דו"ח 2 - מדיניות הסתגלותה של ישראל לשינוי האקלים - תקציר מנהלים

צטט כ:
שכטר מרדכי, סופר ארנון, פלטניק רוסלנה, קותיאל חיים, קליאוט נורית, גרין מנפרד, שטרנברג מרסלו, קפלוטו גדי יצחק, אילון אופירה. דו"ח 2 - מדיניות הסתגלותה של ישראל לשינוי האקלים - תקציר מנהלים חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2012. https://neaman.org.il/Report-2---Israel-Adaptation-to-Climate-Change-Policy-Recommendations--Executtiive-Summary
קבצים להורדה:
ICCIC- summary Report 2 Eng.pdf(495KB)

פעילות המשרד להגנת הסביבה בישראל להכנת תוכנית לאומית להיערכות ישראל לשינויי האקלים, מכוונת במטרה לגבש מדיניות והמלצות אופרטיביות לצעדים המתחייבים בעקבות שינויי האקלים, באופן שיקטין את הנזקים הצפויים מתהליך השינויים הגלובליים הצפויים- התחממות, התייבשות, עליה בשכיחות אירועי קיצון ועוד.

לשם בניית מאגר ידע, שעל בסיסו תפותח ההצעה לתוכנית הלאומית, הוקם במרץ 2011 מרכז הידע הישראלי להיערכות לשינויי אקלים בישראל. עבודת מרכז הידע משמשת בסיס לתוכנית לאומית להיערכות ישראל לשינויי אקלים, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 474 שהתקבלה ביוני 2009.

יעודו של מרכז הידע הוא לרכז את הידע המדעי הקיים בנושא ההיערכות (אדפטציה, adaptation) לשינויי האקלים, לזהות פערי ידע, לתאר את הסיכונים והשלכות שינויי האקלים על תחומים שונים ולהציע מדיניות לאומית במספר תחומים. בנוסף, מטרת מרכז הידע לאגם ידע וטכנולוגיות ישראליות אשר ישווקו וייושמו  הן במדינת ישראל (במשרדי הממשלה השונים) והן במדינות יעד אחרות.

תהליך העבודה של מרכז הידע הישראלי ((ICCIC כלל עבודה בתחומים הבאים:תחום האקלים, המים, הבריאות, המגוון הביולוגי והבניה הירוקה. תחומים אלה נבחנו בנוסף, גם בהיבט גיאואסטרטגי וגם בהיבט כלכלי. בנוסף, הוקם אתר אינטרנט אשר איפשר גישה לכל ראשי התחומים והרפרנטים ממשרדי הממשלה (הגנ"ס, אנרגיה ומים- רשות המים ומשרד הבריאות). האתר מכיל ספרות רלוונטית, תוכניות לאומיות לאדפטציה לשינויי אקלים מהעולם, סיכומי דיונים ועוד. האתר הינו פלטפורמה מצויינת להרחבה ולפתיחה לשימוש הקהילה המדעית והצבור הרחב- על כך הומלץ במסמך השיווק.

הדו"ח השני, המהווה דו"ח משלים לראשון, מתמקד בהצעת מדיניות לאומית בתחומים השונים ובפירוט תוכנית שיווק בינלאומית של מרכז הידע.

במסגרת תהליך העבודה של הצוותים השונים נסקרו כלל חלופות המדיניות השונות להתמודדות עם תופעות שינוי האקלים ובוצע סינון של חלופות "ללא חרטה" (No Regret), שבהם יש להשקיע את האמצעים הכלכליים בכל מקרה, גם ללא השפעות שינוי האקלים, ולכן הן מוגדרות כחלופות שעליהן לא יתחרטו גם אם יתברר שהשפעות תופעת שינוי האקלים פחותות מהחזוי.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות