חדשנות במגזר השירותים

צטט כ:
גץ דפנה, גלעד ורד, בוכניק ציפי, ברזני אלה. חדשנות במגזר השירותים חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2012. https://neaman.org.il/Innovation-in-the-Service-Sector-pub-HEB
קבצים להורדה:
6-360.pdf(3353KB)

העבודה המוצגת כאן הינה עבודה ראשונית, שמטרתה ליצור תמונה ברורה של מאפייני מגזר השירותים ולפתוח פתח להבנת נושא החדשנות במגזר זה. העבודה כוללת חמישה פרקים:

הפרק הראשון מציג הגדרות וסיווגים בתחום המסחר והשירותים. בפרק השני מוצגים נתונים מרכזיים המצביעים על מרכזיותו וחשיבותו של מגזר השירותים בישראל ובהשוואה בינלאומית במדדים של: תוצר, תעסוקה, ייצוא שירותים ודמוגרפיה של עסקים, ונתונים לגבי חדשנות במגזר השירותים במדדים של הוצאה למו"פ וחדשנות. שני הפרקים הראשונים נועדו ליצור שפה משותפת, בקרב הדנים בנושא, הן מבחינת ההגדרות והסיווגים והן מבחינת הנתונים המרכזיים המאפיינים את מגזר השירותים.

הפרק השלישי מציג סקירת ספרות בנושא החדשנות בשירותים המתבססת על עבודות ומחקרים שנעשו בשנים האחרונות בנושאים של מאפייני החדשנות בשירותים, המדדים והסקרים שבשימוש בתחום זה והצורך והחשיבות שבגיבוש מדיניות למגזר השירותים.

בפרק הרביעי של העבודה מתוארת המדיניות המכוונות לחדשנות בשירותים, התוכניות שהופעלו לקידום התחום והערכת ההשפעות של התוכניות במדינות: גרמניה, פינלנד, דנמרק, איסלנד, נורבגיה ושבדיה. בפרק החמישי מובאת סקירה של המדיניות והתוכניות הקיימות בישראל לקידום החדשנות במגזר השירותים, ובפרקים השישי והשביעי מוצגים סיכום והמלצות.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות