פורום אנרגיה 34: יצור משולב של חום וחשמל

תכנית פורום אנרגיה: ייצור משולב של חום וחשמל

 13:20-13:10

 • משה דן הירש, מהנדס יועץ אנרגיה ובקרה : סקירת התפתחות משלב מהפיכת יצור חשמל פרטי בישראל בדגש על מאיצים ובלמים

13:40-13:20

 • אדי בית הזבדי, משרד התשתיות, האנרגיה והמים, אגף שימור אנרגיה : קוגנרציה בעיר חכמה

13:50-13:40

 • ד"ר דן וינשטוק, יועץ אנרגיה : ייצור משולב של חום וחשמל כמענה לאיומים על מערכת החשמל

14:00-13:50

 • ניסן כספי, גלובל פאוור בע"מ : מהן ההגנות הדרושות ליזם בקוגנרציה לצרכי מימון?

14:10-14:00

 • ד"ר מרים וד"ר פרי לבאון, קבוצת לבאון LLC : Opportunities and Barriers for Implementing CHP for Energy Efficiency

14:20-14:10

 • עודד אגמון, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל: הסדרות המשך למתקני קוגנרציה ברשת ההולכה ורשת החלוקה

17:00-14:35

דיון פתוח, תוך התמקדות בשאלות הבאות:

 • מהם המכשולים העומדים בפני ייצור משולב של חשמל וחום במערכות קוגנרציה בארץ?
 • מדוע הנושא אינו "ממריא", למרות התקנות הממשלתיות לעידוד הנמצאות בתוקף?
 • מה ידוע על תכניות לעידוד קוגנרציה בעולם ומה ניתן ללמוד מהן לגבי ישראל?
 • מה ניתן ללמוד מפרויקטים בתחום הקוגנרציה שהוקמו בארץ, כאלו שהצליחו וכאלו שנכשלו, על הגורמים להצלחה ועל הגורמים לכישלון?
 • מהן ההגנות הדרושות ליזם בקוגנרציה לצרכי מימון?
 • מהי קוגנרציה ראויה (יחסי תרמי/חשמלי ונצילויות)?
 • האם על הרגולציה להבחין בין הקמה/הסבה כחלק מתהליך תרמי קיים לבין מתקן ותהליך חדש? (בקיים, חלק ניכר בהשקעה החדשה בא לשחזר תפוקות שמושגות בציוד שכבר הושקע)
 • בעיית קונפליקטים עם התייעלות אנרגטית ועם מחויבויות בהתקשרויות של צרכן-יצרן
 • בעיית אי ודאויות (תעריפי חשמל, מחירי  גז, מדיניות, צריכה, וכיו"ב)
 • בעיית אספקת גז (תשתיות, אמינות וזמינות וכיו"ב)גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות