מערך דיווח וולונטרי של פליטות גזי חממה בישראל

הזמנה

יום עיון - 14 לספטמבר 2009

יום העיון יתקיים במרכז השלטון המקומי, רחוב הארבעה 19, המגדל התיכון, תל אביב

יש לאשר השתתפות במייל – tal@SNI.technion.ac.il

מערך דיווח וולונטרי של פליטות גזי חממה בישראל 

9:00-9:30

דברי פתיחה + סקירה על המיזם המשותף
חשיבות מנגנון דיווח ויתרונות המנגנון הוולונטרי
ד"ר יוסי ענבר, מנכ"ל המשרד, ד"ר אופירה אילון – מוסד שמואל נאמן

9:30-10:00

חשיבות מנגנון דיווח ויתרונות המנגנון הוולונטרי
צוות מוסד נאמן

9:30-10:00

פאנל של משתתפי צוות העבודה מצגת
למה להצטרף לתהליך ומה "יוצא לנו" ממנו ?
ניר קנטור – התאחדות התעשיינים
ד"ר הדר אלמוג – חברת חשמל
עו"ד לינור שגיא - נציגת פורום ה-15
ד"ר עזריאל פילרסדורף – נשר
עו"ד תמי גנות - נציגת אט"ד
ענת לוינגרט – נציגת משרד החקלאות
סעדיה סלים – נציג אגד

10:40-11:00

סקירה של הלמ"ס על מצאי גזי החממה של ישראלמצגת
רואי עבודי - הלמ"ס

11:00 -11:20

הפסקה

13:00 – 11:20

הצגת טיוטת תקנון ההפעלה למערך הדיווח הוולנטרי בישראלמצגת

 - היבטים כלליים, עקרונות וסף לדיווח

- הגדרת גבולות אירגוניים לדיווח

- הגדרת גבולות תפעוליים לדיווח

- שיטות כלליות לכימות פליטות גזי חממה

- שיטות סקטוריאליות למקורות פליטה ספציפיים

צוות מוסד נאמן

13:00 - 13:40

ארוחת צהרים

14:00 – 13:40

שימוש בתקנון הדיווח למיזמים אחריםמצגת
עו"ד ליאור שמואלי

14:30 – 14:00

סיכום –לאן מועדות פנינו?
ד"ר אופירה אילון – מוסד שמואל נאמן

 

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות