מחקרי מדענים ישראלים בארץ ובחו"ל

צטט כ:
שפסקי גדעון, פרנקל אמנון, שהם ענר. מחקרי מדענים ישראלים בארץ ובחו"ל חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 1989. https://neaman.org.il/Research-by-Israeli-Scientists-Israel-Abroad-HEB

מטרת מחקר זה היתה לבחון את היקף שיתוף הפעולה המחקרי של מדענים ישראלים עם עמיתים בחו"ל והשינויים שחלו בתקופה 1972-1984. ההנחה הבסיסית היתה שהירידה בתנאי המחקר המצויים בארץ שהיא תוצאה ישירה של קיצוצים בתקציבי המחקר והתיישנות הציוד המחקרי, מביאה להעתקה הדרגתית של הפעילות המחקרית לחו"ל, שם ניתן לקיימה בתנאים נאותים. כמו כן, בחן המחקר את ההבדל ברמת המחקר המבוצע בישראל בהשוואה לזה הנעשה בשיתוף פעולה עם חו"ל. כבסיס לביצוע המחקר שימש מאגר הנתונים של ה- (I.S.I) Institute of Science Information, אשר סיפק נתונים מפורטים אודות המחקרים שפורסמו על ידי מדענים ישראליים בשיתוף וללא שיתוף עם מדענים מחו"ל בשנים 1984-1972. נתוני מאגר ה- I.S.I מראים כי בתקופה 1984-1972 פורסמו על ידי מדענים ישראלים כ- 60,000 פרסומים מדעיים בעיתונים הנסקרים על ידי מכון זה. חלקן הגדול של עבודות אלה (56%) הן עבודות שזכו לציטוט אחד לפחות בתקופה זו, כשיש להביא בחשבון שחלק מן העבודות לא צוטט כלל בשל גילן הצעיר. ממצאי המחקר מצביעים על גידול משמעותי בהיקף שיתוף הפעולה במחקרי עם חו"ל בתקופה 1984-1972. הגידול המשמעותי ביותר נמצא בקבוצת העבודות שצוטטו, בה היוו העבודות שנעשו בשיתוף פעולה עם חו"ל ב- 1984 - 37% מכלל העבודות, לעומת 14% בלבד בתחילת התקופה. גידול משמעותי בהיקף שיתוף הפעולה במשך הזמן נמצא גם בקבוצת העבודות שלא צוטטו, אם כי היקף שיתוף הפעולה בקבוצת מחקרים זו, נמוך יותר ומגיע למחצית השיעור המאפיין את קבוצת המחקרים שצוטטו.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות