בטחון מזון: מדיניות לאומית לישראל 2050

מזון ומים הם משאבים לאומיים חיוניים, אשר ממלאים תפקידים מכריעים הן בהישרדות מיידית והן בביטחון תזונתי במובנו הרחב. המונח מתייחס למצב שבו לאנשים, למשקי בית ולקהילות יש את האמצעים הפיזיים, החברתיים והכלכליים לגשת למזון מספיק, בטוח ומזין, אשר עונה על דרישות התזונה והעדפות המזון שלהם, ומאפשר אורח חיים פעיל ובריא.

מדינת ישראל עומדת בפני אתגרים משמעותיים בבואה לספק בטחון מזון לכלל אזרחיה. בטחון זה עלול להיות בסכנה בטווחי זמן שונים: בטווח הקצר ארועים בטחוניים, בטווח הבינוני ארועים גיאופוליטיים אזוריים או גלובליים וכן ארועי קיצון אקלימיים שאנחנו חווים אותם כבר כעת, בטווח הארוך אנו עומדים בפני המשך שינוי האקלים אשר יאתגר את כלל המדינות בעולם ועשוי/עלול להכתיב סדרי עדיפות שונים למקורות מזון משמעותיים וכן שינוי ביחסי הכוחות הגלובליים אשר עלולים לסכן את בטחון המזון הלאומי.

בעשורים האחרונים ניכרת עליה בשכיחות מחלות שמקורן באורח חיים לא בריא ודפוסי התזונה. כתוצאה מכך ניכרת פגיעה באיכות החיים של אזרחי ישראל, ועליה בנטל על כלכלת ישראל. מעבר לעלות הישירה למערכת הבריאות, יש לכך השפעות עקיפות כלכליות וחברתיות משמעותיות. לפיכך, תכנון בטחון מזון לאומי צריך להישען גם על "סל תזונה" שמאפשר תזונה בריאה ונגישה לכלל האזרחים. 

בבואנו להתמודד עם הנושא נידרש לשאלות באשר להגדרת צריכה מקיימת, אפיון המקורות, ניתוח פערים וסיכונים, אפיון כלים תשתיתיים כלכליים וחברתיים שישמשו לפתרון ועוד. ניתוח מסוג זה מחייב חשיבה רב תחומית ורב מגזרית.

מטרת המחקר היא לגבש הצעה מבוססת נתונים למדיניות בטחון מזון לאומית שתוכל להיות בסיס להחלטות ממשלה, חקיקה, ומדיניות ארוכת טווח בראיית מדינת ישראל 2050. בכלל זה:

  1. גיבוש חזון לביטחון מזון לאומי 2050
  2. הצעת מתווים אסטרטגיים מעשיים וברי מימוש למימוש החזון
  3. הצעת פעולות עוגן מרכזיות ומעשיות בדרך לביצוע התכנית האסטרטגית 

המחקר יבוצע בשילוב מספר כלים:

  • חקר התחום והצגה של נתונים על מדיניות, יעדים, תכניות, מדדים, וביצוע של תכניות בטחון מזון בישראל ובעולם. הנתונים ייאספו ממקורות גלויים וכן מגופים הפעילים בתחומים השונים.
  • כנסים ופורומים שמטרתם ליצור "שולחן עגול" מקצועי מתכלל וממצה תוך רתימה מרבית של כל בעלי העניין (ממשלה, מגזר עסקי, מגזר שלישי, אקדמיה ומכוני מחקר, אזרחים). 
  • קבוצות עבודה נושאיות: מתוך הפורום יוקמו קבוצות עבודה הטרוגניות בנושאי הליבה שיוגדרו. קבוצות העבודה יגבשו עמדה והמלצות בנושא הליבה שלהן, אלה יובאו מעת לעת להצגה ודיון בפורום רחב.

צוות מוסד שמואל נאמן מרכז את התובנות, ההמלצות והתכניות לכדי מסמך מדיניות ארוך טווח, שיונח על שולחן מקבלי ההחלטות בשיתוף גופים נוספים.

קישורים נילווים

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות