עתידה של מדינת ישראל: שחור, אפור או ירוק?

מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע ובטכנולוגיה, המשרד לאיכות הסביבה בשיתוף ארגוני הסביבה בישראל (חיים וסביבה, ארגון הגג של שוחרי איכות החיים והסביבה) מזמינים לכנס שיעסוק ביחסי חקלאות, חברה וממשל בישראל. 

נקודות המוצא לכנס הן:

  • חקלאות נכונה חיונית לקיום מדינת ישראל,חיונית לשמירת הסביבה, המורשת והשטחים הפתוחים.
  • המשך פיתוח וקיום החקלאות מותנה בקיום חקלאות נכונה, סביבתית, נגישה ופתוחה לציבור. על החקלאים להפנים גישה זו יחד עם הכרתם בערך החקלאות.
  • הארגונים הירוקים והמערכת הסביבתית בארץ צריכים להכיר בחשיבות החקלאות ולהגיע לברית עם החקלאים לשמירת החקלאות ושגשוגה בעתיד.
  • מעבר לייצור מזון, החקלאות תורמת לחברה ערכים סביבתיים, ביטחוניים וחברתיים שערכם הכספי הוערך בתרומה של כ 70 דולר לדונם לשנה. נראה כי החקלאים זכאים לקבל תמורה ההולמת לתרומתם, בצמוד לעמידתם בקריטריונים נדרשים.
  • המועצות האיזוריות מהוות את המערכת המתווכת בין החקלאות לבין השלטון ועליהן לקחת יזמה בנדון.
  • יש צורך בהבנה בין הכוחות הפעילים בשטח: חקלאים, ממשל, תקשורת וציבור לעיצוב חקלאות נכונה ובת קיימא בישראל 

האמור לעיל מהווה בסיס ונקודת מוצא לדיון. הדוברים בכנס יתבקשו להעלות הצעות ליישום ונקיטת צעדים מעשיים לקידום השינוי הנדרש בחקלאות וביחסים בין החקלאות למגזרים האחרים בחברה ובממשל. אנו רואים כנס זה כשלב חשוב בשינוי במודעות של כלל הגורמים במדינה, שינוי שהשגתו תדרוש כמובן עבודה נוספת בעתיד.

 

ניתוח סופי כנס חקלאות

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות