מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל ובהשוואה בינלאומית

בתחילת שנות ה–2000 זיהה מוסד נאמן את הצורך בהקמת תשתית לקידום תהליך שיטתי ומתמשך של גיבוש מדיניות לאומית למחקר, לטכנולוגיה ולחדשנות. לכן, מוסד שמואל נאמן יזם והקים תוכנית רב שנתית שמטרתה לשפר את ההבנה של מערכת המו"פ והחדשנות באמצעות תשתית של נתונים ומדדים וניתוח מגמות על פני זמן ובהשוואה בינלאומית.

התשתית מאפשרת לענות על השאלה כיצד תהליכים הקשורים להתפתחות של מדע, טכנולוגיה וחדשנות תורמים להגברת ידע, עלייה בפריון, שיפור בביצועים הכלכליים, תעסוקה מקצועית, פיתוח בר קיימא ורווחה חברתית. בשנת 2016 פורסם הדו"ח החמישי בסדרה המציג מבחר אינדיקטורים של מדע, טכנולוגיה וחדשנות בישראל.  הדו"ח נועד לספק מידע מגוון, שימושי ופרספקטיבות שונות על נושאים אלה. במהדורה זו, שונה מבנה הדו"ח והוא מציג תשומות ותפוקות לכל מגזר (פילוח לפי נושאים שונים) דבר שנותן תמונה ברורה ומקיפה יותר כיצד כל מגזר מתפקד על פני זמן.

הדו"ח מחולק ל-6 נושאים עיקריים: ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי, המגזר העסקי, המגזר הממשלתי, מגזר ההשכלה הגבוהה, מדדי מו"פ בהתפלגות מגדרית ובהתפלגות מרחבית ופרק על אינדקסים משולבים בינלאומיים. תוכנית זו מהווה מקור ידע ומספקת לקובעי מדיניות תמונה רחבה ועדכנית על מצב המדע, הטכנולוגיה והחדשנות בישראל. הפרסומים נכתבים בפורמט הדומה לחוברות המפורסמות על ידי גופים של מדינות אחרות בעולם והם זוכים לעניין רב ולשימוש במחקרים שונים המתבצעים במוסד נאמן ובגופים שונים בישראל.

בשנת 2016, מוסד שמואל נאמן זכה במכרז של משרד המדע בנושא מדדי מדע וטכנולוגיה והדו"ח הבא יפורסם במסגרת זו.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות