ההשלכות הכלכליות של השימוש והאחזקה בקרקע על ידי מערכת הביטחון

צטט כ:
שיפר זלמן, עמירם אורן. ההשלכות הכלכליות של השימוש והאחזקה בקרקע על ידי מערכת הביטחון חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2007. https://neaman.org.il/Economic-Consequences-Use-Control-Land-Resources-Defense-Sector-Israel-HEB
קבצים להורדה:
1-139.pdf(890KB)

מאמר זה מציג ומנתח את ההשלכות הכלכליות של שימושי הקרקע הביטחוניים על המגזר הביטחוני והאזרחי ודן בדרכים להגברת יעילותם של שימושים אלה. הוא פותח בהצגת מסגרת תיאורטית לניתוח תפקיד הקרקע במודל אזרחי-ביטחוני דו-תקופתי, בו פועלות השפעות חיצוניות משמעותיות, ומגדיר באמצעותה תנאי יעילות ומוקדים פוטנציאליים של חוסר יעילות בשימושי הקרקע. בהמשך מנתחת העבודה את מקומה של הקרקע בהגדרת יעדי הביטחון ובבחירת הכלים להשגתם ומביאה נתונים על היקף והרכב שימושי הקרקע הביטחוניים בישראל. כמו כן, היא מנתחת את דרכי ההשפעה של השימוש והאחזקה של מערכת הביטחון בקרקע על הפעילות הכלכלית האזרחית. על רקע ניתוח זה נדונות הדרכים להערכת עלותם של שימושי הקרקע הביטחוניים ומוצגת הערכה אינדיקטיבית של מרכיב מרכזי של עלות זאת - האלטרנטיבה של השימוש בקרקע לצורכי דיור. לבסוף, העבודה מנתחת את התכנית לפינוי מחנות צה"ל מהאזורים העירוניים, מציגה את מידת התקדמותה ודנה בגישות אפשריות נוספות לשיפור הקצאת משאבי הקרקע על ידי מערכת הביטחון. על בסיס דיון זה ממליצים המחברים על הטלת דמי שכירות על הקרקע שבשימוש מערכת הביטחון ועל פיתוח מנגנונים לשימוש דואלי אזרחי-ביטחוני יעיל יותר בקרקע.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות