שילוב האוכלוסיה החרדית בכלכלה הישראלית

פרויקט 'שילוב חרדים' הושק במוסד שמואל נאמן בשנת 2010, בהמשך להמלצות פרויקט "ישראל 2028", במטרה לבחון ולהמליץ על דרכים להגביר את השתתפות האוכלוסייה החרדית במשק ובכוח העבודה.  

סרט תיעודי קצר המתאר את פעילות פרויקט שילוב חרדים בשנים האחרונות, ואת תרומתו לתהליך שילוב חרדים בכלכלה הישראלית:

 

במשך למעלה מעשור ביצע צוות הפרויקט עשרות ניתוחים בהיבטים שונים של הבעיה ופרסם עשרות דו"חות, אשר השפיעו במידה רבה על המדיניות הלאומית בנושא.

בשנת 2016: התמקד הפרויקט במסגרות הבאות: פיתוח פורום 'פעילים חברתיים', יעוץ, הגשת נתונים וניירות עמדה בפני גורמים ממשלתיים, הצגת הנושא בפורומים לא-ממשלתיים ובתקשורת ועדכון נתונים. כמו כן בוצע במהלך שנה זו פרויקט מחקר על הפוטנציאל למצוינות בלימודי מתמטיקה ופיזיקה במערכת החינוך החרדית, בהזמנת ובמימון קרן טראמפ. דו"ח ראשוני, שכלל גם 'סיפורי הצלחה', הוגש לקרן בסיום השנה.

בנוסף, במהלך השנה התקיימו, במסגרת פרויקטים שונים של שילוב חרדים במסגרות אקדמיות, התערבויות שונות (מפגשים, התכתבויות, התייעצויות) הנוגעות לתוכנית החומש של הות"ת/מל"ג בפרויקט המח"ר ('מסגרות חרדיות').

בשנת 2014-15: התמקד הפרויקט במסגרות הבאות: ייעוץ, הגשת נתונים וניירות עמדה בפני גורמים ממשלתיים - ועדות כנסת, משרדי ממשלה, גורמי כוח-אדם בצה"ל וגופים נוספים; הצגת הנושא בפורומים לא-ממשלתיים ובתקשורת; עידכון נתונים וכן נכתבו הדו"חות הבאים:

 • "החרדים בחברה הישראלית: תמונת מצב 2014" (מהדורה שנייה).
 • "איך להביא חרדים למקצועות מדע וטכנולוגיה?". 
 • "בין מח"ר להיום: מערכת אקדמית לחרדים על פרשת דרכים". 
 • "החרדים בחברה הישראלית: מאפיינים, תמורות ותחזית לעתיד". 

זאת ועוד, במהלך 2015, בוצע סקר בין כל המוסדות הרלוונטיים בארץ לצורך בדיקת ההצלחה (או אי-ההצלחה) של פרויקט המח"ר ('מסגרות חרדיות'), בהובלת הות"ת/מל"ג; נערכת באופן שוטף פעילות בתוך הקהילה החרדית עצמה, בשני מוקדים עיקריים: הפעלת פורום 'פעילים חברתיים'  ומגעים עם רבנים וראשי הקהילה החרדית.  לקראת סוף השנה אושרו עקרונית שתי הצעות מחקר בנושא קידום המצויינות ההשכלתית (למשל, לימודי 5 יחידות לבגרות במתמטיקה ומדעים) בקרב תלמידים חרדיים.  העבודה על מחקר זה תחל בקרוב.

 

בשנת 2013 רשם פרויקט הישגים משמעותיים כתוצאה מפעילותו המתמשכת של הפרויקט:

* שירות צבאי ואזרחי - גיבוש חקיקה החדשה שאמורה להחליף את 'חוק טל' (שבוטל ע"י בג"צ). בכל שלבי עבודת החקיקה שימשו נתוני המחקר וניירות העמדה של צוות הפרויקט את חברי הוועדות השונות וכן ראש הפרויקט השתתף באופן פעיל בדיוני הועדות השונות ושימש כיועץ מקצועי בסוגיות.  

* השכלה - הופקו מספר דו"חות מחקר שהצביעו, מחד, על פוטנציאל הסטודנטים החרדים בישראל ומאידך – מעקב ודיווח על הישגי פרויקט המח"ר (מטעם ות"ת/מל"ג) עד כה. בנוסף, משרד החינוך אימץ את דו"ח אמ"מ (שפורסם על ידינו במרץ 2012) ותיקצב תכנית פיילוט ראשונה, על בסיס המלצות הדו"ח.צוות הפרויקט גם ממשיך ללוות את המכינות החדשות שנפתחו בטכניון ובמוסדות אחרים לסטודנטים חרדים.

* תעסוקה: שני פרסומים משמעותיים פורסמו - 'חוברת המידע למעסיקים' והספר "סיפורי הצלחה" -- אשר זכו להתעניינות רבה ולתפוצה רחבה.  פרויקט שחמ"ט (שילוב חרדים במפעלים טכנולוגיים) המשיך בפעילותו למען קידום שילובם של חרדים בתעשיות ההייטק. שנת 2013 ראתה גם תחילתו של ערוץ פעילות חדש של הפרויקט --  התערבות (Intervention) במעגלים פנימיים בקרב הציבור החרדי במטרה לעודד ולטפח 'פעילים חברתיים' בתוך הקהילה החרדית וכן ליצור 'גשרים' עם המנהיגות הרוחנית של קהילה זו.

תחומי וכיווני הפעילות מגוונים, בעיקר בעבודה מול משרדי הממשלה הרלוונטיים, כולל משרד רה"מ (והמועצה הלאומית לכלכלה), משרד התמ"ת, האוצר, החינוך וצה"ל.  הפרויקט נמצא בקשר אמיץ עם גורמי צה"ל המפעילים את תוכניות שח"ר השונות ומשתף פעולה עם צה"ל בקידום נושאים רבים הקשורים בגיוס חרדים.  הפצתו של הדו"ח השנתי של הפרויקט לשנת 2011 לכל חברי הכנסת ושרי הממשלה, איפשרה לפרויקט דריסת רגל במסדרונות מקבלי ההחלטות ובית המחוקקים. עובדה זו הביאה להישגים מרשימים בהנעת תהליכים ומהלכים בעלי השלכות ארוכות טווח בשילוב האוכלוסיה החרדית בכלכלה הישראלית.

פעילות: 

 • השתתפות בכנס קיסריה - בחינת המדיניות הרצויה בעניינם של צעירים חרדים והשינויים במדיניות הממשלתית בתחום זה בעת האחרונה.
 • קיום יום עיון רב משתתפים לציבור הרחב ביוני 2011 – ירושלים.
 • כינוס פורום חוקרים, במטרה לקדם את הפעילות המחקרית הנעשית בישראל בנושאים הקשורים באוכלוסייה החרדית. 
 • כינוס פורום ראשי מכללות חרדיות ומוסדות אקדמאיים עם תכניות לסטודנטים חרדים. במטרה לקדם, לעודד ולחזק את המוסדות המספקים השכלה אקדמית לאוכלוסייה החרדית.
 • "חיבור" רשת "אורט" עם מוסדות החינוך "מגדל-אור" של הרב גרוסמן 
 • נייר עבודה על מודל הגירה:  תכנית מדינית-אסטרטגית המציגה את אתגר שילוב החרדים במודל אסטרטגי של קליטת עלייה.  המשמעות העיקרית של מודל זה היא יצירת מצב שבו למדינה אין אלטרנטיבה לאי-שילוב רוב הקהילה החרדית בשוק העבודה.
 • נייר עבודה על "חרדים צעירים: הערכת מצב ל-2011 ושלושה תרחישים ל-2021" 
 • עבודת משה ברמן וחיה פדר על סיפורי הצלחה בעולם החרדי, במטרה להדגיש את ההישגים הפחות ידועים ולהביאם לידיעת הציבור ובעלי ההשפעה. 
 • עבודת מעין שחף ויהודה מורגנשטרן על אמ"מ – מחקר מפורט על האפשרות לשלב לימודי אנגלית, מתמטיקה ומחשבים במסגרת מערכת החינוך החרדית. 
 • כנס שדרות – פנל בנושא שילוב חרדים, הרצאה מרכזית של דר' ראובן גל. 
 • עבודת הודי זק על מידע למעסיקים + חוברת מידע למעסיקים, האמורה לסלול ולהאיר את הדרך למעסיקים פוטנציאליים המעוניינים לשלב חרדים בכוח העבודה שלהם. 
 • עדות בועדת טרכטנברג בנושא שילוב חרדים, ואשר מופיעה בהמלצות הסופיות של הועדה.
 • הפצת ידיעון 'מאמינים בשילוב', ולקטי מאמרים, לתפוצה הולכת וגדלה של בעלי עניין מתחום התעסוקה, ההשכלה הגבוהה, יזמים, ועוד.

בשנת 2012 התקיימה פעילות ענפה של הפרויקט בתחומים הבאים:

שרות צבאי: הפרויקט הוזמן כגוף מייעץ למספר ועדות בכנסת, ועדת חוץ ובטחון וועדת פלסנר. הרצאה לסגל אכ"א בצה"ל בנושא החברה החרדית וחלופות חוק טל. ייעוץ לגורמי צה"ל בתהליכי הגיוס לחרדים.

השלכה: מיפוי מוסדות השכלה חרדיים, קטנים וגדולים – עבודת שטח. פרסום דו"ח אמ"מ וייעוץ לטכניון ולמוסדות אקדמאיים אחרים בסוגיה.

תעסוקה: פגישות עבודה עם שר הפנים אלי ישי, ועם נציב שירות המדינה משה דיין, בנושאים הקשורים להגדלת פוטנציאל הקליטה של המגזר החרדי בשוק העבודה. פרויקט שחמ"ט (שילוב חרדים במפעלים טכנולוגיים) לקידום שילובם של חרדים בתעשיות ההייטק.

 

בשנת 2011 חלו שינויים מרחיקי לכת בתחום שילוב החרדים. הפעילות המואצת שיצר הפרויקט החלה לתת פרי בשטח. התרבו הדיווחים אודות מספר הסטודנטים החרדים ההולך וגדל (נכון להיום מדובר ב 6,500 בכל הקמפוסים), התרבו הדיווחים אודות סיפורי הצלחה בתחום התעסוקה, אודות גיוסים לצה"ל במסגרות השונות של שח"ר.

בהדרגה הפך הפרויקט לאחד הגופים המובילים במדינה בביצוע השינוי.

תודות למענק שהתקבל מהפדרציה היהודית של ניו-יורק (UJAFedNY), התאפשרו כיווני פעילות נוספים, בעיקר בתחום ההסברה ויחסי ציבור.

להלן רשימת הפרסומים שיצאו במסגרת הפרויקט:
ידיעונים

לקטי מחקרים
לקט מחקרים מס' 1 (אוקטובר 2010) – "היקפים ומאפיינים של כוח העבודה החרדי" 
לקט מחקרים מס' 2 (דצמבר 2010) – "מאפיינים כלליים של האוכלוסייה החרדית"
לקט מחקרים מס' 3 (אפריל 2011) – "הכשרה מקצועית והשכלה אקדמית בקרב האוכלוסייה החרדית"
לקט מחקרים מס' 4 (יולי 2011) - "שילוב האוכלוסיה החרדית כיעד לאומי"
לקט מחקרים מס' 5 (אוקטובר 2011) "שירות צבאי ו/או אזרחי ככלי לשילוב האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה"
לקט מחקרים מס' 6 (אוגוסט 2012) "לימודי מקצועות כלליים במערכת החינוך החרדית"
לקט מחקרים מס' 7 (מרץ 2013) " החרדים המשתלבים: בין שני העולמות"

מסמכים שהוצגו בפורום קיסריה 2011
חרדים צעירים

כותבי "סיפורי הצלחה": משה ברמן וחיה פדר.
חוקרי "שילוב אמ"מ במערכת החינוך החרדית": מעיין שחף ויהודה מורגנשטרן.

 

ראיון של ד"ר ראובן גל בתוכנית לונדון את קירשנבאום:

ד"ר ראובן גל, כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי - INSS, "'חוק טל' - לאן?"


ד"ר ראובן גל, יום עיון למציאת דרכים לשילובה של האוכלוסייה החרדית בתעסוקה, בהשכלה ובחברה הישראלית


 

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות