מחקרים: הטיפול בפסולת

הפסולת העירונית והמסחרית בישראל מופנית ברובה להטמנה, וההוצאה של הרשויות המקומיות על הטיפול בפסולת עולה משנה לשנה וזאת בשל העלייה ההדרגתית בעלויות הטיפול, בהיטל ההטמנה, התייקרות מחירי הדלק והגידול ההדרגתי במרחקי השינוע (עקב התרחקות אתרי ההטמנה). בזבוז במשאבים יקרים תורם לזיהום הסביבה ולהעלאת יוקר המחיה.

פרסומי מוסד שמואל נאמן בוחנים את הפוטנציאל להפחתת הפסולת במקור, לצמצום הטמנת פסולת ולפיתוח תהליכים אשר הופכים את המטרד למשאב, הן במגזר הביתי והן בסקטור התעשייה והחקלאות, ואת אמצעי המדיניות והכלים המעשיים שיש לגבש ברמה הלאומית וברמת השלטון המקומי והיזמות הטכנולוגית לקידום הנושא.

ראו גם דו"ח פורום האנרגיה בנושא הפקת אנרגיה מפסולת ומסמכי סדרי עדיפות לאומית בנושא פסולת ביתית ובנושא פסולת מוצקה ומסוכנת. פרויקטים נוספים שביצע צוות מוסד נאמן כוללים בחינת גובה היטל ההטמנה בעבור המשרד להגנת הסביבה, והכנת תחשיב לגביית אגרת פסולת עסקית בעבור עיריית טירת הכרמל.

פרסומים תחת הנושא

תגיות: סביבה
גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות