מימון המדע בישראל - אספקטים נבחרים

מימון מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי בישראל נחשב סוגיה מרכזית בסדר היום הציבורי של המדינה. לפיכך, החליט מוסד שמואל נאמן לקדם עבודה שתבחן את מימון מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי בישראל ותרכז את הנתונים המתארים את המצב הנוכחי של הפעילות. 
מטרות העבודה: תיאור שיטות התיקצוב הקיימות במערכת ההשכלה הגבוהה ובחינתן, על רקע התרחבות מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי.
במהלך שנת 2007 הוכנה טיוטא ראשונה המתעדת את תיקצוב מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי בישראל ממקורות  ציבוריים ואחרים.
טיוטא זו הועברה להערות בצוות המומחים. בעקבות כך חלו שינויים בטיוטא הראשונה והיא הורחבה.

כתיבתו של המסמך המורחב הסתיימה והוא כולל התייחסות בשלושה מישורים:

  1. המישור האישי – הסיפור מאחורי ההצעה.
  2. עקרונות הנחות תיאורטיות ומתודולוגיות. 
  3. דרכי פעולה וטכניקות עבודה.

 

העבודה כוללת התייחסות למודל התיקצוב שנהוג בישראל, הקרן הלאומית למדע, תכנית ביכורה וגיוון מקורות המימון.

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות