קווים מנחים לתכנון אקלימי-אנרגטי של מבני מגורים באקלים ים תיכוני ממוזג-קריר וחם-לח

צטט כ:
שביב עדנה, קפלוטו גדי יצחק. קווים מנחים לתכנון אקלימי-אנרגטי של מבני מגורים באקלים ים תיכוני ממוזג-קריר וחם-לח חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 1992. https://neaman.org.il/Guidelines-for-Climatic-Energy-Planning-Residential-Buildings-HEB
קבצים להורדה:
6-128.pdf(9274KB)

עבודה זו בודקת את ההשפעה של פרמטרי התכנון השונים, ובעיקר הפרמטרים הגיאומטריים, על צריכת האנרגיה ותנאי הנוחות התרמית המושגים בבתי מגורים משותפים. בתי המגורים בנויים מחומרי בנייה כבדים כמקובל בישראל. הבדיקות וההמלצות הן עבור שני אזורי אקלים: שפלת החוף (חם-לח) וההר (ממוזג-קריר). תוצאות הבדיקות רוכזו בגרפים ולפיהם נקבעו המלצות וקווים מנחים לתכנון יחידות המגורים והמבנה השלם. המלצות אלו מאפשרות לארכיטקט בשלב התכנון הסכמטי-רעיוני, להתייחס להשפעת גיאומטריית הבניין ופרמטרי תכנון אחרים על התנהגות המבנה מבחינה תרמית. הבדיקה מתבססת על חישובים דינאמיים שעתיים של פתרון משוואת מעבר החום דרך כל חלקי מעטפת הבניין ואגירת אנרגיה באלמטי המבנה השונים. חישוב זה בודק, בהסתמך על עקרונות פיסיקליים, את השפעת גורמי התכנון והאקלים על צריכת האנרגיה ותנאי הנוחות המושגים בבניין. עבור כל פרמטר תכנוני נבדקו כ- 100 עד 400 חלופות תכנון שונות, בהתאם למידת חשיבותו ובהתאם למידת תלותו של הפרמטר הנבדק בערכי פרמטרים אחרים. בצורה זו ניתן לקבוע את מידת ההשפעה ההדדית של פרמטרי התכנון השונים. עבודה זו מותאמת לתנאי האקלים באזורים שנבדקו ולצורת בנייה כבדה כמקובל בבנייני מגורים בארץ. כמו כן היא אינה מניחה מראש עדיפות לפתרונות מסוימים, ואינה מאמצת המלצות שפותחו עבור תנאי בנייה שונים, או טיפוסי מגורים אחרים מאלו המקובלים ע"י משרד הבינוי והשיכון. בניגוד לעבודות אחרות שבוצעו בארץ בתחום זה, שבחלקן מבוססות על התאמת תוצאות ומסקנות מחקרים שנעשו בעולם עבור מקרים אחרים, הכוונה בעבודה זו הייתה להגיע להמלצות המבוססות על עקרונות ראשוניים ללא כל דעות קדומות.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

תגיות: תשתיות
גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות