הון אנושי מדעי וטכנולוגי בישראל

המחקר הוזמן על ידי ועדת כח האדם של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי (מולמו"פ) והתבצע במימון משותף של המולמו"פ ומוסד שמואל נאמן. מטרת המחקר היא הצגת נתונים לגבי מצב כח האדם המדעי והטכנולוגי במדינת ישראל. נתונים אלה ישמשו בסיס לגיבוש ולעיצוב מדיניות מושכלת להכשרת כח אדם מדעי וטכנולוגי לתעשייה ולאקדמיה.

במסגרת הפרויקט שנמשך בשנים 2007 ו- 2008 הוגשו למול מו"פ שלושה דו"חות:

דו"ח ראשון הוגש בשנת 2007 - "כח אדם טכנולוגי ומדעי בישראל". הדו"ח כלל בסיס נתונים של ההיצע והביקוש לכח אדם מדעי וטכנולוגי במדינת ישראל. להצגת ההיצע, הובאו נתונים לגבי הכשרת כח אדם מדעי וטכנולוגי הן ברמה של ההשכלה הגבוהה והן ברמה של בתי ספר תיכוניים, לפי חתכים שונים (מגדר, מסלול חינוך, פילוח גיאוגרפי, אוכלוסיות שונות, מקצועות לימוד, סוגי תארים). להצגת הביקוש, הובאו נתונים לגבי המועסקים בשוק העבודה המדעי והטכנולוגי ונתונים על הביקוש העתידי לעובדים במקצועות אלו, לפי חתכים שונים (מגדר, שנות לימוד, משלח יד, פילוח גיאוגרפי, הכנסה, אוכלוסיות שונות). בנוסף, הדו"ח כלל סקירת ספרות המציגה את מצב ההיצע והביקוש של כח אדם מדעי וטכנולוגי . במדינות ה- OECD.

בעקבות הדו"ח הנ"ל, עלו שאלות שדרשו העמקה והתמקדות במספר נושאים נבחרים. לכן בשנת 2008 הוגשו שני דו"חות המשך:

דו"ח ראשון הוגש בספטמבר 2008 וכלל את הנושאים הבאים: תחזית להיצע של כח אדם בהתאם לצרכים העתידיים של התעשייה בתחומי המים, הנדסת חשמל והנדסת כימיה; מדיניות לצמצום בריחת המוחות בסין, הודו ורוסיה; מדיניות להכשרת אוכלוסייה ללא תואר אקדמאי לשוק העבודה המדעי והטכנולוגי.

דו"ח שני נמצא בשלבים סופיים של עריכה וכולל את הנושאים הבאים: סקר של המכללות האקדמיות להנדסה; חיזוק החינוך הטכנולוגי הלא אקדמי; סקירת שיתוף הפעולה בין התעשייה לאקדמיה; בוגרי תארים מתקדמים בתחומי המדע והטכנולוגיה.

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות