ישראלים בברלין-קהילה בהתהוות

בשנים האחרונות ניכרת תנועת הגירה גדולה לאירופה, בעיקר לשתי ערים, לונדון וברלין.

מחקר זה בחן ב 2015 מניעי הגירה, דפוסי חיים ותפיסות של ישראלים שהיגרו לברלין, על רקע היחסים המיוחדים שבין ישראל לגרמניה.

נבחנו שלוש שאלות עיקריות:

  • מה הם המניעים להגירה של ישראלים לברלין למרות מגבלות שפה ומוראות העבר?
  • כיצד מתגבשים חיי הקהילה של הישראלים בברלין?
  • כיצד תופסים הישראלים בברלין את חייהם בבירת גרמניה?

הנתונים נאספו במסגרת מחקר איכותני שהושתת על תצפית משתתפת וראיונות חצי מובנים. החוקר הראשי התגורר בברלין במשך 16 חודשים, ערך 85 ראיונות חצי מובנים עם ישראלים בברלין, עם מומחים ועם אנשי מפתח, השתתף בכ-90 אירועים וביקר במוסדות ובארגונים רלוונטיים. כן נלקטו חומרים מדוחות, מגזינים ואתרי אינטרנט.

במסגרת המחקר, זוהו שש סיבות מרכזיות להגירה מישראל ונמצאו 3 מסגרות-על להיווצרות קהילתיות ישראלית בברלין. ממצאי ומסקנות הדוח היו שזו קהילה בהיווצרות ושמרבית המהגרים הם עדיין בשלב חיפוש דרכם ושברלין מהווה רק קרש קפיצה להגירת קבע. המסקנות הופצו בתחילת 2016 ונשלחו למשרדי הממשלה הרלוונטיים עם המלצות לגיבוש מדיניות לאומית בנושא ההתייחסות לישראלים המהגרים לברלין ואת מהגרים בתחילת תהליך ההגירה. בשלב זה טרם הוגה הענות הממשל לגיבוש מחקר למדיניות לאומית מחודשת בהתייחסות לקהילה זו.

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות