מערכת החדשנות בישראל: מדיניות לאומית ואספקטים תרבותיים

הפרויקט הוא חלק מפרויקט בינלאומי שעוסק במדיניות של חדשנות במסגרת הוועידה הכלכלית של ה- UN באירופה.

TOS-ICP - Team of Specialists on Innovation and Competitiveness Policies - UN Economic Commission for Europe        

ד"ר דפנה גץ ממוסד שמואל נאמן, התמנתה לייצג את ישראל בצוות המומחים בנושאי מדיניות של חדשנות ותחרותיות.
משימת צוות המומחים לשנת 2007 - 2008. המשימות של הצוות הוגדרו לשנים 2007 היתה ללמוד מהצלחות של מדיניות בנושאי חדשנות ותחרותיות במדינות עם כלכלות מפותחות לצורך יישומם במדינות ששואפות לפתח את כלכלתם ולהשתלב בכלכלה הגלובלית. מטרת המסמך, שהוכן במוסד שמואל נאמן, הייתה לסקור את המדיניות הלאומית והאספקטים התרבותיים התומכים ומובילים לחדשנות בישראל. חלקו הראשון של המסמך, כולל סקירה של מדיניות החדשנות של ישראל בנושאים כגון: קביעת מטרות חדשנות, כלי מדיניות שמטרתם תחרותיות המבוססת על חדשנות ויישום המדיניות והערכתה. קטעים נרחבים מחלק זה שולבו במסמך שפרסם צוות ICP-TOS שנקרא:

חלקו השני של המסמך מתייחס למספר היבטים תרבותיים של ישראל אשר מעודדים ותומכים בחדשנות ויזמות. הושם דגש על מספר מרכיבים ייחודיים לישראל: השירות בצבא טכנולוגי ומתקדם, העלייה לישראל, המרקם התרבותי וזמינות המשאבים/המימון לצרכי חדשנות.
משימתו של צוות המומחים ב- 2008 הייתה ליצור מסמך משותף על המדיניות הקיימת במדינות החברות בצוות לקידום ביצועי חדשנות בחברות.

“Enhancing the Innovative Performance of Firms: Policy Options and Practical Instruments”                                          

צוות מוסד שמואל נאמן הכין שני דוחות בנושאים הבאים ששולבו במסמך שפרסם צוות ICP-TOS:

  1. National and regional business environment: components most relevant to firms' innovative capacity and for innovation related linkages
  2. Strengthening industry-science-education linkages: Firm Spin-offs from Public Research Universities in Israel

 

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות