מפגש פורום המים הראשון

תוכנית למפגש פורום המים 8.3.2010

 

"תכנית אב למשק המים – מדיניות ניהול מערך הקולחים"

 

מוסד שמואל נאמן, בשיתוף רשות המים ומכון גרנד לחקר המים מקים את "פורום המים", אשר יהווה במה לליבון וניתוח נושאים מרכזיים, עבורם מכינים בימים אלו ניירות עמדה ברשות המים. רשות המים מקיימת פעילות רחבת יריעה במגוון רחב של נושאים בתחום האסטרטגיה והמדיניות, במסגרת הכנת מדיניות ותוכנית האב למשק המים המתבצעת בימים אלו, ונמצאת בתחילת דרכה. הדיונים ב"פורום המים" בחלק מניירות העמדה המגובשים במסגרת זאת יהוו מסגרת אקדמית/מקצועית שתורכב ממיטב המומחים במוסדות אקדמיים, המחקריים והגופים הציבוריים/ממשלתיים העוסקים בנושאים הקשורים ישירות ובעקיפין לנושא המים, ויהוו שלב חשוב בבחינה וניתוח מעמיק של הדגשים והכוונים העיקריים ויתוו מדיניות ארוכת טווח למשק המים בישראל.

במפגש הראשון של פורום המים אנו מעלים לדיון את נושא מדיניות ניהול מערך הקולחים. המפגש נפרש על פני כ- 7 שעות תוך שיתוף מיטב המומחים העוסקים בהיבטים השונים של שפכים, קולחים, מיחזורם והשימוש בחקלאות וכמובן מגוון ההשלכות וההיבטים הנלווים, כגון: מפגעים בריאותיים, זיהום סביבתי, טכנולוגיות טיפול ומשמעותן, יתרונות המיחזור, היבטים הידרולוגיים ומשק המים, נזק לחקלאות ולקרקע, היבטים כלכליים, היבטים טכנולוגיים של השקיה, ניטור, תקינה ועוד.

במושב הפתיחה תינתנה הרצאות מפתח שמציגות את ההיבטים העיקריים של משק המים, הסבר על תכנית האב של רשות המים ויישום קולחים בחקלאות.

בהמשך יתקיימו שלושה מושבים שיוקדשו לשלושה נושאים כמופרט מטה, כאשר בתחילת כל מושב תינתה הצגות קצרות וממוקדות (6-7 דקות!) מדוברים שהתבקשו להציג הביטים ייחודיים שלגביהם קיימת התלבטות באשר להשפעות על בריאות, סביבה, קרקע, איכות מים, יבול, יצוא ועוד. המושבים יכללו הנושאים הבאים:

 1. איכות הקולחים במוצא המט"שים ועיקרון קביעת איכות הקולחים במוצא - (איכות ע"פ תקנות ענבר? טיפול נוסף המותאם לצרכי שימוש הצפוי לקולחים? מעבר הדרגתי לאיכות מי שתייה? עקרונות לנושא סילוק מלחים? קביעת איכויות קולחים במוצא מט"ש כדוגמת ניסוח ועדת ענבר? הגדרת דרישות התהליכים המבטיחים איכות זו? קווים מנחים להיבטים השונים?)
 2. מים אפורים ומערכות השבה ביתיות - (מים אפורים ימשיכו לזרום למערכת הביוב עם שאר השפכים? מים אפורים יטופלו בכל מצב שתוכח ישימות כלכלית וטכנולוגית לשימוש באסלות ובגינון תוך הקפדה על מניעת סיכונים ותנאי יישום בר-קיימא?)
 3. עתיד השפד"ן ופריסת מפעלי השבה - (שימור הקיים המבוסס על SAT כולל הרחבות עתידיות? בחינת תהליכי טיפול חליפיים שמבטיחים לפחות איכות הSAT ? המשך הפעלת מפעלים אזוריים לצד עידוד מפעלים בינאזוריים?)

בכל מושב, יתקיים דיון לאחר ההצגות הייעודיות שמטרתו בחינה וליבון של סוגיות שבהן חשובה הבנה והסכמה כבסיס טוב יותר לתיכנון ארוך טווח ושימוש בר קיימא בקולחים, ניטור יעיל ותקינה, מתן הנחיות מתאימות למשתמשים ולמפעילי מתקני טיפול.

התכנית המצורפת מפרטת את נושאי ההצגות השונות ואת לוח הזמנים. בכל אחד מהמושבים מוקצב זמן משמעותי לדיון. אנו מצפים לשיתוף פעולה הן מצד המציגים והן מצד המשתתפים בדיון באופן שאכן יתרום לבחינה וליבון מעמיק של הדגשים והכוונים העיקריים כך שיהוו בסיס מושכל יותר להתוויות מדיניות ארוכת טווח של משק המים בישראל.  

תכנית ליום עיון בנושא "תכנית אב למשק המים – מדיניות ניהול מערך הקולחים" 

 

9:00-9:30

 • התכנסות

9:30-10:50

10:50-11:15

 • הפסקת קפה

11:15-12:40

 1. עיקרון קביעת איכות הקולחים במוצא המט"שים
 2. סילוק מלחים מקולחים

מנחהישעיהו בר אור, המשרד להגנת הסביבה - תקנות "ענבר" לאיכות קולחים, הרציונל שמאחוריהן ומה שעדיין חסר בהן

12:40-13:15

 • הפסקת צהרים

13:15-14:30

 • מושב ב הצגת רכיב מים אפורים בתוכנית האב 
  מנחה -אלון זסק, המשרד להגנת הסביבה

הצגת נושא - יוסי דרייזין, רשות המים 
מיחזור מקומי של מים אפורים – כמה, למה ואיך? - ערן פרידלר, הטכניון
טיפול והשבת מים אפורים – הנחיות משרד הבריאות  - דוד ויינברג, משרד הבריאות

15:00-15:40

 • דיון 

15:40-16:20

 • מושב ג הצגת רכיב התכנון בתוכנית האב - מנחה -נח גליל, הטכניון
 1. עתיד השפד"ן
 2. פריסת מפעלי השבה

הצגת הנושא - יוסי דרייזין, רשות המים
מפעל הקו השלישי (השפד"ן) חזון, פיתוח וטיפול - רפי איפרגן, מקורות
התאמת תכניות המים למימוש חזון החקלאות בדרום הארץ  - דודיק אלקן, רשות המים 
תרומת השפד"ן לחקלאות בפריפריה  - תניב רופא, משרד החקלאות

17:00

 • סיכום קצר - אבי שביב ומיקי זיידה
גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות