיתה א'

02 נובמבר, 2015
2 מליון ילדים ישראליים התחילו את שנת הלימודים החדשה ב1 לספטמבר, מתוכם 57,477 התחילו את כיתה א'. הם הגיעו ל4805 בתי הספר השונים עם ילקוטים, עפרונות, סנדוויצ'ים וצפייה. אבל הילדים שלנו, לעיתים קרובות מדי, לומדים במהירות שבתי הספר שלנו קפואים לנצח בכיתה א'.
Internet of everything

האינטרנט של כל דבר

28 אוקטובר, 2015
סטארט-אפים ישראלים משחקים תפקיד חשוב בתעשייה המתפתחת חדשה המכונית האינטרנט של הדברים
Heureux comme un Israelien

מאושר כישראלי

21 ספטמבר, 2015
ישראלי שמסתכל במראה רואה מדינה מלאה באנשים מהשמחים, בריאים ואופטימיים בעולם. בקיצור, מדינה שעושה די טוב.
Is Defense Spending Sacrosanct?

האם בטחון זו הוצאה מקודשת?

05 אוגוסט, 2015
וועדת לוקר הציגה דילמת ליבה קיומית: כמה ראוי להוציא על בטחון? ומי מחליט?
The TEVA VS. MYLAN

המלחמה על התרופה – טבע נגד מילאן

27 יולי, 2015
בקרב הענקיות, זו היא טבע הישראלית במשקל הכבד, והחברה האמריקאית, במשקל הקל.
Crossing Death Valley

חציית עמק המוות

13 יולי, 2015
זה מאד קשה לעשות עסקים בישראל, במיוחד לסטרט-אפ המחפש לגדול באופן עצמאי
Ten ideas for Naftali Bennett

עשר רעיונות לנפטלי בנט

29 יוני, 2015
השר החדש צריך לשים את כתפו לגלגל כדי לחלץ את מערכת החינוך מהבוץ
Satellites that tango

לווינים שרוקדים טנגו

27 מאי, 2015
מספר גדל והולך של חברות סטרט-אפ ישראליות מתרגשות מהפוטנציאל של תעשיית החלל האזרחית הגדלה שכעת ערכה מוערך בכמעט 300 מליארד דולר.
Mitzva bonds

קשרי מצווה

17 מאי, 2015
קשרים חברתיים יכולים לקשר בין ביצועים למימון ובסופו של דבר, לבנות מחדש את אמון הציבור, שנשחק משנים של פסולת ושחיתות.
Needed: Goliaths instead of Davids

דרושים: גולית-ים במקום דוד-ים

09 מאי, 2015
ישראל צריכה יותר מיציאות סטארט אפ, ישראל צריכה חברות שיכולות לעמוד בסקלה אחת עם ענקים עולמיים. בונה הרשת Wix לוקחת על עצמה את האתגר.
Voting our pockets, or our fears

להצביע לכיס שלנו או לפחדים שלנו

04 מאי, 2015
האירועים קשרו קשר לשים על אש קטנה בזמן הבחירות את עלות המחייה הגבוהה.
Addicted to cheap money

מכורים לכסף זול

20 אפריל, 2015
עם ירידת מחירי אג"ח והמניות, היפוך סיסמיים של שווקים פיננסיים נמצא על המפה.
On wings of carbon

על כנפי פחמן

06 אפריל, 2015
התעשייה אווירית לישראל עוסקת בייצור היי-טק לפרויקט מטוס קרב F-35.
The pensions time bomb

פצצת הזמן של הפנסיה

04 מרץ, 2015
בפחות מעשור, תשלומים מקרן קצבת זקנה יעלו על ההכנסות, ועד 2042 או קודם לכן, כל הקרן תגמר. למרות 20 שנות חקיקה ורפורמות, משבר הפנסיה הולך ומחריף.
Xin Chào, Vietnam!

שלום, וייטנאם!

21 ינואר, 2015
הוויטנאים רוצים ללמוד את ה"מתכון הסודי" של ישראל על יזמות עתירת טכנולוגיה.
Shocks, sheikhs and shale

זעזועים, שייחים ופצלי השמן

07 ינואר, 2015
מחיר הנפט הגיע לשיא ביולי 2008 וכעת הינו נמוך מ-50$. הסיבה: ערב הסעודי מסרב לצמצם את התפוקה וייצור הנפט בארה"ב (מפצלי שמן) שוברת שיאים.
Tel Aviv white elephant

פיל לבן תל-אביבי

17 דצמבר, 2014
התחנה המרכזית "החדשה" נמוקה בחצי הזנחה, פעילות מזמזמת, מוזרה ובלתי נראית של העולם תחתון.
Israel, by the numbers

ישראל על פי המספרים

12 נובמבר, 2014
על פי הנתונים, ישראל במצב טוב, עליזה למדי, בריאה ומקום נהדר לגור בו ולגדל ילדים.
The dismal science meets the shrinks

המדע הקודר פוגש את הפסיכולוגים

15 אוקטובר, 2014
מה קורה כאשר כלכלה, הידועה במשך למעלה ממאה שנים כמדע הקודר, פוגשת את הפסיכולוגיה? הכלכלה נהיית הרבה פחות קודרת והרבה יותר יעילה ומעניינת.
Atop Mt. Intel

בראש הר אינטל

06 אוקטובר, 2014
דויד פרלמוטר, שעלה לדרגת מנהל חברה הבכירה ביותר בישראל, חולק את התובנות שלו על יישום חדשנות רדיקלית בחברות גדולות מאוד.
The battle of the budget

הקרב על התקציב

01 אוקטובר, 2014
מי ישלם על המלחמה בעזה? קונפליקט תלת-כיווני בין שיקולים ביטחוניים, חברתיים וכספיים. פשרה בין נתניהו לבין לפיד משאירה את המסים כפי שהם בתקציב 2015 ומגדירה את התוספת לתקציב הביטחון כ-"חד-פעמית".
Start-up Nation

הצד האפל של אומת הסטארט-אפ

22 ספטמבר, 2014
ישראל עשויה להיות בראש הטבלאות בחדשנות, אך התועלת צריכה להיות מפוזרת באופן נרחב יותר.
THE ASIAN BUYOUT

רכישות אסיה

30 יוני, 2014
מהם היתרונות והחסרונות במכירת חברות ישראליות למשקיעים מאסיה?
When the bubble bursts

כשהבועה מתפוצצת

28 מאי, 2014
מחירי נדל"ן הגואים הם כמו לרכב על נמר – אם המחירים ממשיכים לעלות, זה רע; אם הם נופלים, זה רע, רע מאוד.
ENTREPRENEUROVIRUS

וירוס יזמות

19 מאי, 2014
גישת זיסאפל מעודדת אנשים יצירתיים לעזוב חברות גדולות וצומחות ולהתחיל חברות קטנות.
Israel

דילמת סין של ישראל

14 מאי, 2014
כיצד יכולה ישראל לבנות סחר והשקעה עם סין מבלי לפגוע בקשרים עם ארה"ב ואירופה?
It

הכול במשפחה

21 אפריל, 2014
בניגוד לדעה הרווחת, חברות משפחתיות רבות, כמו סנו, חברת מוצרי הצריכה, דווקא מנוהלות היטב.
Rethinking the Draft

לשקול מחדש את הטיוטה

09 אפריל, 2014
איך אפשר להפוך את הגיוס למודרני ולשפרו על מנת להשיג את מטרות המדינה ולשמור על בטחונה?
Dissecting BDS

לנתח את BDS

07 אפריל, 2014
האם תנועת החרם, מניעת ההשקעות והסנקציות, BDS, באמת מהווה איום על ישראל? זוהי טעות לחבר את שלושתם יחד - הם שונים לגמרי. החשש העיקרי הוא מסנקציות.
Strong shekel blues

בלוז עליית השקל

05 מרץ, 2014
האם בנק ישראל התייאש ממאבקו למען הערכת השקל?
Who Will Heal the Hospitals?

מי ירפא את בתי החולים?

05 מרץ, 2014
המשבר בבית החולים הדסה, המרכז הרפואי המוביל במדינה, הוא רק תסמין של החולי העמוק התוקף את המערכת הרפואית של ישראל.
In search of a cure

בחיפוש אחר תרופה

19 פברואר, 2014
ארז ויגודמן, המנכ"ל החדש של טבע, החברה הגלובלית הראשית של מדינת ישראל, צריך לעבוד מהר כדי למשוך את הקונצרן לצאת ממשבר.
Can Generation Y Save the Israel?

האם דור המיליניום יכול להציל את ישראל?

13 ינואר, 2014
מאוכזבים מהקפיטליזם, בני דור המילניום של ישראל חותרים לשלום וסדר עולמי חדש.
Visionary optimist - Dov Lautman 1936-2013

בעל חזון אופטימי – דב לאוטמן 1936-2013

30 דצמבר, 2013
התעשיין דב לאוטמן נפטר ב23 בנובמבר לאחר מאבק בן עשר שנים עם מחלת Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), הידועה גם בשם מחלת לו גריג. הוא היה בן 77. הוא הותיר אחריו את בנו נעם ושלושה נכדים.
A woman’s job

עבודה של אישה

28 נובמבר, 2013
כל מה שיש לקרנית פלוג לעשות זה לייצב את המטבע, להלחם באינפלציה ובדפלציה, לקרר את מחירי הדיור, ולהילחם באי השוויון והעוני.
Getting Future Ready

מתכוננים לעתיד

13 נובמבר, 2013
ישראל הינה אולי ארץ זבת חלב ודבש בהייטק, אבל כשזה מגיע לשירותים ציבוריים ישראל עוד לא נכנסה למאה ה-21.
Technion in China

טכניון בסין

07 נובמבר, 2013
יזם מהונג-קונג מאחד כוחות עם אוניברסיטה ישראלית כדי לדרבן חדשנות בסין
48 Herzl St.

רחוב הרצל 48

13 אוקטובר, 2013
בעלי החנויות של הרחוב הראשי של חיפה מציירים דיוקן של העסקים הקטנים הנאבקים בישראל.
Brains for sale

מוחות למכירה

23 ספטמבר, 2013
האם אקזיט של חברת סטארט אפ משאיר מאחור 'אדמה חרוכה'?
The chosen few

הנבחרים

09 ספטמבר, 2013
לפי ספר חדש, המיעוט הנבחר, היהודים שרדו עד שנת 1492בגלל לימוד תורה, שהביא יכולת קרוא וכתוב – יכולת ליבה שהפכה אותם לשחקנים מרכזיים בעסקים ובבנקאות בעולם. לא האנטי-שמיות עצבה את היסטורית היהודים, אלא האוריינות.
65 reasons why Israel tops other countries

65 סיבות לכך שישראל מובילה על מדינות אחרות

24 אפריל, 2013
ישנם תחומים רבים כל כך שבהם ישראל וישראלים מצטיינים, שאפילו חשבון מוטה שלהם יש בו כדי להרשים
Dear Yair

יאיר היקר

10 אפריל, 2013
The Hawk vs. Dove debate

ויכוח הנץ לעומת יונה

20 מרץ, 2013
האם יש לקצץ את תקציב הביטחון? האם ניתן לקצץ אותו? ואם כן, בכמה?
Start-up nation packs its bags

אומת הסטארט-אפ אוספת את חפציה

06 מרץ, 2013
אם לומר בפשטות, באר הון הסיכון התייבשה
The debilitating brain drain

בריחת המוחות המתישה

25 פברואר, 2013
ישראל חייבת למצוא דרך להבטיח שהמוחות המבריקים ביותר שלה יישארו בבית ולא יחפשו שדות ירוקים יותר בחו"ל.
Middle class under siege

מעמד הביניים במצור

22 פברואר, 2013
רק למטבעות וראשנים יש ראש וזנב; חברה, לעומת זאת, לא יכולה לשרוד ולשגשג ללא אמצע
Neophyte politicos, tried businessmen

פוליטיקאים טירונים, אנשי עסקים מנוסים

10 ינואר, 2013
כמה פרצופים חדשים עשויים לסייע להחיות את הכנסת, שאיבדה את הכבוד והאמון בקרב הישראלי הממוצע.
Ideas from Nature

רעיונות מהטבע

30 דצמבר, 2012
מדענים שואבים השראה מהעולם הטבעי, ומשתמשים במה שהם לומדים כדי לסייע לפתור בעיות עבור בני אדם
The tale of the elephant and the mouse

סיפורו של הפיל והעכבר

17 דצמבר, 2012
To strengthen its ties with China, Israel needs to leverage its reputation for innovation and creativity.
Rafael’s guardian angels

המלאכים השומרים של רפאל

28 נובמבר, 2012
טכנולוגיית ביטחון היא לא רק עבור השמדה המונית, היא יכולה להציל חיים.
Tycoons in trouble

טייקונים בצרות

30 ספטמבר, 2012
The screwed generation

הדור שנדפק

01 ספטמבר, 2012
ישראלים צעירים הפכו יותר ויותר עניים, סחוטים בעקבות עליית מחירי דיור ומסים גבוהים יותר.
Warp speed for networks

מהירות על-חלל לרשתות

10 אוגוסט, 2012
חומרה של מלאנוקס יכולה להעביר 2,600 עמודים של אנציקלופדיה בריטניקה כל שנייה.
Be like Kahlon

להיות כמו כחלון

26 יוני, 2012
שר התקשורת משה כחלון השפיע השפעה משמעותית על חייהם של ישראלים מן השורה.
BITTER CHOCOLATE

שוקולד מריר

01 אפריל, 2012
Teamwork 2, Big Bucks 0

עבודת צוות 2- כסף 0

26 פברואר, 2012
The trick of S & P

התרגיל של S&P

20 ינואר, 2011
Light Bulb Unto the Nations

נורה לגויים

07 יוני, 2010
Housing Bubble? Babel? Or Babble?

בועת הדיור?

24 מאי, 2010
Imagine!

תארו לעצמכם!

12 אפריל, 2010
Social Capital

הון חברתי

16 פברואר, 2009
Whose gas is it?

של מי הגז הזה?

12 דצמבר, 1812
קידום מהיר של פיתוח שדות הגז של ישראל הוא חיוני ביותר
Kahlon Vs. Flug

כחלון נגד פלוג

12 דצמבר, 1812
שר האוצר רוצה תחרות, נגידת בנק ישראל, יציבות. מי צודק והאם אנחנו יכולים להנות משתיהן?
DO GOOD, DO WELL

תעזרו - תרוויחו

12 דצמבר, 1812
מיזמי סטארט-אפ חברתיים ממלאים את החלל שנוצר בעקבות התכווצות בתקציבים ממשלתיים

אנחנו נתאושש

20 אפריל, 2020
הדרך הישראלית

הדרך הישראלית

25 אוגוסט, 2017
DEFYING GRAVITY

כנגד כוח המשיכה

28 אפריל, 2017
Candies

סוכריות

26 נובמבר, 2011
Opening the year at the Technion

פתיחת שנה בטכניון

28 אוקטובר, 2011
The big high-tech bang

מפץ ההייטק הגדול

10 ספטמבר, 2010
Braking Hard

בלימה קשה

26 אפריל, 2010
גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות