מיפוי תשתיות מחקר בישראל

 מוסד שמואל נאמן מבצע בשנים 2014-2012 מחקר המשך בנושא 'מיפוי תשתיות מחקר בישראל'. מטרת העבודות היתה לבנות את בסיס הידע שיאפשר ליצור מפת דרכים לפיתוח תשתיות מחקר לאומיות בישראל ולגבש מדיניות, שתגדיר תקציבים ועדיפויות במסגרת מדיניות לאומית לתשתיות מחקר גדולות בישראל.

ממצאי מחקר המיפוי סוכמו בדו"ח שכולל 88 תשתיות מחקר קיימות בישראל וכן תשתיות מחקר בינלאומיות הפתוחות לחוקרים מישראל, הכולל שלושה פרקים: הפרק הראשון עוסק בעדכון מיפוי תשתיות המחקר. בדוח נכללות 120 תשתיות מחקר קיימות בישראל ו-10 תשתיות מחקר בינלאומיות שהמדינה ממנת את השימוש בהן לחוקרים מישראל מתקציבים ציבוריים/ממשלתיים.

בפרק השני של הדו"ח נבחנו מכלול תשתיות המחקר הקיימות ברמה הארצית בשלושה נושאים מרכזיים: תשתיות בננוטכנולוגיה וננומדעים, תשתיות בחקר המוח ותשתיות גנומיקה ופרוטאומיקה. הסתכלות זו מאפשרת לבחון היכן נמצאת מדינת ישראל בכל אחד משלושת הנושאים האלה מבחינת תשתיות המחקר העומדות לרשות החוקרים בתחום.

בפרק השלישי של הדו"ח נערכה סקירה של התהליך שעברו מספר מדינות נבחרות בבניית מפת דרכים של תשתיות מחקר לאומיות. המדינות שנסקרו הן: פינלנד, אוסטרליה, הולנד והפורום האירופי לתשתיות מחקר– ESFRI. הדו"ח יכול לשמש ללימוד תהליך בניית מפת הדרכים שעברו מדינות אחרות ולאפשר בחירה של המתווה שמתאים לבניית מפת דרכים לתשתיות מחקר בישראל.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות