סקר קשרי החוץ של ישראל במדע ומחקר ופיתוח ברמה הלאומית והמוסדית

בשנת 2014 השלים מוסד נאמן את השלב הראשון בסקר קשרי החוץ של ישראל במו"פ, ברמה הלאומית והמוסדית. במסגרת שלב זה בוצע סקר ונבנה מאגר מידע ממוחשב בו רוכז מידע רב על קשרי החוץ המדעיים הלאומיים והמוסדיים של מדינת ישראל. בשנת 2016 בוצע השלב השני של הפרויקט, שכלל השלמות והרחבות לפעילות שבוצעה במסגרת השלב הראשון. השלב השלישי מתבצע בשנת 2017 ובמסגרתו יבוצע עדכון כל נתוני מאגר המידע.

לאחר סיום השלב השלישי יהווה מאגר המידע הממוחשב המלא והמעודכן כלי שיסייע לתכנון מדיניות לגבי קשרי החוץ המדעיים של ישראל ע“י הוועדה הלאומית לתיאום קשרי חוץ במולמו“פ וגופים רלבנטיים אחרים.

קשרי המו“פ הבינלאומיים של ישראל מגוונים ורבים, רוב המידע על קשרי החוץ המדעיים של מדינת ישראל מבוזר בין גופים שונים. ביזור זה יוצר מצב שבו אין תיאום ותכנון לגבי הצרכים והאפשרויות בתחומים השונים כמו גם בין התכניות הקיימות עם ארצות וגורמים שונים. ייצוג ישראל במוסדות בין-לאומיים הוא לעיתים כפול או חסר.

מאגר המידע הממוחשב שנבנה במסגרת השלב הראשון של הפרויקט, התבסס על סקר מקיף של הגורמים בישראל האחראים על יצירת קשרים מדעיים בינלאומיים. הנתונים הוזנו למאגר מידע ייעודי שנבנה עבור הפרויקט. בשלב השני של הפרויקט, שהתבצע בשנת 2016, נאסף מידע נוסף על קשרי החוץ של גופים שמסרו נתונים חלקיים במסגרת השלב הראשון, וכן נאסף מידע מגופים שלא בוצעה אליהם פנייה במסגרת השלב הראשון של הפרויקט. לאחר השלב השלישי יהיה מאגר המידע כלי שיסייע לוועדה הלאומית לתיאום קשרי חוץ במולמו“פ, כמו גם לגופים אחרים לסייע בתהליכי תכנון מדיניות בכל הקשור לקשרי החוץ מדעיים.

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות