פורום אנרגיה 15: התיעלות אנרגטית ברשויות המקומיות

13:00-13:10

 • דברי פתיחה והגדרת מטרות הדיון

13:10-14:50

 • אלכסוינרבסגן ראש העיר מודיעין מכבים רעות פרויקטים של התיעלות אנרגטית במודיעין-מכבים-רעות
 • עידיתהוד – פורום ה-15 - פורום הערים העצמאיות פרויקטים להתיעלות אנרגטית בערים - מצגת
 • יצחקרומנומהנדס חשמל ראשי, הטכניוןתכניות חסכון באנרגיה בטכניון - מצגת
 • מריםופרי לב-אוןקבוצת לב-אוןיוזמות להתיעלות אנרגטית ברשויות מקומיות בארה"ב - מצגת
 • צביסגלמנכ"ל חברת מטרולייט יישום פרויקטים וחסכון באנרגיה בתאורת רחובות - מצגת
 • רועיכהןמנהל פרויקטיםהיחידה לכלכלה ובקרההחברה למשק וכלכלה: התיעלות אנרגטית ברשויות המקומיות – פוטנציאל, חסמים ומודלים לביצוע - מצגת
 • אדםבן יהודהבנק דקסיה-ישראל: הגבול בין מימון ציבורי למימון פרויקטים - מצגת
 • דןבר משיחמנכ"ל חברת אסקו ישראל: פרויקטי אסקו ומימונם ברשויות המקומיות - מצגת
 • עופרקרןמנהל הפיתוחחברת נידן: "סוף עידן התום" - מצגת

14:00-15:10

 • הפסקה

15:10-17:00

דיון פתוח - התמקדות בניתוח הצלחות וכשלונות, הזדמנויות וחסמים:

 • מימון
 • רגולציה
 • מודעות/תרבות ארגונית
 • טכנולוגיה

 גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות