קורס בניהול יזמותי כלכלי של תחום איכות סביבה ברשות המקומית

קיים קשר, ההולך ומתהדק, בין פעילות כלכלית, ניהול מערכות מוניציפאליות ואיכות הסביבה. המודעות הציבורית, האכיפה והתקינה המחמירה מכתיבים שינוי בחשיבה.
המגמה המסתמנת, בעולם בעיקר, אך גם בישראל, היא ליצור מערכות ארגוניות אשר מפנימות את העקרונות הסביבתיים במערכת קבלת ההחלטות, התכנון, הפעילות וניהול הארגון.
הקורס הנוכחי מכוון להעמיק את הידע בהיבט הכלכלי הטמון בתחום איכות סביבה ולשלבו בתכנון וקידום התחום ברשות. 
הקורס יעסוק בשלושה מישורים לחיבור בין פעילות כלכלית לאיכות סביבה: בפעולות המכוונות לחסכון תקציבי (חסכון באנרגיה, במים וכו'),  בקידום וביישום טכנולוגיות המצמצמות ומטפלות בנזקים וכן בפיתוח מיזמים כלכלים באיכות סביבה. 

מטרות הקורס :
הקניית ידע  בכלכלה ובכלכלת משאבי טבע וסביבה.
הקניית  ידע בהכנת  תוכנית עסקית הכוללת היבטים סביבתיים. 
חשיפת  בעלי התפקידים ברשות למיזמים מוצלחים בתחום איכות סביבה, הצגת  הקשיים והחסמים ליישום טכנולוגיות סביבתיות ברשות המוניציפאלית וגיבוש דרכים להתגבר על חסמים. 

קהל היעד :
מנכ"לים/מזכירים ברשות / מנהלי אגפים לאיכות סביבה/מנכ"לי/ות חברות כלכליות /גזברים/ות  רשות /  מנהלי יחידות לתכנון אסטרטגי /  מנהלי אגפי הנדסה ותשתיות.

היקף שעות:
הקורס בין  72 שעות אקדמיות.
9 מפגשים בני 8 שעות אקדמיות למפגש (משולב  סיור ארוך).

מועד פתיחה: 27.11.06
שעות המפגש: 08:00 – 16:00.

מקום הקורס: מוסד נאמן בטכניון  חיפה.

הקורס יוגש להכרה על ידי הוועדה לגמול השתלמות משרד החינוך.

מנהלת אקדמית: ד"ר אופירה אילון, מנהלת תחום איכות סביבה, מוסד נאמן בטכניון.  

תכנית קורס "ניהול יזמותי – כלכלי של תחום איכות סביבה ברשות המקומית"

* התכנסות בכל המפגשים מהשעה 8:15

מפגש 1: יום שני ו' כסלו תשס"ז, 27/11/06: איכות סביבה כמנוף לפיתוח הרשות המקומית

 08:30-09:00:  ברכות ותאום ציפיות- ד"ר אופירה אילון, מנהלת תחום איכו"ס במוסד נאמן, טכניון

09:00-10:00:  איכו"ס, אתגרים והזדמנויות- ד"ר אופירה אילון

10:00-10:15:  הפסקה

10:15-10:45: המשך- איכו"ס, אתגרים והזדמנויות

10:45-11:45:  בעיות סביבה כמנוף לפיתוח- ד"ר נעם גרסל, מנכ"ל אסיף אסטרטגיות

11:45-12:00:  הפסקה

12:00-12:45:  המשך- בעיות סביבה כמנוף לפיתוח

12:45-13:30:  ארוחת צהרים

13:30-14:30:  מיזמים בתחום איכו"ס ברשויות המקומיות:

 • עיצוב סביבה כמנוף תיירותי באום אל-פאחם- מר מוחמד ראבח, מנהל היח' הסביבתית, המשולש הצפוני
 • מיחזור מוצרים (מוצרים אלקטרונים, עתון ועוד) בת"א-יפו, גב' הדס שכנאי, חברת מועצה בת"א-יפו, יו"ר ועדת איכו"ס בדירקטוריון באיגוד ערים דן לאיכו"ס, מזכ"ל מפלגת הירוקים
 • פרויקטים סביבתיים בזכרון יעקב בשיתוף תושבים- מר אלי אבוטבול, ראש המועצה

14:30-15:00:  פאנל בנושא: סוגיות בטיפול בבעיות סביבה ברשויות המקומיות

                      מנחה: ד"ר אופירה אילון

                      משתתפים: אלי אבוטבול, מוחמד ראבח, הדס שכנאי

15:00-15:15:  הפסקה

15:15-16:00:  המשך הפאנל + דיון פתוח בין משתתפי הפאנל והמשתלמים

מפגש 2: יום שלישי יד' כסלו תשס"ז, 05/12/06: היבטים כלכליים בתחום איכו"ס

מרצה: גב' רחל פלטניק, דוקטורנטית לכלכלה

08:30-10:00:  מושגי יסוד בכלכלה

10:00-10:15:  הפסקה

10:15-11:45:  גורמים לכשל שוק

11:45-12:00:  הפסקה

12:00-12:45:  התערבות ממשלתית למניעת כשלי שוק

12:45-13:30:  ארוחת צהרים

13:30-15:00:  אומדן ערך משאבי טבע

15:00-15:15:  הפסקה

15:15-16:00:  ניתוח עלות – תועלת לפרוייקט

מפגש 3: יום שני כ' כסלו תשס"ז, 11/12/06: הנושאים-

 1. כלכלה, סביבה ורשויות מקומיות
 2. יוזמה ובניית תכנית עסקית

08:30-10:00:  יחסין הגומלין בין כלכלה, סביבה ורשויות מקומיות- ד"ר נעם גרסל

10:00-10:15:  הפסקה

10:15-11:45:  תהליך הכנת יוזמה עסקית- מר ראובן בילסקי, מאגרי הון- ניהול וייעוץ כלכלי בע"מ

11:45-12:00:  הפסקה

12:00-12:45:  המשך- תהליך הכנת יוזמה עסקית

12:45-13:30:  ארוחת צהרים

13:30-15:00:  בניית תכנית עסקית- תפעול, שיווק ותכנון פיננסי- מר ראובן בילסקי

15:00-15:15:  הפסקה

15:15-16:00:  המשך- בניית תכנית עסקית

                       הנחיות לכתיבת הפרויקטים

 מפגש 4: יום שני כז' כסלו תשס"ז, 18/12/06: מערך הפסולת בישראל וברשות מקומית

08:30-10:00:  מערך הפסולת ברשות המקומית- מר אבי נוביק, מתכנן סביבתי

10:00-10:15:  הפסקה

10:15-11:45:  מדיניות הטיפול בפסולת בישראל- ד"ר אופירה אילון

11:45-12:00:  הפסקה

12:00-12:45:  המשך- מדיניות הטיפול בפסולת בישראל- ד"ר אופירה אילון

12:45-13:30:  ארוחת צהרים

13:30-15:00:  שיקום הר הפסולת בעיריית חיפה- עו"ד אמיר להט, ע מנכ"ל החברה הכלכלית לחיפה

15:00-15:15:  הפסקה

15:15-16:00:  ניצול תשתית קיימת לפריסת קווי תקשורת בעיריית חיפה- מר ירון בן ארי, מנהל תחום

                      המים במכון התקנים הישראלי ולשעבר מהנדס המים של עיריית חיפה

 מפגש 5: יום שני יח' טבת תשס"ז, 08/01/07: הנושאים-

 1. חקיקה סביבתית
 2. ניהול "ירוק"- גינון ובניה המתחשבים בסביבה

08:30-10:00:  חקיקה סביבתית- עו"ד ציפי איסר – איציק, משפטנית בעמותת "אדם, טבע ודין"

10:00-10:15:  הפסקה

10:15-11:00:  המשך- חקיקה סביבתית- עו"ד ציפי איסר - איציק

11:00-11:45:  ניהול קמפוס "ירוק"- ד"ר אופירה אילון

11:45-12:00:  הפסקה

12:00-12:45:  המשך- ניהול קמפוס "ירוק"- ד"ר אופירה אילון

12:45-13:30:  ארוחת צהרים

13:30-14:30:  סיור בגן האקולוגי בטכניון- הכרות עם עקרונות הגינון המתחשב בסביבה

14:30-15:00: סיור במתחם המשרדים של הגן- הכרות עם הבניה המסורתית ועקרונותיה

15:00-15:15:  הפסקה

15:15-16:00:  סיור בבניין רבין- הכרות עם הבניה המודעת ועקרונותיה

מפגש 6: יום שני כה' טבת תשס"ז, 15/01/07: סיור לחירייה ולעיר חולון

08:30-10:15:  יציאה מחיפה באוטובוס מאורגן לחירייה

10:15-11:15:  מצגת בנושאים: שקום אתר פסולת, מיחזור פסולת, הפקת אנרגיה מפסולת, תכנון

          והקמת פארק איילון- מר דני שטרנברג, מהנדס איגוד ערים דן לתברואה

11:15-12:00:  סיור באוטובוס באתר החירייה

12:00-12:15: הפסקה

12:15-12:45:  פיילוט של הפקת אנרגיה מפסולת בעיריית חיפה- מר בועז צדיק, חץ אקולוגיה

12:45-13:30:  ארוחת צהרים

13:30-14:00:  נסיעה לחולון

14:00-14:45: הרציונל והתהליך של מיצוב חולון כעיר הילדים והפתוח הסביבתי לאור מיצוב זה-

          גב' חנה הרצמן, מנכ"לית עיריית חולון

14:45-16:15: סיור בעיר בנושא גנים עירוניים- מר חיים כהן, קב"ט עיריית חולון

16:15-17:30: חזרה לחיפה

מפגש 7: יום שני ג' שבט תשס"ז, 22/01/07: נושאים-

 1. אנרגיה ושלטון מקומי
 2. מים וביוב ברשויות מקומיות

08:30-10:00:  אנרגיה ושלטון מקומי- מר עופר בן דב, מנהל תחום אנרגיה וסביבה באסיף אסטרטגיות

10:00-10:15:  הפסקה

10:15-11:45:  המשך- אנרגיה ושלטון מקומי

11:45-12:00:  הפסקה

12:00-12:45:  תמחור מים וביוב- ד"ר ערן פרידלר, מרצה בכיר בטכניון

12:45-13:30:  ארוחת צהרים

13:30-15:00:  חסכון במים ברשויות מקומיות- מר אמיר שישה, נציבות המים

15:00-15:15:  הפסקה

15:15-16:00:  בניה ירוקה ותהליך ISO14000 – מר יהודה אולנדר, מנהל היחידה האזורית לאיכו"ס

                      ברעננה

 מפגש 8: יום שני י' שבט תשס"ז, 29/01/07: נושאים-

 1. בריאות ואיכות סביבה
 2. איכו"ס באזורי תעשיה

 08:30-10:00:  מבוא למפגעים סביבתיים- איכות אויר, חומרים מסוכנים, רעשים, ריחות ועוד

           נזקים בריאותיים הנגרמים ע"י גורמים סביבתיים- ד"ר מילכה דונחין, יו"ר רשת ערים

           בריאות בישראל ורופאת בריאות הציבור בבי"ח הדסה ירושלים

10:00-10:15:  הפסקה

10:15-11:45:  המשך- נזקים בריאותיים הנגרמים ע"י גורמים סביבתיים

11:45-12:00:  הפסקה

12:00-12:45:  תפקיד הרשות המקומית במניעת הנזקים הבריאותיים לטווח ארוך, בינוני וקצר- ד"ר

                       מילכה דונחין

12:45-13:30:  ארוחת צהרים

13:30-15:00:  שיתוף הציבור במידע סביבתי באזורי תעשיה- גב' ליאורה אהרון, מנהלת עמותת

                       "אזרחים למען הסביבה" בגליל

15:00-15:15:  הפסקה

15:15-16:00:  היבטים כלכליים וסביבתיים של אזורי תעשיה- גב' נילי מנור,מנהלת תחום איכו"ס בחב'

                       לפיתוח קיסריה

מפגש 9: יום שני יז' שבט תשס"ז, 05/02/07: נושאים-

 1. שיווק וגיוס כספים
 2. הצגת פרויקטים

סיכום, משוב וחלוקת תעודות

08:30-10:00: 

10:15-11:45:  הצגת פרויקטים בנושא יוזמות סביבתיות – עסקיות ברשות, מר ראובן בילסקי

11:45-12:00:  הפסקה

12:00-12:45:  המשך- הצגת פרויקטים

12:45-13:30:  ארוחת צהרים

13:30-15:00:  המשך- הצגת פרויקטים

15:00-15:15:  הפסקה

15:15-16:00:  סיכום, משוב וחלוקת תעודות

 

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות