מיפוי תוכניות לימודי המשך וחוץ לבוגרי אקדמיה בתחומי ה- STEM, וצרכי לימוד לאורך החיים בתחומים של טכנולוגיות מפציעות

צטט כ:
בוכניק ציפי, גלעד ורד, דיין תמר, זוננשיין אביגדור. מיפוי תוכניות לימודי המשך וחוץ לבוגרי אקדמיה בתחומי ה- STEM, וצרכי לימוד לאורך החיים בתחומים של טכנולוגיות מפציעות חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2023. https://neaman.org.il/Mapping-continuing-and-external-learning-for-academia-graduates-in-the-STEM

 לימוד לאורך החיים מהווה נדבך נוסף ב"שרשרת החינוך" המצטרף לנדבכים המוכרים של חינוך ראשוני, שניוני ושלישוני.

לימוד לאורך החיים צריך להיות מטופל מתוך ראייה שעליו להקנות בכל שלב ידע, מיומנויות וכישורים, ומתוך הבנה שההכשרה והלימוד אינם מסתיימים בחינוך שניוני או שלישוני ויש צורך לאפשר לכל בוגרי ובוגרות מערכת ההשכלה את היכולת להמשיך ולהתקדם בין אם בלימוד עצמי ובין אם במוסד הכשרה מוכר, במהלך כל החיים המקצועיים, כדי להיות רלוונטיים לשוק עבודה שמשתנה כל הזמן. 

בעולם קיימות אסטרטגיות שונות ללימוד לאורך החיים מה שמעיד על ההכרה הברורה בחשיבותו. במדינות מודרניות קיימת פעילות משמעותית בתחומים אלה, במיוחד בסקטורים העסקיים (תעשייה) והציבוריים (ארגונים מקצועיים) אך גם במוסדות אקדמיים, אוניברסיטאות ומכללות. 

עבודה זו בוצעה עבור המועצה לאומית למחקר ופיתוח ששמה לה למטרה לקדם מתווה למדיניות לאומית בתחום לימוד לאורך החיים בישראל. הצורך בכך עלה על רקע הסביבה המשתנה בארץ ובעולם המתאפיינת בדינמיות רבה של שינויים טכנולוגיים, מלווים בשינויים חברתיים וכלכליים המשפיעים על שוק העבודה. קיימת מגמה של התהוות של עיסוקים חדשים עתירי טכנולוגיות וצורך בהתחדשות בעיסוקים קיימים כדי להבטיח פריון גבוה המאפשר הישרדות וצמיחה. לאור זאת, עולה הצורך בהמשך לימודים והרחבת ידע ומיומנויות על פני כל מחזור החיים המקצועי מעבר לקבלת הכשרה פורמלית במסגרת תואר אקדמי. 

כדי לקדם מדיניות ומערך לאומי בתחום לימוד לאורך החיים היה צורך להכיר את כל הפעילויות הקיימות מחד ולהעריך את הצרכים המקצועיים מאידך, כך שניתן יהיה לקבל תמונה מלאה שתאפשר למנף את הקיים ולנתב אותו בצורה יעילה לצרכים המתפתחים.העבודה שלהלן התבצעה במסגרת מכרז של המולמו"פ בנושא "מיפוי תוכניות לימודי המשך וחוץ לבוגרי אקדמיה בתחומי ה- STEM, וצרכי לימוד לאורך החיים בתחומים של טכנולוגיות מפציעות" שמוסד נאמן זכה בו. 

לעבודה שני חלקים ופרק של סיכום מסקנות והמלצות: 

חלק א' כולל ניתוח מאגר תוכניות לימודי המשך וחוץ  שנבנה במסגרת עבודה זו על ידי מיפוי הגופים המרכזיים בישראל המפעילים תוכניות כאלו לאקדמאים בתחומי ה-STEM.

חלק ב' כולל מיפוי של צרכי תוכניות לימוד לאורך החיים ב-13 תחומים מפציעים – בכל תחום בוצע ניתוח של המצב הקיים, צרכי השוק והפער בהכשרת מנקודת מבט של לימוד לאורך החיים .

על בסיס הניתוח והמיפוי מוצגות מסקנות והמלצות כבסיס להמשך עבודת המולמו"פ וגופים נוספים לקידום הקמת מערך לאומי ללימודים לאורך החיים במדינת ישראל.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות