הערכת ההשפעה של תעשיית החלל על כלכלת ישראל

המחקר התבצע במהלך השנים 2009-2007 במימון משותף של מוסד נאמן ושל מפא"ת. מטרתו היתה להעריך את השפעתה של תעשיית החלל האזרחית על כלכלת ישראל באמצעות איסוף וניתוח של נתונים על תעשיית החלל (בארץ ובעולם), על הכשרת כוח האדם ועל המו"פ בתחום זה. כמו כן, נבחנה מדיניות ממשלת ישראל לגבי תחום זה.

במסגרת המחקר, פורסמו שישה דו"חות:

דו"ח ראשון - מציג את מעמדה המחקרי של ישראל בתחומי הנדסת חלל על פי נתונים ביבליומטריים בהשוואה למדינות אחרות.

 

דו"ח שני - נתונים על תעשיית החלל בארץ ובעולם. בדו"ח מרוכזים נתונים עיקריים על הפעילות שקשורה בחלל בישראל ובעולם - במונחים מספריים וכספיים, מהיבט מבני ומהיבט עסקי.

 

דו"ח שלישי-   מדדים לפעילות בתחום החלל. בדו"ח מוצגים אינדיקאטורים מקובלים ( OECD ) של ענף החלל.

דו"ח רביעי - מציג מודלים עסקיים בתעשיית החלל.

דו"ח חמישי - ניתוח מאפיינים ומגמות של תעשיית החלל בישראל. הדו " ח מציג נתונים מסקר של החברות הפעילות בתחום זה ומראיונות עם גורמים שונים המעורבים בתעשיית החלל ובפעילות החלל בארץ ומנתח את הממצאים.

דו"ח שישי - דו"ח מסכם על חקר השוק והמדיניות בתחום החלל.

במהלך שנת 2009, רוכזו ארבעת הדו"חות הראשונים למסמך אחד ונשלחו לאנשים מרכזיים בתעשיית החלל בישראל. בחודש נובמבר 2009, הוצגו ממצאיו העיקריים של המחקר על ידי ד"ר דפנה גץ בפני ראשי תעשיית החלל בישראל, בכנס של סדנת תל אביב למדע, טכנולוגיה וביטחון בנושא "החלל בישראל :   משבר או הזדמנות". בימים אלה מופץ פרסום נוסף ובו הדו"ח החמישי והדו"ח השישי המסכם.

ד"ר דפנה גץ התבקשה ע"י פרופ' יצחק בן ישראל, יו"ר סדנת יובל נאמן למדע לטכנולוגיה ולביטחון, באוניברסיטת ת"א להרצות במסגרת יום עיון של סדנת יובל נאמן בנושא: "החלל בישראל : משבר או הזדמנות", על חוזקות וחולשות של תעשיית החלל הישראלית על בסיס המחקר שהתבצע במוסד נאמן בהובלת ד"ר גץ בנושא :  "הערכת ההשפעה של תעשיית החלל על כלכלת ישראל".
לקריאת ההרצאה  

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות