תמריצי מדיניות ליצירת ידע: PICK-ME – EU 7th Framework

הפרויקט אשר בוצע במסגרת התוכנית השביעית של האיחוד האירופי (FP7), הורכב מקונסורציום בו חברות שבע מדינות (איטליה, גרמניה, צרפת, ספרד, פולין, בריטניה וישראל). מטרת הפרויקט לבחון אמפירית את התפקיד שממלא צד הביקוש ביצירה של ידע טכנולוגי, בהכרה בחדשנות טכנולוגית וארגונית ובעידוד הגידול בפריון. הפרויקט הסתיים פורמאלית ותרומתנו באה לידי ביטוי בחמש תפוקות.

במהלך 2014, פורסמו שני פרסומים שהם חלק מהפרויקט. אחד מהם קשור ביישום מתודולוגיה שפותחה על ידי פרנקל, המאפשרת מיפוי ויזואלי של אקוסיסטמה של חדשנות לאומית, שבאמצעותה מופתה האקוסיסטמה של החדשנות הטכנולוגית בישראל, ספרד, גרמניה צרפת והולנד. שלא במסגרת הפרויקט הורחב יישום המתודולוגיה למיפוי האקוסיסטמה של החדשנות בתחום הבריאות באזור אונטריו שבקנדה בפארק התעשייה עתירת הידע שבשנחאי ובסינגפור. המתודולוגיה והתוצאות שהתקבלו מניתוח הממצאים במקומות אלו מוצגים בספר אשר פורסם לאחרונה על ידי הוצאת הספרים Edward Elgar בבריטניה. במקביל לפרסום הספר, פרנקל הוזמן ליישם מתודולוגיה זו ב- State of Cearáבצפון מזרח ברזיל על ידי נשיא איגוד התעשיות במדינה זו ושני החוקרים (פרנקל ומי-טל) יישמו זאת לאחרונה גם בסן פאולו שבברזיל. בנוסף, בוצע ניתוח נתונים שנאספו במסגרת סקר שדה על האקוסיסטמה שנוצרה על ידי קבוצת ראד בינת בישראל שהנביטה כ-130 חברות. במחקר נמצא כי קרבה חברתית וטכנולוגית מעודדת את הנטייה של החברות לקיים קשרים עסקיים אשר תורמים ככל הנראה להחלפת ידע.

 

* חבילת עבודה מס' 5: "הערכת הביקושים והתפתחות מאגרי ידע בסקטורים ואזורים מוטי ידע".

* חבילת עבודה 6: "התאמת הביקוש להכשרת עובדי ידע בשווקי עבודה מקומיים".

* חבילת עבודה 7: "ההתפתחות של הביקושים, פיתוח סקטוריאלי וארגון פעילויות החדשנות".

פרויקט PICK-ME החל בחודש ינואר 2011 וצפוי להסתיים בחודש אוקטובר 2014.

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות