מיפוי והערכה ביבליומטרית של קבוצות מחקר מובילות בתחום מדעי החיים

עבודה זו עוסקת במיפוי החוקרים הבולטים בשבעת המוסדות האקדמיים בישראל (האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכון ויצמן והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל) בתחומים הבאים של מדעי החיים: גנומיקה, פרוטאומיקה, ביואינפורמטיקה, גנומיקה כימית ורפואה מותאמת אישית.

החוקרים הבולטים נבחרו על פי מדדים ביבליומטריים: מספר הפרסומים בתחומים הנדונים; ממוצע הציטוטים לפרסום בכל השנים ובשנים האחרונות (2008-2012) בפרט; h-index. כן נסקרו הפקולטות והמחלקות הרלוונטיות בכל האקדמיות ובתי החולים הנסמכים אליהן; האגודות ומרכזי המחקר העוסקים בתחומים אלה; מקבלי המענקים בתחומים הנדונים; פרסומים בכתבי עת נחשבים. לחוקרים שנכללו ברשימה שנבנתה חושבו מדדים ביבליומטריים ונאסף מידע על מענקי מחקר, פרסים, רב-תחומיות, פרסומים בכתבי עת נחשבים ובוצע ניתוח של קשרי עבודה משותפים בין החוקרים השונים. המחקר כולו נערך תוך שימוש במידע גלוי ממקורות שונים ומאגר מידע ביבליומטרי. פרק הסיכום והדיון כולל המלצות להמשך המחקר באמצעים נוספים.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות