איכות מחקר הנדסי/מדעי בטכניון ובאוניברסיטאות אחרות בישראל בהשוואה לעולם

במהלך שנת 2007 השלים מוסד נאמן מחקר הבוחן את רמת המחקר ההנדסי בטכניון ובאוניברסיטאות בישראל בהשוואה לעולם בכלים אובייקטיביים, ככל האפשר, וכן את הכלים להערכת השפעת המחקר ההנדסי/מדעי על הכלכלה, התעשייה והחברה בישראל. המחקר, בהזמנת הטכניון, החל בשנת 2005 וכלל שלושה חלקים:

1. נערכה סקירת ספרות לבחינת הקריטריונים להערכת מחקר הנדסי/יישומי ומחקר מדעי/בסיסי והשיטות הנפוצות בעולם להערכתם, וסקירה של השיטות שבשימוש כיום להערכת ההשפעה של המחקר על הכלכלה, התעשייה והחברה. סקירת הספרות כוללת את הרקע והמימדים השונים להערכתם של המחקר המדעי/בסיסי והמחקר ההנדסי/יישומי; הערכה על-ידי עמיתים וביבליומטריה, המשאבים העומדים לרשות המחקר באוניברסיטאות ודרך ניהול הקצאת המשאבים כמדד עקיף להערכת איכות המחקר באוניברסיטאות, ודירוג האוניברסיטאות בעולם תוך הדגמה של דירוגים שונים המשלבים מגוון קריטריונים ושיטות. מיקוד הסקירה הוא בשיטות ומדדים להערכת ההשפעה של המחקר ההנדסי על הכלכלה, התעשייה, והחברה וההשפעה של העברת הידע מהאוניברסיטאות, הכשרת בוגרים, העברת טכנולוגיות מהאוניברסיטאות לתעשייה והשותפות בין האוניברסיטאות לתעשייה בתהליכי חדשנות, ובהערכת השפעת המחקר על הצמיחה הכלכלית ועל החברה.

2. ניתוח ביבליומטרי על בסיס מאגרי המידע של ISI (Institute of Science Information), על מנת להשוות את התפוקה המדעית של ישראל, ביחס למדינות העולם, ואת התפוקה המדעית של הטכניון, ביחס למוסדות אחרים בארץ ובעולם.

3. מיקוד בשלושה תחומי ידע: ICT, ביוטכנולוגיה וחלל והוצגו נתונים ואינדיקאטורים לתחומים אלה.

ממצאי המחקר קובצו לסדרה בת שלושה פרסומיםכהשלמה למחקר זה, ביצע מוסד נאמן השוואה בין הפקולטה לתעשייה וניהול בטכניון לבין פקולטת דומות בחו"ל מבחינת רמת המחקר ופוריות החוקרים. המרכיב ההנדסי בתוכניות ובתארים של הפקולטה לתענ"ה בטכניון הופך אותה לפקולטה ייחודית ואין פקולטה אחרת הדומה לה בדיוק, לכן נדרשה בחינה נפרדת במסגרתה בוצעה ההשוואה לפקולטות קרובות מבחינת שטחי הלימוד ונעשה ניתוח ביבליומטרי של הפרסומים בפקולטות אלה. פרסום תוצאות מחקר זה נקרא: "השוואה בין הפקולטה לתעשייה וניהול בטכניון לבין פקולטות דומות בחו"ל".

 

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות