התעשייה הכימית של ישראל

פרויקט "תכנית לאומית לתעשייה הכימית בישראל", הוא פרויקט רחב היקף שמוסד שמואל נאמן מוביל משנת 2004. הפרויקט מנתח את ענפי הכימיה והפרמצבטיקה שמיוצרים ומפותחים בישראל, בהווה ובעתיד, מציג אלטרנטיבות, וענפים חדשים בתחום, מעלה השוואות עם שווקים גלובליים ומציע כלי מדיניות למקבלי ההחלטות בממשלה ליישום. שותפים בו, מלבד מוסד שמואל נאמן, הממשלה – משרד האוצר, והתאחדות התעשיינים.

במהלך השנים 2005-2006, פעלו במסגרת הפרויקט ארבע ועדות המחקר, שעסקו בניתוח ענפי הכימיה והפרמצבטיקה: "חינוך לכימיה" בראשות פרופ' יהודית דורי, "כיוונים טכנולוגיים חדשים" בראשות פרופ' יואל ששון, "תשתית ותעשיה ירוקה" בראשות פרופ' יורם אבנימלך ו-"מדיניות לאומית" בראשות אוהד אורנשטיין וראובן וקס. הוועדות סיימו את עבודת האיסוף, המחקר והניתוח של הממצאים השונים ולאחר מכן כתבו את חוברת הסיכום (חוברת תקצירים). במועד מאוחר יותר נכתבה ונערכה גם החוברת עם החומר מלא של הפרויקט (חלק ב') אשר הוצגה לקברניטי המדינה והמשק, כמו גם, בפני פורום נכבד של אנשי משק וכלכלה בוועידת ישראלי לעסקים שהתקיימה ב-9 לדצמבר 2007 בת"א.

עבודת הוועדה בדו"ח מתייחסת לארבעה נושאים עיקריים:

  • שיפור החינוך וההוראה של מדעי הכימיה בכל הגילאים ושדרוג ההשקעות.
  • מתן פתרון יסודי של איכות הסביבה והתשתיות התעשייתיות.
  • הפיכת התעשייה הכימית לשותפה פעילה בקליטת הטכנולוגיות החדשות שצוינו בתמיכת מערכי הממשל    בהובלת המדען הראשי.
  • מימוש כל הנושאים הר"מ במסגרת של מדיניות לאומית.

 

מוסד נאמן השתתף בכנס של מכון וייצמן למדע, שאורגן ע"י הגב' מירי קסנר, ראש המרכז לקשר בין התעשייה הכימית ומערכת החינוך, המחלקה להוראת המדעים, מכון וייצמן למדע.
הכנס התקיים במכון דוידסון לחינוך מדעי במכון ויצמן למדע, שבמכון ויצמן למדע.

הכנס הוקדש להצגת עבודות שבוצעו במסגרת התחרויות, על-ידי תלמידי כימיה מרחבי הארץ. כמו כן הוקדש הכנס להצגת היבטים שונים של התעשייה הכימית בישראל מיום קום המדינה ועד ימינו אנו.

בהמשך לעבודה שנעשתה במוסד נאמן, ד"ר גלעד פורטונה ריכז צוות, בשיתוף עם מכון וייצמן למדע וכימיקלים לישראל בנושא "תרומתה של התעשייה הכימית למדינת ישראל". - מצגת

בכנס השתתפו :

• כלכלה ותעסוקה - מר אייל גינזברג, מנכ“ל תמ“י דשנים, כיל.
• דרישות סביבתיות מהתעשייה - מנוף ליצירתיות ולרווחיות, ד“ר ישעיהו בראור, המדען הראשי, המשרד להגנת הסביבה.
• שיתוף פעולה תעשייה ואקדמיה לשימור חזית הידע, ד“ר רון פרים, סמנכ"ל תמ“י, כיל מוצרים תעשייתיים. - מצגת
• תעשייה וסביבה - מר ישר בן מרדכי, מנכ“ל בזן.
• תעשייה וחינוך - ד“ר מירי קסנר, ראש המרכז לקשר בין התעשייה הכימית ומערכת החינוך, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע. - מצגת

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות