מדריך היערכות רשויות מקומיות לתחבורה פרטית חשמלית – מהדורה שנייה

צטט כ:
ליבס עידן, אילון אופירה, שפירא נעמה, רייש רפי. מדריך היערכות רשויות מקומיות לתחבורה פרטית חשמלית – מהדורה שנייה חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2020. https://neaman.org.il/Private-electric-transportation-readiness-guide-for-municipalities-2nd-Edition

ניידות חשמלית משנה באופן מהותי את דפוסי צריכת האנרגיה המשמשת להובלת בני-אדם וסחורות, שהינם חלק קריטי בכל כלכלה מודרנית. להחלפתם ההדרגתית של כלי רכב בעלי מנועי בעירה פנימית על ידי כלי רכב חשמליים צפויות להיות השלכות מרחיקות לכת על משק האנרגיה, על איכות הסביבה ועל המרחב הבנוי. על מנת למצות את הפוטנציאל הגלום בשינוי זה, נדרשת היערכות מחושבת ומושכלת, כך שיינתן מענה למאפיינים הייחודיים של רכב חשמלי ושל התשתיות התומכות הנדרשות לאימוצו בקנה מידה רחב. משימה זאת מקבלת משנה תוקף ברשויות המקומיות האמונות על ניהול המרחב הציבורי שבתחומן ומהוות את נקודת הממשק העיקרית שבין בעלי העניין השונים בתחומי התחבורה והאנרגיה, ובמרכזם התושבים.

מדריך זה עוסק בבחינה והצגה של חלופות אמצעי מדיניות בפרישת תשתיות טעינה לרכב חשמלי ברשויות מקומיות. זאת, תוך התייחסות לסוגיות מעשיות שונות בהתמודדות עם אתגרים בתחומי רגולציה ותקינה, מימון, מודלים ליישום, התנגדויות ציבוריות והיבטים נוספים. מטרתו של המדריך הינה לשמש ככלי בידי רשות מקומית בבואה להקים תשתיות ולגבש מדיניות מקומית תומכת בתחבורה מבוססת הנעה חשמלית וטעינתה מרשת החשמל.

זוהי המהדורה השנייה של מדריך זה. מלבד תיקונים ועדכונים נדרשים, מהדורה זו כוללת הרחבה של היבטים נוספים של פרישת תשתיות טעינה ובהם תכנון מרחבי, תכן ובטיחות, מודלים כלכליים, עקרונות מנחים להתקשרויות ופירוט השלבים בתהליך להקמת אתר טעינה חדש.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות