כימיקלים ביתיים מסוכנים ופסולת ביתית מסוכנת: המלצות לנהלים ומדיניות ליישום בישראל

צטט כ:
מיר דבי, אילון אופירה, גרינברג יערה. כימיקלים ביתיים מסוכנים ופסולת ביתית מסוכנת: המלצות לנהלים ומדיניות ליישום בישראל חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2012. https://neaman.org.il/Policy-Procedures-Recommendations-Implementation-Israel-HEB

מסמך סדרי עדיפות לאומית זה, התשיעי במספר, עוסק בנושא חשוב אשר אינו זוכה לחשיפה הראויה- סוגיית הטיפול בכימיקלים ובפסולת ביתית מסוכנת.

נושא זה אינו מטופל ברמה הלאומית ונדון לעיתים רחוקות בתקשורת הישראלית. עיקר תשומת הלב לנושא עולה מתוך פעילותם של גופים לא ממשלתיים, אשר מתוך מסמכי העמדה שלהם בנושא עולה כי נדרש לקדם הסברה בקרב הציבור, מועלית מחויבותו של השלטון המקומי ומוצגת חשיבות קידומה של חקיקה בנושא, כמו גם שימוש בתמריצים כלכליים לטיפול בבעיה.

מסמך זה מסכם את חזית הידע והפעילות העולמית הקיימת כיום במדינות המפותחות ומציג המלצות ליישום בישראל. המסמך חושף את הסכנות הסביבתיות והבריאותיות הקשורות לרכישה, שימוש וסילוק כימיקלים ביתיים מסוכנים וכך גם לגבי הפסולות הביתיות המסוכנות.

במסמך מוצגות המלצות לכלל המגזרים במשק- משקי הבית, הרשויות המקומיות והשלטון המרכזי.

כמו כן, במאי 2012, התקיימה סדנה במוסד שמואל נאמן עם נציגים ממשרדי ממשלה וארגונים לא ממשלתיים אשר במהלכה נדונה הבעיה המוצגת במסמך והתובנות וההמלצות אשר הועלו בסדנה. העבודה המוגשת בזאת כוללת את מסמך הבסיס, ההערות והתובנות שעלו ממנו וכן את התוצרים של הסדנה עצמה.

אנו מקווים שמסמך זה ישמש את מקבלי ההחלטות בגיבוש מדיניות ראויה אשר תפחית בצורה משמעותית את החשיפה לחומרים מסוכנים אלה.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות