הקמת פארק תעשייתי אזורי בשפרעם

תוכנית אב להקמת פארק תעשייתי חדש בשפרעם במתחם המחצבה שנסגרה, מגבשת אסטרטגיה מומלצת לאזור התעשייה החדש בשפרעם, המתוכנן להיות מוקם במחצבה הנמצאת בצמוד לצידה המזרחי של העיר שפרעם.

לראשונה במדינת ישראל, רשות מקומית ערבית מובילה מהלך משמעותי של קידום הכלכלה היהודית – ערבית המשולבת הדגש הוא על אפיון הפארק התעשייתי החדש ועל דרכי הקמתו ואופן ניהולו הרצוי כדי להביא ליצירת מנוף משמעותי לצמיחה כלכלית וחברתית לעיר שפרעם ולתושביה כמו גם לכל תושבי האזור. במסגרת התוכנית, בוצע תהליך תכנון אסטרטגי שהתייחס לחזון הפארק, בחינת הייחודיות התעשייתית, הייחודיות הניהולית, ייחודיות קשרי עיר – תעשיה. מיקומו ונגישותו של פארק התעשייה החדש בשפרעם מבחינת מעגל השפעה מצביע על מודל הצלחה כמעט וודאי, לקידום פריפריה חברתית במדינת ישראל. 

נבחנו  שלוש חלופות למיצוב הפארק:

  1. אפשרות של הישענות על ענפים בהם קיימת התמחות בשפרעם והאזור.
  2. הישענות על תעשיות עתירות ידע, בדגש על מדעי החיים, מחשוב ותקשורת.
  3. קליטת תעשיות מסורתיות המשלבות תהליכי ייצור מתקדמים, יחד עם תעשיות עתירות ידע ותעשיות בעלות פוטנציאל יצוא תעשיות מסורתיות המשלבות תהליכי ייצור מתקדמים, יחד עם תעשיות עתירות ידע ותעשיות בעלות פוטנציאל יצוא - ללא הדגשת ענף ספציפי.

תוכנית אב להקמת פארק תעשייתי חדש בשפרעם במתחם המחצבה שנסגרה, מגבשת אסטרטגיה מומלצת לאזור התעשייה החדש בשפרעם, המתוכנן להיות מוקם במחצבה הנמצאת בצמוד לצידה המזרחי של העיר שפרעם.

החלופה השלישית היא המומלצת ועל פיה מוצעת האסטרטגיה לפעולה. משמעותה: יש לבדל את הפארק בשפרעם מפארקים אחרים בכך שיתמקד בלקוחותיו ובהצלחתם ולא יהווה פרויקט נדל"ני גרידא. מטרה זו תושג באמצעות מתן תנאים אטרקטיביים ללקוחות הפארק לצד מעטפת שירותים רב תחומית שתסייע למפעלים לגשר על פערי מידע ומרחק פיזי בקשריהם עם גורמים ממשלתיים. שירותי הפארק יתמכו בקידום תעסוקת הנשים, בגיוס והכשרת הון אנושי, בפעולה לקידום היצור המתקדם, בשילוב מחקר ותעשייה, ביצוא וביצירת עתודה מקומית ליזמות עסקית ולהצלחה אישית.

תכנית האב המוצעת מגבירה משמעותית את סיכויי ההצלחה של פארק התעשייה החדש בשפרעם, אשר יכול לסמן פתיחת עידן חדש בשילוב הכלכלה היהודית – ערבית במדינת ישראל.

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות