פורום אנרגיה 17: השלכות של חדירת גז טבעי למשק האנרגיה בישראל

13:00-13:10

 • פתיחה

13:10-14:00

 • מר שוקי שטרן, יו"ר רשות הגז בישראל
  משק הגז הטבעי בישראל לצפייה במצגת
 • ד"ר יעקב מימרן, משרד התשתיות הלאומיות, מינהל רישוי אוצרות טבע
  חיפושי גז בים – מדיניות, פעילות וציפיות לצפייה במצגת
 • מר אורן הרמבם, התאחדות התעשיינים
  גז טבעי בתעשייה: פוטנציאל וחסמים לצפייה במצגת
 • ד"ר מרים לב-אוןThe Levon Group LLC
  International Natural Gas STAR: Best Management Practices for Methane Emission Reductions
  לצפייה במצגת
 • פרופ' דניאל צ'מנסקי, הטכניון
  קצב הפקה אופטימלי של גז טבעי – נקודת ראות פרטית לעומת נקודת ראות לאומית לצפייה במצגת

14:00-14:30

 • הפסקה

14:30-17:00

דיון פתוח, תוך התמקדות בשאלות הבאות:

 • מהם הצעדים שעל הממשלה לנקוט כדי לזרז החדרת גז טבעי למשק האנרגיה בישראל?
 • מהם צווארי הבקבוק בתהליך הקמת משק הגז?
 • מה צריך להיות חלקו של הגז הטבעי בתמהיל הדלקים לייצור חשמל ולשימושים אחרים?
 • מה צריכה להיות מדיניות הממשלה בנושא הענקת זכויות לאור תגליות הגז האחרונות והעתודות המוכחות?
 • מה דרוש בתחום תכנון לאומי לאמינות האספקה לתעשייה ולייצור החשמל?
 • מה דרוש בתחום הכרת כוח אדם והסמכתו?

מסמך סיכום והמלצות המפגש גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות